Osaksi opintoja!

Olet täällä

SAKU-toiminta osaksi opintoja!

SAKU ry on työstänyt yhteistyössä kehittämisryhmiensä kanssa toimintansa eri osa-alueista toteutussuunnitelmat, joilla SAKU-toimintaa voi kytkeä osaksi opiskelijan opintoja.

SAKU-toiminnan toteutussuunnitelmat tarjoavat koulutuksen järjestäjille työkalun opetussuunnitelmatyöhön sekä opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen. Toteutussuunnitelmat ovat väline henkilökohtaisen polun sekä yhteisöllisyyden toteuttamiseen ja tukevat opiskelijoiden osallistumista SAKU ry:n harrastus- ja kilpailutoimintaan. SAKU-toiminnan opintoihin kytkemisen myötä voidaan lisätä oppilaitokseen yhteisöllisyyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja viihtyvyyttä edistävää toimintaa. 

SAKU-toiminta OSAKSI OPINTOJA

Suunnitelmiin on purettu SAKU ry:n kehittämää ja edistämää toimintaa SAKU-tapahtumien ja -toimintojen vetämisen ja niihin osallistumisen sekä harrastetutortoiminnan näkökulmista. Toteutussuunnitelmat sisältävät kuvaukset toiminnoista ja niiden tutkintouudistuksen tavoitteiden ja arviointikriteerien mukaisesti kerryttämästä osaamisesta sekä hyviä käytäntöjä toimintojen toteuttamiseen.

Toteutussuunnitelmien infograafit: