Yhteistyökumppanit

Olet täällä

Hyvinvointivirtaa-viikolla yhteinen tekeminen voi tarkoittaa esimerkiksi hyvinvointimessuja, testipisteitä, työpajoja tai oppilaitoksen, yhdistysten tai kunnan kerho- tai harrastetoiminnan esittelyjä.

Ota käyttöön Hyvinvointivirtaa-viikon yhteistyökumppaneiden teemaviikolle suunnittelemia kokonaisuuksia!Nappaa yhteystiedot tekstistä ja ole yhteydessä yhteistyökumppaniin mahdollisimman pian.

Vuoden 2021 yhteistyökumppanit

SAKU ry
EHYT ry
Erätauko-säätiö
OSKU ry
Rikosuhripäivystys RIKU
SAKKI ry
Syöpäjärjestöt
Yeesi ja Nyyti

EHYT ry

Toimintaa
Kannabisluento opiskelijoille

 • Etäluento kannabiksesta sisältää tietoa kannabiksesta ja sen vaikutuksista. Lisäksi käydään läpi sekä ehkäisevästä että käyttökulttuurin näkökulmasta läpi niitä tekijöitä, jotka altistavat kokeiluille ja käytölle. Luennolla tuodaan myös esiin oma-apusivusto ja ne tahot, joiden kautta voi saada apua oman käytön lopettamiseen ja haittojen vähentämiseen.
 • Etäluennolle voi osallistua oppilaitoksen toivoma määrä opiskelijoita. Luennon kesto 45min, hinta 100€.  
 • Lisätietoa ja tilaukset koulutukset@ehyt.fi

Päihdeilmiö-oppitunnit opiskelijoille

 • Vuorovaikutteisella Päihdeilmiö-tunnilla tutustutaan keskustellen suomalaisten päihteidenkäytön historiaan. Tämän lisäksi pohditaan sitä, miksi päihteitä käytetään ja millaisia seurauksia päihteiden käytöllä voi olla. Yhden oppitunnin kesto on 75−90 min. Päihdeilmiöpäivän hinta on 240€ sisältäen 3-4ryhmän tunnit. Saatavana myös ruotsiksi.
 •  https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/kouluille-ja-oppilaitoksille/paihdekasvatus-toisen-asteen-oppilaitoksissa/paihdeilmio-oppitunti/
 • Lisätietoa ja tilaukset  koulutukset@ehyt.fi

Materiaaleja
Kannabisväittämät, totta vai tarua?

 • Kannabisväittämien avulla opiskelijat pääsevät pohtimaan yleisiä kannabikseen liittyviä väittämiä. Usein näiden väittämien avulla pyritään puolustamaan kannabista ja ne pohjautuvat hyvin yksipuoliseen näkökulmaan. Väittämien vastaukset perustuvat tutkittuun tietoon, eikä yksittäisiin kokemuksiin, joten niiden läpikäyminen tuo opiskelijalle uutta näkökulmaa suhtautumisessa kannabikseen.  
 • Väittämiä voi käyttää esim. ständillä, rastiradalla ja oppitunnilla
 • https://ehyt.fi/tuote/kannabisvaittamat-totta-vai-tarua/

Videot ja kysymykset keskustelun tueksi:

 • Nuorille ajankohtaisista aiheista tehtyjä lyhyitä videoita voi hyödyntää sellaisenaan tai keskustelun virittäjänä. Videoiden alta youtubesta löytyy valmiita kysymyksiä, jotka toimivat keskustelun avauksena. Videoiden teemoina ovat mm.nuuska, kiusaaminen, pelaaminen, kannabis ja alkoholismi perheessä.  
 • Videoita voi käyttää esim. toimintapisteissä ja oppitunneilla
 • www.ehyt.fi/ammattilaistenvideot

Minivisat

 • Keveitä mutta silti reilusti faktaa sisältäviä minivisoja mm. ehkäisystä, moninaisuudesta, nuuskasta ja raha-asioista. Laita nuoret testaamaan osaamistaan minivisojen avulla! 
 • Minivisoja voi hyödyntää esim. ständillä, rastiradalla ja toimintapisteissä
 • https://www.buenotalk.fi/minivisat/

Erätauko-säätiö

Erätauko on Sitrassa vuosina 2016-2019 verkostomaisesti kehitetty dialogimentelmä, jonka avulla tuodaan kaikenlaiset samaan piiriin juttelemaan yhteisistä asioista rakentavasti ja tasavertaisesti.

Sitran työtä jatkaa Erätauko-säätiö, ja tavoitteenamme on, että Suomesta tulee maailman parhaiten keskusteleva kansa. Jotta siihen päästään, tarvitaan kaikkia! Ja mikä parasta, Erätauko-menetelmä on helppo ottaa haltuun ja erinomainen työkalu myös kouluympäristössä. Se kannustaa kaikki mukaan käymään keskustelua erilaisista teemoista niin oppilaiden, henkilökunnan kuin vaikkapa koulun sidosryhmien kesken.

