Yhteistyökumppanit

Olet täällä

Hyvinvointivirtaa-viikolla yhteinen tekeminen voi tarkoittaa esimerkiksi hyvinvointimessuja, testipisteitä, työpajoja tai oppilaitoksen, yhdistysten tai kunnan kerho- tai harrastetoiminnan esittelyjä.

Teemaviikon tapahtumien järjestämisen tukena on jälleen yhteistyökumppaneita upeine toimintamalleineen ja koulutuksineen. Tutustu tarjontaan, nappaa yhteystiedot tekstistä ja ole yhteydessä yhteistyökumppaniin mahdollisimman pian.

Vuoden 2023 yhteistyökumppanit

Kiitos vuoden 2023 Hyvinvointivirtaa-viikon yhteistyökumppaneille!

SAKU ry
EHYT ry
Erätauko-säätiö
OSKU ry
Rikosuhripäivystys RIKU
Suomen Punainen Risti
Syöpäjärjestöt
Virtuaalikahvilassa Mieli ry

EHYT ry

1. Toimintaa

Päihdeilmiö-oppitunnit opiskelijoille
• Vuorovaikutteisella Päihdeilmiö-tunnilla tutustutaan keskustellen suomalaisten päihteidenkäytön historiaan. Tämän lisäksi pohditaan sitä, miksi päihteitä käytetään ja millaisia seurauksia päihteiden käytöllä voi olla. Yhden oppitunnin kesto on 75−90 min. Päihdeilmiöpäivän hinta on 300 € sisältäen 3-4ryhmän tunnit. Saatavana myös ruotsiksi.
Lisätietoa ja tilaukset 

Opiskelija; kysy asiantuntijoilta päihteistä!
• Opiskelijat tekevät asiantuntijoille ennakkoon 15-20 kysymystä esim. opettajan, terveydenhoitajan tai kuraattorin johdolla ja toimittavat kysymykset asiantuntijoille vastattavaksi ennen etätilaisuutta, 13.9. mennessä.
• Viikolla 40, EHYTIN kanssa yhdessä sovittuna ajankohtana, oppilaitos järjestää etätilaisuuden Teamsin välityksellä. Etätilaisuuteen voi osallistua vaikka koko oppilaitos. Muutama opiskelija toimii tilaisuudessa kysymysten kysyjinä ja EHYTin asiantuntijat vastaavat.
• Viisi nopeimmin ilmoittautunutta oppilaitosta saa maksutta Hyvinvointivirtaa-viikolle tunnin mittaisen etätilaisuuden, ilmoittaudu anu.rautama@ehyt.fi.

2. Materiaaleja

Nikotiiniväittämät -totta vai tarua

• Nikotiinituotteita koskevien väittämien avulla nuoret pääsevät pohtimaan yleisiä tupakkaan, nuuskaan, sähkösavukkeeseen (vapeen) ja nikotiinipusseihin liittyviä mielikuvia ja uskomuksia. Nikotiinituotteista liikkuu paljon väärää tietoa ja lisäksi nuoret altistuvat median välityksellä tuotteita valmistavien yritysten luomille mielikuville. Nikotiiniväittämien vastaukset perustuvat tutkittuun tietoon, joten niiden läpikäyminen oikaisee vääriä uskomuksia ja antaa uutta näkökulmaa.
Väittämiä voit käyttää esim. ständillä, rastiradalla ja oppitunnilla.

What is your happy chemical?
What is your happy chemical? -julistesarja herättää ajatuksia ja hyvä pohja hyvinvointikeskusteluille. Julistesarjaan kuuluu myös ohjeistus. Julistesarja on suunnattu 15-29-vuotiaille.
• Materiaali soveltuu esim. Hyvinvointipäivään, ständille ja oppitunnille

Bueno Rastirata -kannabis
Bueno Rastirata -kannabis on toisen asteen päihdekasvatukseen soveltuva materiaali. Rastiradan tehtävät haastavat pohtimaan kannabiksen käytön aiheuttamia vaikutuksia sekä erilaisia myyttejä, joita kannabikseen liittyy. Lisäksi pohditaan mm. kannabikseen liittyviä median luomia mielikuvia.
• Materiaalin viittä rastia voi hyödyntää sekä kokonaisuutena, että osa kerrallaan niin rastiradalla, ständillä, ja oppitunnillakin.

