Yhteistyökumppanit

Olet täällä

Kiitos yhteistyökumppaneillemme syksyn 2022 teemaviikolla. Hyvinvointivirtaa-viikko järjestetään jälleen 2023 viikolla 40.

Hyvinvointivirtaa-viikolla yhteinen tekeminen voi tarkoittaa esimerkiksi hyvinvointimessuja, testipisteitä, työpajoja tai oppilaitoksen, yhdistysten tai kunnan kerho- tai harrastetoiminnan esittelyjä.

Ota käyttöön Hyvinvointivirtaa-viikon yhteistyökumppaneiden teemaviikolle suunnittelemia kokonaisuuksia!Nappaa yhteystiedot tekstistä ja ole yhteydessä yhteistyökumppaniin mahdollisimman pian.

Vuoden 2022 yhteistyökumppanit

SAKU ry
EHYT ry
Erätauko-säätiö
OSKU ry
Rikosuhripäivystys RIKU
SAKKI ry
Suomen Punainen Risti

Syöpäjärjestöt

EHYT ry

1. Toimintaa

Päihdeilmiö-oppitunnit opiskelijoille

2. Materiaaleja

Keskustele digipelaamisesta lukioissa ja amiksissa

 • Materiaalin avulla voi käsitellä nuorten kanssa digipelaamisen haittoja ja hyötyjä, arjenhallinnan teemoja sekä pelaamiseen liittyviä asenteita.  Nuorten oma pohdinta ja keskustelu on materiaalissa keskeisessä roolissa.
 • Materiaali koostuu kolmesta vuorovaikutteisesta osiosta, jotka voi toteuttaa joko yhtenä kokonaisuutena tai soveltaen myös erikseen. Materiaalia voi hyödyntää niin oppitunneilla kuin osana vaikkapa teemapäivää tai hyvinvointirastirataa. Materiaali sopii kaikenlaisille nuorille, niin aktiivipelaajille, satunnaisille pelaajille kuin heillekin, jotka eivät pelaa lainkaan.
 • https://ehyt.fi/tuote/keskustele-digipelaamisesta-lukioissa-ja-amiksissa/

Yhteisöllisyyttä tukevia harjoitteita

 • Ryhmään kuulumisen tunne ja yhteisöllisyyden kokeminen tukevat nuoren hyvinvointia ja edistävät myös opintojen etenemistä.
 • “Yhteisöllisyyttä tukevat harjoitteet” on napakka paketti helposti toteutettavia ryhmäharjoitteita ennakkoluuloihin, ystävyyteen ja kiusaamiseen liittyen.
 • https://ehyt.fi/tuote/yhteisollisyytta-tukevia-harjoitteita/

Kannabisväittämät, totta vai tarua?

 • Kannabisväittämien avulla opiskelijat pääsevät pohtimaan yleisiä kannabikseen liittyviä väittämiä. Usein näiden väittämien avulla pyritään puolustamaan kannabista ja ne pohjautuvat hyvin yksipuoliseen näkökulmaan. Väittämien vastaukset perustuvat tutkittuun tietoon, eikä yksittäisiin kokemuksiin, joten niiden läpikäyminen tuo opiskelijalle uutta näkökulmaa suhtautumisessa kannabikseen. 
 • Väittämiä voi käyttää esim. ständillä, rastiradalla ja oppitunnilla
 • https://ehyt.fi/tuote/kannabisvaittamat-totta-vai-tarua/

Minivisat

 • Keveitä mutta silti reilusti faktaa sisältäviä minivisoja mm. moninaisuudesta, ehkäisystä, nuuskasta ja raha-asioista. Laita nuoret testaamaan osaamistaan minivisojen avulla!
 • Minivisoja voi hyödyntää esim. ständillä, rastiradalla ja toimintapisteissä
 • https://www.buenotalk.fi/minivisat/

Erätauko-säätiö

Erätauko on Sitrassa vuosina 2016-2019 verkostomaisesti kehitetty dialogimenetelmä, jonka avulla tuodaan kaikenlaiset samaan piiriin juttelemaan yhteisistä asioista rakentavasti ja tasavertaisesti.

Sitran työtä jatkaa Erätauko-säätiö, ja tavoitteenamme on, että Suomesta tulee maailman parhaiten keskusteleva kansa. Jotta siihen päästään, tarvitaan kaikkia! Ja mikä parasta, Erätauko-menetelmä on helppo ottaa haltuun ja erinomainen työkalu myös kouluympäristössä. Se kannustaa kaikki mukaan käymään keskustelua erilaisista teemoista niin oppilaiden, henkilökunnan kuin vaikkapa koulun sidosryhmien kesken.

