Tutortoiminta

Olet täällä

Tukena tutorit

Tutorit ovat tehtävään koulutettuja opiskelijoita, joiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi yhteisöllisyyttä lisäävien tapahtumien järjestäminen, uusien opiskelijoiden ohjaaminen, liikkeen lisääminen oppilaitoksen arjessa sekä opiskelijoiden ja henkilöstön välillä linkkinä toimiminen.

Tutorina toimiminen sopii kaikille aktiivisille opiskelijoille, jotka haluavat saada oppilaitokseen tai asuntolaan lisää yhteisöllisyyttä, toimintaa ja tapahtumia.

Mitä on SAKU ry:n tutortoiminta?

Harrastetutorkoulutukset antavat valmiuksia  järjestää erilaisia tapahtumia ja olla mukana oppilaitoksen harrastustoiminnan kehittämisessä.

Liikuntatutorkoulutuksessa perehdytään liikkeen lisäämiseen merkitykseen sekä saadaan valmiuksia arjen liikkeen lisäämiseen taukoliikkumisen, erilaisten tempausten, tapahtumien tai oppimisympäristöjen kehittämisen kautta. Liikuttajatutoreita voi hyödyntää osana Liikkuva opiskelu -toimintaa.

Lisäksi voit hyödyntää tutortoiminnassa:

SAKU ry on työstänyt toimintansa eri osa-alueista toteutussuunnitelmat, joilla SAKU-toimintaa voi kytkeä osaksi opiskelijan opintoja. 

SAKU ry:n tapahtumakalenterista löytää myös monenlaista tekemistä Hyvinvointivirtaa-viikosta SAKUgames -tapahtumaan. 

Tutortoiminnan opas - opas ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta vastaaville (verkkojulkaisu)

Toimintaa tutoreille: Hyödyntäkää tutoreiden kanssa valmiita toimintaideoita

 

Päivitetty 10.2.2022