Tutortoiminta

Olet täällä

Tukena tutorit

Tutorointi tarkoittaa auttamista, tukemista, opastamista ja ohjaamista. Tutoroinnin kautta opiskelijat antavat tukea toisille opiskelijoille. Tutorit auttavat myös ylläpitämään hyvää ilmapiiriä oppilaitoksessa. Tämä tapahtuu muun muassa yhteistä toimintaa järjestämällä. Tutortoiminnassa on tärkeä kuunnella ja ottaa käyttöön tutoreiden ja muiden nuorten omia ideoita ja ajatuksia. SAKU ry on työstänyt toimintansa eri osa-alueista toteutussuunnitelmat, joilla SAKU-toimintaa voi kytkeä osaksi opiskelijan opintoja. 

Tutorit ovat tehtävään koulutettuja opiskelijoita, joiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi uusien opiskelijoiden neuvominen ja ohjaaminen, kuulijana oleminen, opintoalojen ja oppilaitoksen esitteleminen eri tilaisuuksissa, yhteisöllisyyttä lisäävien tapahtumien järjestäminen sekä opiskelijoiden ja henkilöstön välillä linkkinä toimiminen. 

Mitä on SAKU ry:n tutortoiminta

Harrastetutorina toimiminen sopii kaikille aktiivisille opiskelijoille, jotka haluavat saada oppilaitokseen tai asuntolaan lisää toimintaa ja tapahtumia. Harrastetutorkoulutus antaa valmiuksia järjestää erilaisia tapahtumia ja olla mukana oppilaitoksen harrastustoiminnan kehittämisessä.

Harrastetutortoiminta voi olla pieniä tempauksia oppilaitoksen arjessa teemapäivien tai oppilaitoksen liikuntapäivien muodossa. Tutorit voivat ohjata harrastekerhoja, kuten leffa- tai kokkikerhoja, tai pitää liikuntakerhoja eri lajeja kokeillen.

Liikuttajatutorina toimiminen sopii opiskelijoille, jotka haluavat lisätä oppilaitoksen arkeen matalankynnyksen liikkumista. Liikuttajatutorina toimiminen ei edellytä, että opiskelija on erityisen liikunallinen, tärkeintä on, että haluaa aktiivisesti edistää oppilaitoksen hyvinvointia.

Liikuttajatutorkoulutuksessa perehtyy liikkeen lisäämiseen merkitykseen sekä saa valmiuksia arjen liikkeen lisäämiseen taukoliikkumisen, erilaisten tempausten, tapahtumien tai oppimisympäristöjen kehittämisen kautta. Liikuttajatutoreita voi hyödyntää osana Liikkuva opiskelu -toimintaa.

Tapahtumajärjestämisen työpajoissa tutorit ideoivat ja suunnittelevat yhteisen tapahtuman, jonka myös toteuttavat oppilaitoksessa työpajojen jälkeen. Tapahtumajärjestämisen työpajojen tarkoituksena on auttaa tutoreita konkreettisesti tapahtuman järjestämisessä.

SAKU ry:n tapahtumakalenterista löytää myös monenlaista tekemistä Hyvinvointivirtaa-viikosta Ammattiosaajan liikuntavuoteen. 

Tutortoiminnan opas - opas ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta vastaaville (verkkojulkaisu)