Hyvinvointivrtaa-viikolle olemme toteuttaneet keskusteluohjeen luokkahuoneessa hyödynnettäväksi teemalla "Mikä tukee jaksamistani opiskelijana?". Ohje on 45 minuutin oppitunnille, ja siinä kerrotaan vaihe vaiheelta, miten keskustelu etenee. Ohje julkaistaan osoitteessa eratauko.fi elokuun aikana.

OSKU ry

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on vuonna 2001 ammatillisen 2. asteen opiskelijoiden perustama ja omistama etu-, palvelu- ja ennen kaikkea amisten harrastejärjestö, jossa opiskelijat itse tekevät toiminnan ja päätökset. OSKUssa kaikki valta ja vastuu on amiksilla, sillä he itse tuntevat parhaiten kaikki amiselämän ilot ja haasteet. Tämän vuoksi järjestömme toiminta on osallistavaa, omaehtoista, aina amisten näköistä, itse tehtyä ja siten amiksille houkuttelevaa.

OSKUn missio järjestönä on tehdä työnsä siten, että voimme vaikuttaa jäsenistön kykyyn nähdä tulevaisuutensa positiivisessa valossa sekä palvella ja tukea amiksia kaikissa elämäntilanteissa. Me haluamme kaikella toiminnallamme vaikuttaa siihen, että amiksilla olisi hyvä olla.

Järjestämme vuosittain amiksille suunnattuja sekä valtakunnallisia että alueellisia tapahtumia ja koulutuksia. Asiantuntijamme ovat ympäri vuoden jäsentemme käytettävissä erilaisissa amiselämään liittyvissä kysymyksissä tai opinnoissa vastaantulevissa pulmatilanteissa. Jäsenopiskelijakunnillemme tarjoamme lisäksi opiskelijakunnan omiin ajankohtaisiin tarpeisiin räätälöityjä täsmäkoulutuksia sekä erilaisia tuki- ja neuvontapalveluita opiskelijatoimintaan liittyvissä asioissa.

Kysy lisää: emmi.lundan@osku.info

Rikosuhripäivystys RIKU

RIKU tarjoaa maksuttomia materiaalipaketteja, joita voi hyödyntää tapahtumaviikolla. Tutustu materiaalipaketteihin, joissa ohjataan vaikeiden asioiden käsittelyyn, kuten esimerkiksi haukkumiseen ja luvattomiin kuviin somessa tai koulussa tapahtuvien rikosten tunnistamiseen. Materiaalipaketit ovat sähköisesti nettisivuilla ja ne sisältävät: PowerPointin aiheesta, videon, keskustelumateriaalia ja tietokilpailun. Hyödynnä RIKUn nettisivuilla olevia materiaalipaketteja!
www.riku.fi

SAKKI ry

Amisbarometri on avoin data-periaatteeseen perustuva valtakunnallinen tutkimus. Amisbarometri ei ole pelkkää tiedon keräämistä. Se on koko ammatillisen koulutuskentän kanssa yhdessä luotu kokonaisuus, jonka avulla tuotamme kattavan kokonaiskuvan kaikkien Suomen ammattiin opiskelevien arjesta!
Uusin amisbarometri on julkaistu huhtikuussa 2022. Lisätietoja löytyy osoitteesta https://sakkiry.fi/amisbarometri/

Suomen Punainen Risti

Kaveritaidot

Kaveritaidot-ohjelman tavoitteena on auttaa nuoria vahvistamaan omia vuorovaikutustaitojaan, auttaa heitä tutustumaan itseensä sekä tarjota rohkaisua uusien ihmisten tapaamiseen ja jo olemassa olevien ihmissuhteiden syventämiseen. Elämässään yksinäisyyttä kokevalle nuorelle ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella omaa tilannettaan ja antaa työkaluja yksinäisyyden lieventämiseksi.

Pääset tutustumaan Kaveritaidot-kokonaisuuteen täältä. Opettajan ohjeita saat käyttöösi kirjautumalla sisään oikeasta yläreunasta.

Nuori voi halutessaan toteuttaa Kaveritaidot ohjelmaa myös yhdessä koulutetun Punaisen Ristin live- tai verkkoystävävapaaehtoisen kanssa. Live-ystävää voi hakea jättämällä ystäväpyynnön SPR:n paikallisosastojen ystävävälitykseen ja verkkoystävää nettilomakkeella.