Pakka-tapahtuma ammatilliseen oppilaitokseen -kurssi
· Pakka-tapahtuma ammatilliseen oppilaitokseen -kurssi on tarkoitettu toisen asteen ammattilaisille, jotka haluavat yhdessä opiskelijoidensa kanssa toteuttaa oppilaitoksessaan päihteiden välittämisen ehkäisemiseen suunnatun Pakka-tapahtuman. Pakka-tapahtuma -mallin tavoitteena on lisätä täysi-ikäistyvien nuorten ymmärrystä päihteiden välityksen haitoista ja seurauksista, vaikuttaa välittämiseen liittyviin asenteisiin ja vähentää päihteiden välittämistä alaikäisille.
· Kurssi koostuu kolmesta 1,5 h tapaamisesta ja oman tapahtuman toteuttamisesta. Kurssin aikana opiskelijat pääsevät yhdessä oppilaitoksensa ammattilaisen kanssa perehtymään päihteiden välittämiseen ilmiönä suomalaisessa yhteiskunnassa, ideoimaan ja suunnittelemaan oman oppilaitoksensa tapahtuman näkökulmaa ja toteutusta, järjestämään tapahtuman ja reflektoimaan oppimaansa tapahtuman toteuttamisen jälkeen.
· Linkki 14.8. aukeavaan kurssiin: https://ehytkouluttaa.fi/course/index.php?categoryid=24
· Vinkki: Mikäli haluat toteuttaa Pakka-tapahtuman Hyvinvointi virtaa -viikolla, kannattaa kurssi aloittaa opiskelijoiden kanssa viimeistään kuukautta ennen. Näin tapahtuman käytännön järjestelyille jää riittävästi aikaa.

@buenotok -päihde-ja hyvinvointisisältöä nuorille TikTokissa
• Laita nuoret tutustumaan @buenotokiin ständillä tai oppitunnilla, ja pyydä etsimään kiinnostava video ja kertomaan siitä muille TAI
• Valitse itse kiinnostava ja ajankohtainen video @buentotokista, näytä nuorille ja keskustelkaa

Erätauko-säätiö

Erätauko on Sitrassa vuosina 2016-2019 verkostomaisesti kehitetty dialogimenetelmä, jonka avulla tuodaan kaikenlaiset samaan piiriin juttelemaan yhteisistä asioista rakentavasti ja tasavertaisesti.

Sitran työtä jatkaa Erätauko-säätiö, ja tavoitteenamme on, että Suomesta tulee maailman parhaiten keskusteleva kansa. Jotta siihen päästään, tarvitaan kaikkia! Ja mikä parasta, Erätauko-menetelmä on helppo ottaa haltuun ja erinomainen työkalu myös kouluympäristössä. Se kannustaa kaikki mukaan käymään keskustelua erilaisista teemoista niin oppilaiden, henkilökunnan kuin vaikkapa koulun sidosryhmien kesken.

Järjestä Erätauko-keskustelu hyvinvoinnista! Erätauko-säätiö tarjoaa valmiin tukimateriaalin sekä etäperehdytyksen kaikille keskustelunjärjestäjille 30.8. klo 13-15.30. Materiaali ja perehdytys ovat maksuttomia. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: asiantuntija Efe Evwaraye, efe.evwaraye@eratauko.fi.

OSKU ry

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on vuonna 2001 ammatillisen 2. asteen opiskelijoiden perustama ja omistama etu-, palvelu- ja ennen kaikkea amisten harrastejärjestö, jossa opiskelijat itse tekevät toiminnan ja päätökset. OSKUssa kaikki valta ja vastuu on amiksilla, sillä he itse tuntevat parhaiten kaikki amiselämän ilot ja haasteet. Tämän vuoksi järjestömme toiminta on osallistavaa, omaehtoista, aina amisten näköistä, itse tehtyä ja siten amiksille houkuttelevaa.

OSKUn missio järjestönä on tehdä työnsä siten, että voimme vaikuttaa jäsenistön kykyyn nähdä tulevaisuutensa positiivisessa valossa sekä palvella ja tukea amiksia kaikissa elämäntilanteissa. Me haluamme kaikella toiminnallamme vaikuttaa siihen, että amiksilla olisi hyvä olla.

Järjestämme vuosittain amiksille suunnattuja sekä valtakunnallisia että alueellisia tapahtumia ja koulutuksia. Asiantuntijamme ovat ympäri vuoden jäsentemme käytettävissä erilaisissa amiselämään liittyvissä kysymyksissä tai opinnoissa vastaantulevissa pulmatilanteissa. Jäsenopiskelijakunnillemme tarjoamme lisäksi opiskelijakunnan omiin ajankohtaisiin tarpeisiin räätälöityjä täsmäkoulutuksia sekä erilaisia tuki- ja neuvontapalveluita opiskelijatoimintaan liittyvissä asioissa.

