Tutortoiminnan uutiskirje 2/2018

Olet täällä

Aurinkoista alkusyksyä!

Me toisen asteen oppilaitoksia tukevat järjestöt (MLL, SLL, SAKU, SAKKI ja OSKU) haluamme yhdessä muistuttaa teitä tarjoamastamme tuesta sekä tutortoiminnan tärkeydestä. Tutortoiminta on loistava keino perehdyttää uudet opiskelijat osaksi opiskelukulttuuria, rakentaa yhteishenkeä ja tarjota opiskelijoille matalan kynnyksen vertaistukea. Hyvällä ryhmähengellä voidaan vaikuttaa koulussa viihtymisen lisäksi opintojen edistymiseen ja keskeyttämisten vähenemiseen.

Tässä uutiskirjeessä löydätte seuraavat vinkit uuteen lukuvuoteen:

 1. Ryhmäytymistä tukevat harjoitukset
 2. Tutorkoulutukset henkilöstölle
 3. Tutorkoulutukset opiskelijoille
 4. Teemaan liittyvät tapahtumat 
 5. Materiaaleja ja tukea 
 

 

1. Ryhmäytymistä tukevat harjoitukset

Lukukauden alussa on tärkeää tutustuttaa opiskelijat toisiinsa ja luoda rentoa tunnelmaa. Tutoreiden ja opiskelijoiden toimiva yhteistyö ja hyvä yhteishenki ovat tärkeitä. Tässä kaksi vinkkiä tutustumisen ja ryhmäytymisen tueksi. Lisää harjoituksia löytyy mm. tutoroppaista.

Ominaisuudet
Aika: 10-15 minuuttia
Ryhmäkoko: 10-40
Välineet: Tuoleja
Tuoleja on yksi vähemmän kuin leikkijöitä. Yksi leikkijöistä on keskellä ja kertoo itsestään ominaisuuden, esimerkiksi kesä on lempivuodenaikani. Kaikki jotka ovat samaa mieltä vaihtavat paikkaa. Viereiselle tuolille ei saa mennä. Keskellä seissyt yrittää löytää istumapaikan. Jos hän ei onnistu, jää hän uudestaan keskelle.

Etsi kaveri
Aika: 10-15 minuuttia
Ryhmäkoko: 10-
Leikin vetäjä sanoo asioita, jonka mukaan pitää löytää itselleen porukasta kaveri. Esimerkkiasioita ovat vaikkapa sama kengännumero, lempisarja, montako sisarusta on, silmien väri tai lempiartisti. Kun osallistujat ovat löytäneet kaverin, voi vastaukset käydä yhdessä läpi tai vastaavasti antaa parille jonkun keskusteluaiheen, josta heidän tulee jutella sovitun ajan. Hyvä keskustelunaihe on esimerkiksi se, mikä on oma lemppariaine omassa oppilaitoksessa.

2. Tutorkoulutukset henkilöstölle

Tutorvastaavien koulutusseminaari - hyvinvointia tutortoiminnasta

8.11.2018 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Toinen linja 19, Helsinki. Koulutus on suunnattu toisen asteen oppilaitosten tutorvastaaville sekä tutortoiminnasta kiinnostuneille. Koulutuksen tavoitteena on jakaa ideoita ja työkaluja tutortoiminnan toteuttamiseen.

Koulutusseminaari on maksuton ja se sisältää aamukahvit. Katso ohjelma ja ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 29.10. tästä.

MLL:n perus- ja täydennyskoulutukset tukioppilasohjaajille- ja tutorvastaaville

Tukioppilasohjaajien ja tutorvastaavien peruskoulutukset (2 op):

 • Helsinki 30.-31.10. Ilmoittautumiset ja lisätiedot täältä
 • Helsinki 27.-28.11. Ilmoittautuminen ja lisätiedot täältä
 • Jyväskylä 11.-12.9. Ilmoittautuminen ja lisätiedot täältä
 • Tampere 26.-27.9. Ilmoittautuminen ja lisätiedot täältä

MLL:n tukioppilasohjaajien peruskoulutukset soveltuvat hyvin myös toisella asteella toimivalle henkilökunnalle. 

3. Tutorkoulutukset opiskelijoille

Tutorit tarvitsevat hyvän koulutuksen tehtäväänsä. Tutoreiden peruskoulutuksia on mahdollisuus tilata:

SAKU ry:n tutorkoulutukset ammatillisille oppilaitoksille

SAKU ry:n harrastetutorkoulutuksissa aiheina ovat mm. tutorina toimiminen oppilaitoksessa tai asuntolassa, ryhmän ohjaaminen sekä oman tutortoiminnan suunnittelu ja tapahtumien järjestäminen.