Nuorten turvatalot - Jokaisella on oikeus turvallisiin ihmisiin

Nuorten turvatalot auttavat nuoria ja heidän läheisiään valtakunnallisesti verkossa ja turvatalot sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Turussa.

Tule mukaan parantamaan maailmaa! Lue lisää turvatalon vapaaehtoistoiminnasta. Mukaan tuleminen on helppoa. Ota yhteyttä sinua lähimpään turvataloon. Mietitään yhdessä, minkälainen toiminta sopisi juuri sinulle.
facebook.com/turvatalo/
twitter.com/turvatalo

Punaisen Ristin oppimateriaalit digitaalisessa palvelussa

Helppokäyttöinen ja visuaalisesti näyttävä, täysin ilmainen palvelu sisältää materiaaleja eri-ikäisille oppilaille seuraavista teemoista: globaalikasvatus, ensiapu ja terveys, sodan säännöt, yhdenvertaisuus sekä ystävyys. Lisäksi palvelusta löytyy valmiita aamunavauksia ja ideoita erilaisten teemapäivien toteuttamiseen. Materiaaleja on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Oppimateriaalipalvelun löydät osoitteesta https://sproppimateriaalit.fi/ ! Voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi opettajan roolissa ja näin pääset näkemään kaikkien palvelussa nyt valmiina olevien materiaalien sisällöt.

Päihdetyö

Punaisen Ristin päihdetyössä korostetaan nuorten omien valintojen merkitystä ja pohditaan yhdessä päihteiden haittavaikutuksia. Voit hyödyntää päihdetyön materiaaleja itsenäisesti tai olla yhteydessä oman alueesi Punaisen Ristin piiritoimistoon ja tiedustella vapaaehtoisiamme vierailulle koululle.
Tarjoamme myös koulutusta päihteistä, vuorovaikutustaidoista ja turvallisesta kohtaamisesta. 

Kumikoulu ja kondomiajokortti

Kumikoulu on seksuaaliterveyden oppitunti, jolla pyritään lisäämään nuorten tietoutta seksitaudeista ja edistämään kondomin käyttöä. Kumikoulun sisältö muodostuu kahdesta tositarinasta, kumikoulupelistä, peukkubarometristä ja kondomin käytön harjoittelusta.

Kondomiajokortti on toiminnallinen menetelmä, jonka tavoitteena on seksin, seksuaalisuuden ja ehkäisyn puheeksi ottaminen. Ajokortin suorittamisessa on kolme vaihtoehtoa ja ne pitävät sisällään turvaseksiä, ehkäisyä ja seksitauteja koskevia kysymyksiä sekä kondomin käytön harjoittelua.

Kumikoulua ja kondomiajokorttia voit tiedustella oman alueesi piiritoimistosta tai käyttää materiaaleja itsenäisesti.

Seksuaaliterveyden materiaalit löydät digitaalisesta oppimateriaalipalvelusta täältä.

Syöpäjärjestöt

Syöpäjärjestöt tarjoavat Hyvinvointivirtaa-viikolla materiaaleja opiskelijoiden tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettamisen tukemiseen.

Eroon toksisesta suhteesta nikotiiniin

 • Tue, kannusta ja haasta nuoria pysymään erossa tupakka- ja nikotiinituotteista tai lopettamaan niiden käyttö! Järjestä vaikkapa toimipiste tai tietosikuja. Osallista opiskelijat mukaan järjestämään toimintaa oppilaitoksessa viikon aikana!
  FressisEdun sivulta löytyy tietoa ja materiaalia tupakka- ja nikotiinituotteista, tuotteiden käytön ennaltaehkäisystä ja käytön lopettamisesta ja siinä tukemisesta.
 • Tilaa materiaaleja näytille ja jaettavaksi
 • Viikon aikana Fressis.fi-Instagramissa järjestetään lopettamisen tuen teemaviikko, jossa annetaan tietoa nikotiinituotteiden lopettamisesta.
 • Oppilaitosten aikuisille/opiskeluhuoltoryhmälle on tarjolla tietoisku oppilaitosten nikotiinittomuuden edistämisen toimintamallista
 • Opiskelijoille on tilattavissa maksuton etänä järjestettävä Fressis -päiheriiheen, jossa kuullaan tilannetietoa nuorten päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä, sekä pohditaan osallistujienomaa suhtautumista päihteisiin.

Tiedustelut: nuortenterveys@cancer.fi
Hyvinvointi virtaa -viikko | FressisEdu

Päivitetty 18.10.2022