Kysy lisää: jere.liitiainen@osku.info

RIKU - Rikosuhripäivystys
Rikosuhripäivystys - RIKU tarjoaa nuorten parissa työskentelyyn maksuttomia materiaalipaketteja, joita voi hyödyntää tapahtumaviikolla. Tutustu materiaalipaketteihin, joissa ohjataan vaikeiden asioiden käsittelyyn, kuten esimerkiksi haukkumiseen ja luvattomiin kuviin somessa tai koulussa tapahtuvien rikosten tunnistamiseen. Materiaalipaketit ovat sähköisesti RIKUn nettisivuilla ja ne sisältävät jokaisesta aiheesta: PowerPointin, videon, keskustelumateriaalin sekä tietokilpailun. Hyödynnä RIKUn nettisivuilla olevia materiaalipaketteja! 

Suomen Punainen Risti

Kaveritaidot
Kaveritaidot ohjelman ja oppimateriaalin tavoitteena on auttaa nuoria vahvistamaan omia vuorovaikutustaitojaan, auttaa heitä tutustumaan itseensä sekä tarjota rohkaisua uusien ihmisten tapaamiseen ja jo olemassa olevien ihmissuhteiden syventämiseen. Elämässään yksinäisyyttä kokevalle nuorelle ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella omaa tilannettaan ja antaa työkaluja yksinäisyyden lieventämiseksi. Oppimateriaalia voi käyttää itsenäisesti tai opettajan johdolla yhdessä luokan kanssa.

Pääset tutustumaan Kaveritaidot oppimateriaaliin täältä. Opettajan ohjeet saat käyttöösi kirjautumalla sisään oikeasta yläreunasta.

Nuori voi halutessaan toteuttaa Kaveritaidot ohjelmaa myös yhdessä koulutetun Punaisen Ristin live- tai verkkoystävävapaaehtoisen kanssa. Live-ystävää voi hakea jättämällä ystäväpyynnön SPR:n paikallisosastojen ystävävälitykseen ja verkkoystävää nettilomakkeella.

Nuorten turvatalojen digiraati-keskustelut
Miten oppilaitoksessasi pitäisi ehkäistä yksinäisyyttä? Miten varmistetaan, että kaikki kokevat kuuluvansa yhteisöön? Miten haluaisit, että opettajat kohtaisivat sinut?

Punaisen Ristin Nuorten turvatalo järjestää useita Digiraati-keskusteluja syksyllä 2023 aiheesta yhteisöllisyys. Starttaamme teeman käsittelyn Hyvinvointivirtaa -viikolla. Keskustelujen aiheet tarkentuvat elokuussa 2023. Voit ilmoittautua mukaan keskusteluihin osoitteessa bit.ly/digiraati. Saat tarkemmat ohjeet osallistumisesta sähköpostiisi ennen keskustelun alkua.

Digiraadit ovat anonyymeja, ohjattuja ja turvallisia keskusteluja nuorille heidän elämäänsä koskevista tärkeistä aiheista. Keskusteluilla on lyhyt taustamateriaali, jossa esitellään keskustelun aihe ja keskeiset kysymykset. Digiraadit kestävät 1–2 viikkoa ja niihin voi osallistua oman aikataulun ja voimavarojen mukaan. Digiraadin päätyttyä kirjoitetaan sen pohjalta loppulausuma, joka toimitetaan niille tahoille, joiden on tärkeä kuulla nuorten ajatuksia. Keskusteluja ohjaavat ja loppulausuman kirjoittavat koulutetut Punaisen Ristin vapaaehtoiset. Keskustelut käydään digiraati.fi -palvelussa.

Onko sulla mielessä aihe, josta haluaisit saada äänesi kuuluviin? Tai aihe, josta haluaisit kuulla nuorten ajatuksia Digiraadin kautta? Ota yhteyttä: Satu Rantakärkkä, satu.rantakarkka@redcross.fi, Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, Nuorten turvatalo, Punainen Risti.

Päihdetyö
Punaisen Ristin päihdetyössä korostetaan nuorten omien valintojen merkitystä ja pohditaan yhdessä päihteiden haittavaikutuksia. Voit hyödyntää päihdetyön materiaaleja itsenäisesti tai olla yhteydessä oman alueesi Punaisen Ristin piiritoimistoon ja tiedustella vapaaehtoisiamme vierailulle koululle.

