Visio ja strategia

Olet täällä

Päämäärä 2025: Osaava ja työkykyinen ammattilainen
 

Toiminta-ajatus

SAKU ry edistää työ- ja toimintakykyisyyttä, hyvinvointia, yhdessä tekemistä sekä elämäniloa ammatillisessa koulutuksessa.

SAKU ry:n strategian nostoja

Näkökulmana opiskelija:

 • toiminnan keskiössä työkykyinen opiskelija ja tuleva ammattilainen
 • toiminnassa huomioitava aiempaa paremmin:
 • monipuoliset oppimisympäristöt
 • opiskelijoiden moninaisuus
 • opinnollistamisen avaaminen ja tukeminen
 • pysyvä aktiivinen yhteys opiskelijakuntiin


Näkökulmana oppilaitosten henkilöstö:

 • johdon motivointi ja sitoutuminen
 • henkilöstön motivointi ja perehdyttäminen
 • yhteyshenkilötoiminnan kehittäminen (teemakohtaiset roolit ja toiminnot)
 • ydinviestien kiteytys toiminnan hyötyjen ympärille
 • säännölliset altistukset


Näkökulmana verkostot ja sidosryhmät:

 • vahvat ja monipuoliset verkostot toiminnan tukena
 • yhteyden vahvistaminen nykyisiin ja uusiin sidosryhmiin: valmis verkosto ja työkalupakki
 • valmiit materiaalit hyödynnettäväksi eri kanavissa

 

Tutustu koko strategiaan (pdf-tiedosto)