Ammattiosaajan työkykypassi

Olet täällä

Ammattiosaajan työkykypassi kannustaa työkyvystä huolehtimiseen

Ammattiosaajan työkykypassilla vaikutetaan opiskelijoiden hyvinvointikäyttäytymiseen. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen niin, että työhyvinvoinnin ylläpitäminen on osa elämäntapaa. Ammatillisen koulutuksen lain toisessa pykälässä todetaan, että tutkintojen ja koulutuksen tarkoituksena on antaa valmiuksia työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi. Työkykypassin käyttöönotto edistää ja mahdollistaa näiden valmiuksien oppimista.

Ammattiosaajan työkykypassin opetuksen ja ohjauksen järjestäminen on koulutuksen järjestäjille vapaaehtoista, samoin passin suorittaminen on vapaaehtoista opiskelijalle. Ammattiosaajan työkykypassin myöntää opiskelijalle koulutuksen järjestäjä.

Tutustu työkykypassiin tarkemmin osoitteessa www.tyokykypassi.fi.