Hyvinvointivirtaa

Olet täällä

Hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kaikille

Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-teemaviikko kokoaa opiskelijoita opintojen alussa yhteen, antaa mahdollisuuden ryhmäytymiseen sekä opiskelijoiden ja henkilöstön tutustumiseen. Perinteinen teemaviikko nostaa toiminnallisella tavalla esille terveyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden teemoja. Lokakuussa 2019 haastettiin nuoria hyvinvoinnista huolehtimiseen 150 ammattioppilaitoksessa tai toimipisteessä eri puolilla Suomea. 

Teemaviikon tavoitteena on tukea arjessa jaksamista ja nostaa hyvinvointia sekä puheen että tekojen tasolla oppilaitoksissa pinnalle. Teemapäivät nostavat pohdittavaksi opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen, kokoavat oppilaitoksen toimijoita ja tuottavat hyvinvointia koko oppilaitokseen. Tapahtuman pääkohderyhmänä ovat opiskelijat, mutta monessa paikassa myös henkilöstö on halunnut tutustua tapahtuman toimintapisteisiin.

Teemapäivän toteuttaminen on ammattioppilaitoksissa tehtävän hyvinvointityön voimannäyttö. Tapahtuman rakentamisessa hyödynnetään oman oppilaitoksen osaamista, otetaan suunnitteluun ja toteukseen mukaan sekä opiskelijoiden että henkilökunnan osaamista ja yhteistyökumppaneiden tarjoamia toiminnallisia kokonaisuuksia. Alasivuilta löytyy ohjeita ja hyviä käytäntöjä tapahtuman toteutukseen, opinnollistamiseen ja opiskelijoiden osallistamiseen.

Lataa tiedotusmateriaalia:
Logo
Esite (2019)
Broschyr (2019)
Uudet materiaalit julkaistaan keväällä 2020. Hyvinvointivirtaa-viikko järjestetään perinteiseen tapaan viikolla 40.
 

SAKU ry järjestää osana jokaista Hyvinvointivirtaa-viikkoa myös Amispoweria-kilpailun. 

Mikä?

Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-teemaviikko järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen. Viime syksynä tapahtumiin osallistui yli 40 000 opiskelijaa.

Milloin?

Teemaviikko järjestetään viikolla 40. Oppilaitokset voivat halutessaan hajauttaa tapahtumia teemaviikkoa edeltäville tai seuraaville viikoille.

Miksi?

Toiminta tukee arjessa jaksamista ja nostaa hyvinvointia pinnalle. Teemaviikko on yhteinen näyttö ammatillisessa koulutuksessa toteutettavasta hyvinvointityöstä.

 

Mitä?

Teemapäivä kokoaa opiskelijoita opintojen alussa yhteen, antaa mahdollisuuden ryhmäytymiseen ja opiskelijoiden ja henkilöstön tutustumiseen sekä nostaa toiminnallisella tavalla nuorille tärkeitä asioita esille. Hyvinvointia yhdessä tekemisestä!

Kuka?

Tapahtuman rakentavat koulutuksen järjestäjät.  Teemapäiviä rakentamassa ovat esimerkiksi opiskelijahuollon väki, ammattialarasteilla opettajat ja opiskelijat yhteistyössä, opiskelijakunnat ja tutorit. Apuna yhteistyökumppanit! Teemaviikkoa koordinoi SAKU ry.

 

Päivitetty 9.10.2019