SAKU ry:n liikuttajatutorkoulutuksessa tutorit saavat valmiuksia ja käytännön vinkkejä liikkeen lisäämiseen omaan oppilaitokseen. Liikuttajatutorkoulutukset sopivat hyvin Liikkuva opiskelu -toiminnan tueksi.

SAKU ry:n tapahtumanjärjestämisen työpajoissa taas ideoidaan opiskelijalähtöisesti jokin oppilaitoksen oma kulttuuri- tai liikuntatapahtuma sekä toteutetaan se työpajojen jälkeen.

Lisätietoja tutorkoulutuksista täältä.

Tutorkoulutukset lukiolaisille

Suomen Lukiolaisten Liiton koulutuksessa opiskelijat saavat hyvät valmiudet ja innostavat eväät tutortoimintaan. Tutorkoulutus on maksuton ja sen sisältö räätälöidään juuri omalle lukiolle sopivaksi. Lue lisää ja tilaa tutorkoulutus lukioosi tästä.

4. Teemaan liittyvät tapahtumat

Hyvinvoinnin edistämisen ja päihdekasvatuksen koulutuksia oppilaitoksille

SAKU ry ja EHYT ry tarjoavat ammatillisille oppilaitoksille syyslukukauden loppuun asti maksuttomia koulutuspaketteja. SAKU ry:n Hyvinvoiva amis -työpajassa tarkastellaan hyvinvoinnin edistämistä johtamisen, opetuksen järjestämisen, opetuksen sisältöjen ja opiskelun tukipalvelujen näkökulmasta. EHYT ry:n koulutussisällöt ovat opiskelijoille suunnattuja päihdekasvatustunteja (Päihdeilmiö) sekä henkilöstölle suunnattuja toiminnallisia Ryhmäilmiö-koulutuksia. SAKU ry: Maria Käkelä, maria.kakela@sakury.net ja EHYT ry: Anu Rautama, koulutukset@ehyt.fi. Lue lisää.

SAKU ry toteuttaa yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa Amistamo-tapahtuman 10.10.2018. Amistamo on ryhmäyttämiseen keskittyvä liikunnallinen tapahtuma, jonka tarkoituksena on tuottaa uusia ideoita oppilaitosten tutor- ja opiskelijakuntatoimintaan sekä tarjota valmiita toimintamalleja opiskelijoiden ryhmäyttämispäiviin, liikuntapäiviin ja harrastetoimintaan. Tapahtuman kutsu SAKU ry:n tapahtumakalenterissa. Lue lisää Amistamosta.

Näkökulmia yhteisöllisyyteen

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry järjestää koulutuksia niin opiskelijakuntatoimijoille kuin tutoreillekin. Myös yhteisen koulutuksen järjestäminen on mahdollista. Yhteisen koulutuksen ydinteema on yhteisöllisyyden tukeminen oppilaitoksessa kaikkien opiskelija-aktiivien yhteisenä asiana. Osana koulutusta voidaan käsitellä mm. ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyden rakentumista oppilaitoksessa sekä tapahtumien järjestämistä. Koulutus suunnitellaan kunkin oppilaitoksen ja opiskelijaryhmän tarpeeseen. Koulutukset ovat maksuttomia OSKU ry:n jäsenopiskelijakunnille. Jäsenyys on maksuton eikä velvoita opiskelijakuntaa tai oppilaitosta mihinkään. Lisää tietoa täältä.

Koulurauha-kilpailu

Tee video vaikuttamisesta, pienessä ryhmässä tai koko luokan voimin, ja voita luokan yhteiseen hyvään 300 euroa!

 • Miten sinä olet vaikuttanut?
 • Miten koulussanne voi vaikuttaa?
 • Miten nuori voi vaikuttaa yhteiskuntaan?
 • Mitä on vaikuttaminen?
 • Mikä vaikuttamisessa on vaikeaa? Vai onko se ihan helppoa?

Käsitelkää jotain näistä tai muuta vaikuttamiseen liittyvää asiaa videossanne ja osallistukaa valtakunnalliseen kilpailuun. Video saa olla hauska ja huumori onkin todennäköisesti plussaa arvioinnissa!