Tarjoamme myös koulutusta päihteistä, vuorovaikutustaidoista ja turvallisesta kohtaamisesta. Koulutukset löytyvät täältä. Päihteisiin liittyvän oppimateriaalin löydät täältä.

Kumikoulu ja kondomiajokortti
Kumikoulu on seksuaaliterveyden oppitunti, jolla pyritään lisäämään nuorten tietoutta seksitaudeista ja edistämään kondomin käyttöä. Kumikoulun sisältö muodostuu kahdesta tositarinasta, kumikoulupelistä, peukkubarometristä ja kondomin käytön harjoittelusta.

Kondomiajokortti on toiminnallinen menetelmä, jonka tavoitteena on seksin, seksuaalisuuden ja ehkäisyn puheeksi ottaminen. Ajokortin suorittamisessa on kolme vaihtoehtoa ja ne pitävät sisällään turvaseksiä, ehkäisyä ja seksitauteja koskevia kysymyksiä sekä kondomin käytön harjoittelua.

Vierailua Kumikoulun ja Kondomiajokortin tiimoilta vapaaehtoistemme johdolla voit tiedustella oman alueesi piiritoimistosta. Voit myös olla yhteydessä Eija Ohvanaiseen (eija.ohvanainen@redcross.fi) tai Matti Hetemäkeen (matti.hetemaki@redcross.fi) vierailun tiimoilta.

Voit käyttää materiaaleja myös itsenäisesti. Seksuaaliterveyden materiaalit löydät digitaalisesta oppimateriaalipalvelusta täältä

Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelusta tukea moniin opetustilanteisiin
Helppokäyttöinen ja täysin ilmainen oppimateriaalipalvelu sisältää materiaaleja eri-ikäisille oppijoille seuraavista teemoista: globaalikasvatus, ensiapu ja terveys, sodan säännöt, yhdenvertaisuus sekä ystävyys ja kaveritaidot. Lisäksi palvelusta löytyy valmiita aamunavauksia ja ideoita erilaisten teemapäivien toteuttamiseen.

Oppimateriaalipalvelun materiaaleja on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä selkosuomeksi. 

Syöpäjärjestöt

Syöpäjärjestöt tarjoavat Hyvinvointivirtaa-viikolla materiaaleja opiskelijoiden tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettamisen tukemiseen.

Eroon toksisesta suhteesta nikotiiniin

  • Tue, kannusta ja haasta nuoria pysymään erossa tupakka- ja nikotiinituotteista tai lopettamaan niiden käyttö! Järjestä vaikkapa toimipiste tai tietosikuja. Osallista opiskelijat mukaan järjestämään toimintaa oppilaitoksessa viikon aikana!
    FressisEdun sivulta löytyy tietoa ja materiaalia tupakka- ja nikotiinituotteista, tuotteiden käytön ennaltaehkäisystä ja käytön lopettamisesta ja siinä tukemisesta.
  • Tilaa materiaaleja näytille ja jaettavaksi
  • Viikon aikana Fressiksen somessa on lopettamisen tuen teemaviikko, jossa annetaan tietoa nikotiinituotteiden lopettamisesta.
  • Oppilaitosten aikuisille/opiskeluhuoltoryhmälle on tarjolla tietoisku oppilaitosten nikotiinittomuuden edistämisen toimintamallista
  • Opiskelijoille on tilattavissa maksuton etänä järjestettävä Fressis -päiheriiheen, jossa kuullaan tilannetietoa nuorten päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä, sekä pohditaan osallistujienomaa suhtautumista päihteisiin.

Tiedustelut: nuortenterveys@cancer.fi
Hyvinvointi virtaa -viikko | FressisEdu

Mieli ry
Tunnetaidot haltuun! -virtuaalikahvila

Mitä tunteet oikein ovat ja miten omia tunnetaitoja voi vahvistaa? Mikä yhteys tunteilla on oppimiselle ja mitä kannattaa tehdä, kun ahdistaa? Virtuaalikahvilassa MIELI ry:n mielenterveyden edistämisen asiantuntija Anni Helotie puhuu tunteista ja tunnetaitojen merkityksestä ja erityisesti siitä, miten selvitä haastavien tunteiden, kuten ahdistuksen tai jännittämisen kanssa.
Kutsu virtuaalikahvilaan (tulossa)
 

 

Päivitetty 20.10..2023