Liikkuva opiskelu -toiminta

Olet täällä

SAKU ry tarjoaa osana Liikettä amiksiin - juurtumalla osaksi arkea -hanketta ammatillisille koulutuksen järjestäjille tukea ja materiaalia Liikkuva opiskelu -toiminnan toteuttamiseen.

Hankkeen tavoitteena on edistää fyysistä aktiivisuutta tukevien oppimisympäristöjen toteutumista ammatillisissa oppilaitoksissa ja osana Liikkuva opiskelu -ohjelmaa. Toinen tavoite on kehittää SAKU ry:n toimintaa entistä enemmän koulutuksen järjestäjien toimintaa tukevaksi. Hankkeeseen saadaan avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

SAKU ry tukee liikkumista edistävien toimintaympäristöjen juurtumista ammatillisten oppilaitosten arkeen seuraavilla toimenpiteillä:

  • johtoon vaikuttaminen ja henkilöstön ohjaus pilottioppilaitoksissa
  • liikkuva opiskelu -infotilaisuudet
  • liikkuva opiskelu -työpajat SAKU ry:n tapahtumien yhteydessä
  • Hankesparraustuki Liikkuva koulu -hankehaussa
  • työkalujen tarjoaminen ja kehittäminen koulutuksen järjestäjien paikallistason toiminnan ja arkisen liikkeen aktivoimiseksi
  • viestintä ja markkinointi

Taustana toiminnalle on SAKU ry:n osallistuminen työryhmään, joka valmisteli Liikkuva koulu -toiminnan laajentamista toiselle asteelle. Tämän lisäksi Liikkuva koulu -toiminnalle tehtiin pohjatyötä kaksivuotisessa Liikkuva amis -hankkeessa yhteistyössä Ammattiopisto Tavastian kanssa, minkä kautta kerättiin tietoa liikunnallistamisen mahdollisuuksista ja tavoista. Näitä kokemuksia ja toimintavinkkejä löytyy Liikkuva amis -verkkosivuilta, Liikkuvan amiksen Facebook-sivulta sekä Lupa liikkua -julkaisusta.