SAKU rf. i ett nötskall

Kultur- och idrottsförbundet
för yrkesutbildningen i Finland, SAKU rf. 

 • yrkesutbildningens egen kultur- och idrottsorganisation samt samarbetsorganisation
 • grundad år 1949
 • 66 utbildningsanordnare som medlemmar
 • både studerandena och personalen med i verksamheten
 • verksamhetskretsen omfattar c. 125 000 studerande och c. 20 000 personalmedlemmar

Verksamhetsidé

SAKU rf. befrämjar
    arbets-ochfunktionsförmågan,
välbefinnandet, samverkan
        samtlivsglädje
inom yrkesutbildnignen
     med hjälp av idrott och kultur.

Verksamhetsprinciper

kompanjonskap,
    förändringsberedskap,
          effektivitet samt att vara
       medlemsinriktad

Läs mer!

Vad strävar man efter – vision 2016

SAKU rf:s medlemmar godkände en ny strategi på höstmötet i september 2011. Enligt den nya visionen är SAKU en viktig partner när man främjar välbefinnandet inom yrkesutbildningen.

För att göra visionen klarare definierade man verksamhetens mål tills år 2016. Fyra mål enligt visionen:

SAKU rf...

...förenar
Människorna är det viktigaste kraften av vår organisation och vi handlar enligt det.

...är med i vardagen
Vår veksamhetär en del av läroanstalternas vardag och deras välbefinnandearbete. 

...erbjuder upplevelser
SAKU-andan är: källan av kraft, stämningen, att man lyckas och gör tillsammans.

...förändrar världen
Vår verksamhet har en konkret inverkan på välbefinnandet inom yrkesutbildningen.

Läs mer!

SAKU-etikett

Den etiska anvisningen av SAKU rf., SAKU-etikett, har använts sedan år 2006. En gemensam anvisning har upptäckt vara ett bra verktyg och en debattväckare med de unga. 

SAKU-etiketten förnyades i fjol. Den nya SAKU-etiketten bearbetades i samarbetet mellan utvecklingsgrupperna och byrån. Målet var att sammanfatta etiketten, att använda positiva uttryck istället för den negativa tonen samt att förändra den ytterliga motionsaspekten till en mer omfattande aspekt. Innehållsmässigt var de viktigaste sakerna i reformarbetet att representera läroanstalten, att spela ett rent spel, att respektera organisatören samt drogfriheten. 

Skriva ut etiketten (version 1 eller version 2)!

Verksamhet för studerandena 

Syftet med SAKU rf:s studerandeverksamhet är att stöda välbefinnandet av studerandena, att fostra studerandena till aktiva medborgare och föreningsaktörer, att främja studieförmågan, att stöda utvecklandet av en aktiv livstil samt att fostra studerandena till att ta socialt ansvar och dess främjande med hjälp av motion och kultur.

För studerandena anordnar SAKU rf:
 
 • mästerskapstävlingar för yrkesstuderande
 • riksomfattande bollspelserier och mästerskapstävlingar
 • kulturtävlingen SAKUstars, där yrkesstuderande överalt i Finland presenterar sina skicklighet i m. fl. musik, dans, bildkonst, fotografi, osv.
 • utbildningar för hobbyverksamhets-tutorer som aktiverar hobbyverksamhet i sina egna läroanstalter
 • studerandekurser där man skaffar arbetslivsfärdigheter 

Verksamhet för personalen

Syftet med SAKU rf:s personalverksamhet är att stöda personalens välbefinnande och att uppmuntra personalen till en hälsofrämjande motion. Syftet är också att främja arbetsförmågan hos personalen samt att stöda personalen till att de skulle utveckla sig en motionerande livsstil.

För personalen anordnar SAKU rf:
 • motion för att främja arbetshälsan
 • trevliga tävlingsevenemang i singel- och lagsport
 • utbildningen och möten mellan kolleger
 • möjligheter att koppla av
 • Lapplands förtrollning i utbildningscentret Kuerkievari i Äkäslompolo 

Organisationsverksamhet 

Förbundets praktiska verksamhet drivs i SAKU rf:s byrå som ligger i Tammerfors. 

Den högsta beslutanderätten i förbundet utövar de egentliga mötena ( vår- och höstmötet) som består av mötesrepresentanter som har befullmäktigats av medlemmarna. I höstmötet väljs det ut en styrelse som arbetar som verkställande myndighet i förbundet. 

Utvecklingsgrupperna planerar och utvecklar organisations verksamhet. Studerandeidrott, kulturverksamhet för studerandena samt välbefinnandeservice för studerandena har sina egna utvecklingsgrupper såsom också arbetsplatsmotion, kommunikation och utbildningscentret Kuerkievari. Medlemmar till grupperna väljs enligt förslag av utbildningsanordnare. Medlemmarnas mandattid är fyra år. 

Stödstiftelse för SAKU rf.
och utbildningscentret Kuerkievari 

Stödstiftelsen äger utbildningscentret Kuerkievari i Ylläs. Utbildningscentret kan användas av alla medlemmar av SAKU rf. 

Läs mer (på finska)!

Bli medlem 

Medlemmar av SAKU rf. är alla anordnare av yrkesutbildning. I slutet av år 2011 hade SAKU rf. 66 utbildningsanordnare som medlemmar. Sammanlagt har de här utbildningsanordnare c. 125 000 studerande och 20 000 personalmedlemmar. Medlemmarna representerar det hela spektrumet av yrkesutbildningen. 

Utbildningsanordnare som äger rättshandlingsförmåga och samfund som anknyter sig närä till förbundets verksamhetsområde och äger rättshandlingsförmåga kan ansöka medlemskap i SAKU rf. Tilläggsinformation får du i förbudets byrå: sakury@sakury.net eller tel. 0207 55 10 10. Medlemsavgift år 2012 är 1,25 euro/ studerande och 2,25 euro/ personalmedlem.