Toiminta

Olet täällä

SAKU ry:n toiminnan tavoitteena on edistää sekä opiskeljoiden että henkilöstön työ- ja toimintakykyisyyttä, hyvinvointia, yhdessä tekemistä sekä elämäniloa ammatillisessa koulutuksessa.

Monipuolinen toiminta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

Kulttuuria ja luovaa ilmaisua

Kulttuuri kuuluu kaikille! Toiminnan tavoitteena on tukea ammattiin opiskelevia kulttuuriharrastuksissa. SAKUstars-toiminnassa kaikki ovat tähtiä.

Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

Opiskelijat ovat SAKU-toiminnassa sekä osallistujia että aktiivisia toiminnan järjestäjiä. Oppilaitoksen yhteisöllisyyttä tukemalla sitoutetaan opiskelijoita opintoihin ja oppilaitokseen.

Fyysistä aktiivisuutta ja liikunnan iloa

Liikuntatoiminnan tavoitteena on tukea liikunnallisen elämäntavan oppimista. Tarjoamme erilaista toimintaa erilaisille opiskelijoille: istumisen vähentämisestä palloilusarjoihin, pienistä paikallisista virikkeistä valtakunnallisiin tapahtumiin asti. Työvälineinä vaikuttamistyö, materiaalit, kampanjat ja tapahtumat.

Työkykyisyyttä ja kestävää ammattitaitoa

Kestävä ammattitaito sisältää ammatillisen osaamisen, riittävän fyysisen toimintakyvyn ja asenteen ja taidot, joilla pärjää työelämässä. SAKU ry:n työkalut ja toiminta tukevat opiskelijoita kestävään ammattitaitoon liittyvän osaamisen hankkimisessa.

Hyvinvoiva oppimisympäristö

Hyvinvoivan oppimisympäristön tukena ovat hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut, mallit, materiaalit, verkostot ja tapahtumat. Tarjoamme työkaluja myös henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen. Vain hyvinvoiva henkilöstö jaksaa huolehtia myös opiskelijoista. Kehittämistyötä tehdään myös aktiivisen hanketoiminnan avulla.

Järjestötoiminta

SAKU ry:n toimintaperiaatteet ovat jäsenlähtöisyys, kumppanuus, muutosvalmius ja vaikuttavuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että järjestöllä on kuunteleva korva, hyvä yhteistyöverkosto ja toimiva henkilöstö. Järjestötoiminnan avulla tuetaan yhteyshenkilöitä, kehitetään uutta kehittämisryhmien avulla, viestitään aktiivisesti ja varmistutaan toiminnan vastuullisuudesta.