Lisätietoa kilpailusta

5. Materiaaleja ja tukea

Oma plääni -valmennus 

SAKKI on mukana Oma plääni -valmennuksessa, jossa edistetään nuorten työelämä- ja asumisvalmiuksia sekä suunnitellaan yhdessä nuoren kanssa juuri hänelle sopiva urapolku.Valmennuksen lähtökohtana on oman motivaation, innostuksen ja yksilöllisten vahvuuksien löytyminen. Tavoitteena kokonaisvaltainen valmennuspaketti, jossa tuetaan nuorta omien valintojen tekemisessä ja oman pläänin hiomisessa.

Nuori voi löytää tukea, työelämävalmiuksia ja asunto Oma Plääni- koulutuksen kautta. Seuraa valmennuksen Facebook-sivua!

Apua somen hankaliin tilanteisiin

Someturva-sovellus on uusi oikeuspalvelu, joka auttaa sinua selvittämään kohtaamasi someloukkauksen. SAKKI on mukana pilotoimassa sovellusta. Tutustu: someturva.fi

Lukioille suunnatut materiaalit

Tutoropas tarjoaa perustiedot lukiotutoroinnista. Oppaasta löydät käytännön ohjeita ja vinkkejä mm. tutoroitavan kohtaamiseen, tutustumisleikkeihin ja lukiolaisten mielipiteen selvittämiseen.                   

Opas tutorkoulutukseen antaa helpot työkalut tutoreiden kouluttamiseen. Opas sisältää runsaasti toimivaksi todettuja harjoituksia niin opiskelijoiden tutustumiseen, tutorvalmiuksien kehittämiseen kuin tutorointiin valmistautumiseenkin. 

Ammatilliseen koulutukseen suunnatut materiaalit

Tutortoiminnan opas sisältää vinkkejä toiminnan käynnistämiseen ja syventämiseen. Hyviä käytäntöjä voi soveltaa ammatillisten oppilaitosten lisäksi myös lukioissa.;

Työkykypassi-ohjelmisto vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja ja työkykyä sekä -hyvinvointia tukevia taitoja. Ohjelmisto toimii myös työkaluna opintosuoritusten keräämiseen Ammattiosaajan työkykypassiin sekä tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työkykypassi-ohjelmisto muodostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä. Opettajan web-käyttöliittymällä opettaja voi luoda opiskelijaryhmiä, jotka tekevät tehtäviä, seurata opiskelijoiden suorituksia ja antaa niistä palautetta. Työkykypassi-mobiilisovellus on opiskelijan työkalu Työkykypassi-ohjelmiston tehtävien tekemiseen.Lisätietoa: Työkykypassi-ohjelmisto ja Työkykypassin mobiilisovellus 

Opiskelijat mukaan -oppaasta löytyy konkreettisia ideoita ja vinkkejä, miten oppilaitoksen arkeen voidaan toteuttaa tapahtumia, jotka edistävät osallisuutta, yhteistä tekemistä ja hyvinvointia. Oppaasta on helppo napata parhaat vinkit talteen omaan arkeen! Oppaan ideat ja vinkit on koottu koulutuksen järjestäjiltä osana Työterveyslaitoksen koordinoimaa Combo-hanketta (ESR), jossa SAKU ry toimi osatoteuttajana.

Vinkkejä toimintaan tehtäväkorteista

Tutustu MLL:n tehtäväkortteihin, joissa ideoita tukioppilaiden ja tutoreiden kanssa toimimiseen! Harjoitteita mm. ryhmäyttämisen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen, yhdenvertaisuuden ja rasismin sekä kiusaamisen ehkäisyn tueksi löydät täältä.

Materiaalia vihapuheen ehkäisyyn ja turvallisempaan nettikulttuuriin

 • Vihapuhetta käsittelevä ja sen ehkäisyyn kannustava video on vapaasti katsottavissa ja hyödynnettävissä YouTubessa.
 • Parempaa ja turvallisempaa nettikulttuuria käsitteleviä materiaaleja ja osallistumismahdollisuuksia nuorille löydät täältä.

Tilaa tutorpassi opiskelijoille ja tutorvastaaville

Kaipaatko oppilaitoksenne tutoreille ja tutorvastaaville enemmän näkyvyyttä? Nyt on mahdollisuus tilata oppilaitokseenne tutorpassi, jolla tutorvastaavat ja tutorit voivat erottua. Tutorpassit voi tilata MLL:n verkkokaupasta.

Innostavin tutorterveisin,

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
www.mll.fi

SAKU ry
sakury.net
arjenarkki.fi

Suomen ammattiin opiskelevien liitto - SAKKI ry
sakkiry.fi

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
osku.info

Suomen Lukiolaisten liitto
lukio.fi