Edustajien valinta opiskelijaparlamenttiin on käynnissä

Olet täällä

Opiskelijoiden haku SAKU ry:n Kulttuurin, liikunnan ja hyvinvoinnin opiskelijaparlamenttiin on parhaillaan käynnissä. Opiskelijaparlamentti muodostuu SAKU ry:n jäseninä olevien koulutuksen järjestäjien opiskelijaedustajista. Uudet jäsenet opiskelijaparlamenttiin tulee nimetä 6. maaliskuuta mennessä. 

Opiskelijaparlamentin tavoitteena on antaa opiskelijoille paikka opiskelijoille kohdennetun liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointitoiminnan kehittämiseen. Opiskelijaparlamentin tehtävänkuva on suunniteltu yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. SAKU ry:n hallituksen hyväksymät tehtävät opiskelijaparlamentille ovat seuraavat: kulttuuriasioiden esilletuonnin edistäminen, liikuntamahdollisuuksien edistäminen, hyvinvointia edistävien asioiden esilletuominen, tiedotuksen varmistaminen opiskelijakunnille ja yhteyshenkilöille, palautteenanto SAKU ry:n opiskelijatoiminnasta sekä yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa.

Eini Järvi edustaa opiskelijoita 

Viime kevään opiskelijaparlamentissa käytiin läpi SAKU ry:n toimintaa palautteiden ja kehittämisideoiden merkeissä. Ryhmäideoinnin avulla kerättiin ehdotuksia Ammattiosaajan liikuntavuoden lajeiksi sekä eväitä yhdenvertaisuussuunnitelman valmisteluun. Opiskelijat pääsivät miettimään, millaisia esteitä SAKU ry:n toimintaan osallistumisessa voi olla ja miten nuo esteet olisivat purettavissa. 

SAKU ry:n hallitukseen valittiin opiskelijajäseneksi Eini Järvi Ammattiopisto Tavastiasta. Kauden aikana Eini on aktiivisesti osallistunut hallituksen toimintaan.

Tulevan opiskelijaparlamentin esityslistalla on muun muassa opiskelijaparlamentin toiminnan uudistaminen. 

Opiskelijaparlamentti järjestetään Kuopiossa

Opiskelijaparlamentti tarjoaa opiskelijoille väylän vaikuttaa SAKU ry:n järjestämään opiskelijatoimintaan. Seuraava opiskelijaparlamentti kokoontuu SAKUstars-kulttuurikilpailujen yhteydessä 25. huhtikuuta Kuopiossa.  Edustajien nimeäminen on parhaillaan käynnissä, ja koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa edustajansa 6. maaliskuuta mennessä.  

Koulutuksen järjestäjät valitsevat opiskelijaedustajat yhteistyössä opiskelijakuntien kanssa. Edustaja voidaan valita esimerkiksi opiskelijakunnan hallituksesta tai edustajaksi voi valikoitua opiskelija harrastuneisuutensa tai kiinnostuksensa perusteella. Nimetylle edustajalle voi valita myös varaedustajan. Opiskelijaparlamentissa voivat olla sekä edustaja että varaedustaja paikalla, jolloin äänioikeus on vain varsinaisella edustajalla. 

Opiskelijaparlamentti kokoontuu kerran vuodessa. Parlamentin edustajista valitaan opiskelijaedustaja SAKU ry:n hallitukseen sekä tarvittaessa pienempi työryhmä, joka kokoontuu 1 - 2 kertaa lukuvuodessa asioiden valmisteluun. Koulutuksen järjestäjä vastaa opiskelijaparlamenttitoimintaan osallistuvan edustajan/edustajien kuluista.