Toiminta

Olet täällä

SAKU ry:n toiminnan tavoitteena on edistää sekä opiskeljoiden että henkilöstön työ- ja toimintakykyisyyttä, hyvinvointia, yhdessä tekemistä sekä elämäniloa ammatillisessa koulutuksessa. Monipuolinen toiminta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

Liikkuva amis: erilaista toimintaa erilaisille opiskelijoille, pienistä virikkeistä valtakunnallisiin tapahtumiin, liikunnan edistämistä istumisen vähentämisestä palloilusarjoihin asti, työvälineinä vaikuttamistyö, kampanjat, materiaalit ja tapahtumat

Osallistuva amis: nuorten näköistä tekemistä SAKUstars-kulttuurikilpailuissa, oppilaitostapahtumissa ja tutortoiminnassa, opiskelijat sekä tapahtumien osallistujina että järjestäjinä.

Työkykyinen amis: kestävä ammattitaito sisältää ammatin osaamisen, riittävän fyysisen toimintakyvyn ja asenteen ja taidot, joilla pärjää työelämässä, tukena esimerkiksi työkykypassi ja Hyvinvointivirtaa-teemaviikko, opiskelijoille suunnatun toiminnan lisäksi henkilöstölle suunnattu tuki opiskelijoiden työkykyisyyden kehittämiseen (mallit, materiaalit, virikkeet, koulutukset ja kohtaamiset)

Hyvinvoiva henkilöstö: hyvinvoiva henkilöstö jaksaa huolehtia myös opiskelijoista, henkilöstön työkykyä ylläpitävät liikuntatapahtumat ja kampanjat, pienet virkistysvirikkeet arkiseen aherrukseen sekä verkostot työn tukena

Arjen arkki -palvelutoiminta: hyvinvoinnin edistämisen mallien kehittäminen ja levittäminen sekä hanketoiminta, joka tukee järjestön perustoiminnan kehittämistä

Järjestötoiminta: viestintä, yhteyshenkilötoiminta, kehittämisryhmätoiminta jne.