Stipendit

Olet täällä

SAKU ry:n juhlavuosirahastosta voi hakea stipendiä SAKU-toimintaan osallistuneelle opiskelijalle. Stipendien myöntämisessä arvostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta ja toisten mukaan osallistamista.

Stipendihaussa mukana olevan opiskelijan tulee olla osallistunut johonkin SAKU-toimintaan kuten esimerkiksi SAKUstars-kulttuurikilpailuihin, liikunnan kilpailutoimintaan, muihin liikuntatapahtumiin, harrastetutorkoulutuksiin tai Ammattiosaajan työkykypassin suorittamiseen. Hakijalta edellytetään myös aktiivista osallistumista ja/tai muiden innostamista sekä opintojen hoitamista.

Ohjeet stipendihakuun:

  • Hakemuksen täyttäjänä voi toimia henkilöstön edustaja, jolla on koulutuksen järjestäjän valtuutus hakea stipendiä. Opiskelija ei voi toimia stipendin hakijana.
  • Stipendejä haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on auki läpi vuoden.
  • Stipendihakemukset käsitellään kerran vuodessa, ja myönnetyt stipendit julkaistaan ja jaetaan toukokuun loppuun mennessä. Käsittelyyn otetaan hakemukset, jotka on jätetty huhtikuun loppuun mennessä.


SÄHKÖINEN HAKULOMAKE