Liikkuva amis -liikuntaimpulssi 9/2019

Olet täällä

 

Hei sinä liikuttaja!

Amiksiin tarvitaan lisää liikettä. Perusteita fyysisen aktiivisuuden lisäämiselle oppilaitoksissa löytyy runsaasti: virkeyden lisääntyminen, rauhallisemmat opetustilanteet, paremmat oppimistulokset, turhan häiriköinnin ja paikkojen rikkomisen väheneminen sekä yhteishengen paraneminen. Tavoitteena on muuttaa pienin askelin oppilaitoskulttuuria niin, että ympäristössä on lupa liikkua ja aktiivisuudelle on tarjolla tiloja, joissa liikkuu ehkä jopa huomaamattaan. Pienillä ideoilla saa jo paljon aikaan, eikä kaikki ole aina kiinni rahasta.

Tulet saamaan myös tämän lukuvuoden ajan joka kuukausi sähköpostiisi valmiin liikuntaimpulssin. Kuukauden liikuntaimpulssi on virike, joka on lyhytkestoinen ja helppo tapa lisätä aktiivisuutta oman opetusryhmäsi kanssa.

 

 

 

Istu leikisti 10 kertaa!

Aloita hetki ryhmän kanssa istumalla leikisti 10
kertaa. Ennen kuin istutaan alas paikoilleen,
käväistään kevyesti tuolilla ja noustaan heti ylös
seisomaan. Toista tämä 10 kertaa eli istu leikisti
10 kertaa!

Tulosta syyskuun impulssi oppilaitoksen seinälle osoitteesta: liikkuvaamis.fi/portfolio/liikuntaimpulssit

Lisää liikettä amiksiin – miksi?

Henkilökunnan tiedot, taidot ja asenteet vaikuttavat liikkumisen edistämiseen oppilaitoksissa. Vaikka toiminta koetaan hyödylliseksi, se ei välttämättä näy henkilökunnan osallistumisena toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tärkeää on kuitenkin myös se, onko henkilökunnalla oikeasti valmiuksia liikkeen lisäämiseen?

(Haapala H. 2018. Lisää liikettä koulupäivään ja sen yhteyteen: katse kohti vähän liikkuvien oppilaiden, viihtyvyyden ja henkilökunnan tukemista. Liikunta & Tiede 55: 1/18. Tutkimusartikkelit 2017 osa II, 4-13)

Selaa tästä linkistä aiempia Liikkuva amis -liikuntaimpulsseja.