Vuosikokous

Olet täällä

SAKU ry:n vuosikokous ja kehityskeskustelu

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry:n jäsenet kutsutaan järjestön vuosikokoukseen ja kehityskeskusteluun. Vuosikokous oli tarkoitus järjestää AMKE ry:n johdon foorumin yhteydessä, mutta koska johdon foorumi on peruttu, järjestetään vuosikokous tänä vuonna etäyhteydellä.

Varsinaisen vuosikokouksen lisäksi iltapäivään sisältyy SAKU ry:n avoin kehityskeskustelu. Kutsumme vuosikokoukseen mukaan tutkija, työnohjaaja Antti Maunun, joka kommentoi SAKU ry:n toimintasuunnitelmaa ammatillisen koulutuksen tutkijan näkökulmasta ja fasilitoi yhteistä keskustelua hyvinvoinnin edistämisestä ammatillisessa koulutuksessa. Kehityskeskustelu on avoin kaikille SAKU ry:n toiminnasta kiinnostuneille, eli siihen voivat osallistua myös muut kuin viralliset kokousedustajat.

Aika: Keskiviikko 8.11.2023 klo 14.15. Varsinainen vuosikokous kestää noin 45-60 minuuttia ja kehityskeskustelu jatkuu välittömästi sen perään.

Paikka: Teams-kokouksena. Kokoukseen voi osallistua myös SAKU ry:n toimistolla osoitteessa Mustanlahdenkatu 3-7 E, Tampere.

 

Kokousasiat

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9. §:n mukaiset vuosikokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokousedustajien ilmoittautuminen

Varsinaisessa vuosikokouksessa käyttävät päätösvaltaa jäsenyhteisöjen valtuuttamat kokousedustajat. Virallisia kokousedustajia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen 6.11.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sakury@sakury.net.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa valtakirja ja kertoa, osallistuuko kokousedustaja kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä. Etäyhteydellä osallistuvista kokousedustajista tarvitaan valtakirjan lisäksi tiedoksi myös sähköpostiosoite, johon lähetetään Teams-kokouskutsu ja linkki sähköiseen äänestyslomakkeeseen mahdollisia äänestyksiä varten.

Vuosikokouksen valtakirja

Valtakirjan pitää sisältää tieto jäsenyhteisöä edustavasta henkilöstä. Valtakirjan pitää olla allekirjoitettu. Allekirjoitukseksi hyväksytään kuitenkin myös se, että valtakirja tai sen sisältämät tiedot lähetetään sähköpostitse suoraan nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön sähköpostiosoitteesta.

Pelkkään kehityskeskusteluun osallistuminen

Halutessaan voi osallistua myös pelkkään kehityskeskustelu-osioon. Vuosikokouksen arvioitu kesto on 45–60 minuuttia, joten kehityskeskustelu päästään aloittamaan kello 15 tai hieman sen jälkeen.

Kehityskeskusteluun ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan mukaan voi liittyä suoraan oheisen Teams-linkin kautta.

Kokousmateriaalit

 

Tervetuloa kokoukseen!

SUOMEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KULTTUURI- JA URHEILULIITTO, SAKU RY.

Antti Lahti                                                 
puheenjohtaja                                            

Saija Sippola
toiminnanjohtaja