Hyvinvointivrtaa-viikolle olemme toteuttaneet keskusteluohjeen luokkahuoneessa hyödynnettäväksi teemalla "Mikä tukee jaksamistani opiskelijana?". Ohje on 45 minuutin oppitunnille, ja siinä kerrotaan vaihe vaiheelta, miten keskustelu etenee. Ohje julkaistaan osoitteessa eratauko.fi elokuun aikana.

OSKU ry

RoadShow-kiertueen ohjelmassa on kohtaamisen teemaan liittyvää keskustelua ja toimintaa. Voit tilata myös opiskelijakunnille suunnattuja koulutuksia, työpajoja sekä tukea ja neuvontaa toiminnan haasteisiin. Kysy: altti.rannikko@osku.fi.

Rikosuhripäivystys RIKU

RIKU tarjoaa esimerkiksi materiaalipaketteja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön. Materiaalipaketit pohjautuvat videoihin ja sisältävät muuta sähköistä materiaalia, joiden avulla nuorten kanssa voi käydä keskusteluja vaikeista asioista. Nuoret oppivat tunnistamaan rikoksia, niihin liittyviä ilmiöitä ja pystyvät sanoittamaan vaikeita tapahtumia. Aiheina esimerkiksi nettirikollisuus ja koulussa tapahtuvat rikokset.

Hyödynnä materiaalipaketteja tai tutustu RIKUn toimintaan: https://www.riku.fi/oppaat-ja-ohjeet/materiaalia-puheeksiottoon-nuorten-kanssa/

SAKKI ry

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry on mukana Hyvinvointivirtaa-viikolla oppilaitoiskiertueen kautta. Kiertue rantautuu Hyvinvointivirtaa-viikolla Kokkolaan, Vaasaan, Seinäjoelle ja Kurikkaan. Ohjelmassa on teemaan liittyvää ohjelmaa, hyvää musiikkia, innostavaa porukkaa sekä parhaat opiskelija-alennukset! Yhteyshenkilö: Sanna Neuvonen, sanna.neuvonen@sakkiry.fi, puh. 044 7520 452

Tarvitsetko apua Hyvinvointivirtaa-viikon järjestämiseen? SAKKIlta voi tilata koulutuksen Kampusrauhaa: Unelmien amis, jonka tarkoituksena on käynnistää opiskelijalähtöinen kehittämisprosessi. Tämä prosessi voi olla vaikka juurikin Hyvinvointivirtaa-viikko. Tilaa koulutus: https://sakkiry.fi/koulutukset/. Hyvinvointivirtaa-viikkoon liittyvä teemakoulutus on maksuton, mainitse tilatessa, että koulutus on tarkoitettu Hyvinvointivirtaa-viikon suunnitteluun.

Syöpäjärjestöt

Syöpäjärjestöt tarjoavat Hyvinvointi virtaa-viikolla opiskelijoiden tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettamisen tukemisen kokonaisuutta FressisEdu.fi-sivuilla:

”Eroon toksisesta suhteesta nikotiiniin” -kokonaisuus sisältää:

 • Tietoa ja materiaalia tupakasta ja nuuskasta sekä käytön lopettamisesta opiskelijoille: Viikon aikana tiedotetaan nuoria aiheesta ja tuodaan esille siihen liittyviä materiaaleja.
 • Tukea opiskelijoiden tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettamiseen Erovirasto -sovelluksen avulla: Viikon aikana haastetaan ja kannustetaan aloittamaan lopettaminen ja lataamaan sovellus
 • Oppilaitoksilla on mahdollisuus tilata Eroviraston julisteita näytille ja esitekortteja tupakoiville ja nuuskaa käyttäville nuorille jaettavaksi
 • Viikon aikana Fressis.fi-Instagramissa järjestetään lopettamisen tuen teemaviikko, jossa annetaan tietoa ja mahdollisuus opiskelijoille kysyä asiantuntijalta ko. teemoista.
 • Oppilaitosten aikuisille/opiskeluhuoltoryhmälle on tarjolla tietoisku oppilaitosten nikotiinittomuuden edistämisen toimintamallista

Tutustu Syöpäjärjestöjen tarjottimeen Hyvinvointivirtaa-viikolle!

Tiedustelut: nuortenterveys@cancer.fi

Yeesi ja Nyyti

Yeesin ja Nyytin yhteisessä Jaksaa, jaksaa? -hankkeessa on kehitetty Mitä kuuluu? -koulutuskokonaisuus hyödynnettäväksi osana opetusta toisen asteen oppilaitoksissa.
Koulutus käsittelee mm. mielenterveyden, jaksamisen ja yhteisöllisyyden teemoja. Koulutus käydään läpi ohjaajan johdolla ja se koostuu videoista, ryhmäkeskusteluista sekä itsenäisistä tehtävistä. Koulutuksen ohjaajana voi toimia opettaja, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja tai muu oppilaitoksen henkilökunnan jäsen. Ohjaajan ei tarvitse olla näiden teemojen asiantuntija, vaan tarkoituksena on yhdessä opiskelijoiden kanssa tutustua teemoihin ja keskustella niistä.
Tutustu sisältöihin ja ota Mitä kuuluu? -koulutuskokonaisuus käyttöön Yeesin nettisivuilla: yeesi.fi/jaksaa-jaksaa/mita-kuuluu-koulutukset/

Päivitetty 23.4.2021