Tutortoiminnan uutiskirje 2/2017

Olet täällä

Tervetuloa uuteen lukuvuoteen!

Me toisen asteen oppilaitoksia tukevat järjestöt (SAKU ry, SAKKI, MLL ja SLL) haluamme yhdessä muistuttaa teitä tarjoamastamme tuesta sekä tutortoiminnan tärkeydestä!

Tutoroinnin kautta opiskelijat tarjoavat tukea toisille opiskelijoille. Tutorit voivat myös auttaa ylläpitämään hyvää ilmapiiriä oppilaitoksessa. Tämä voi tapahtua muun muassa yhteistä toimintaa järjestämällä. Tutortoiminnassa on tärkeä kuunnella ja ottaa käyttöön tutoreiden ja muiden nuorten omia ideoita ja ajatuksia. Tutortoiminta on hyvä sitoa osaksi opintoja.

Tästä uutiskirjeestä löydätte vinkkejä tämän syksyn tulevista koulutuksista ja tapahtumista sekä löydätte vinkkejä ympärivuotisen tutortoiminnan tukemiseen.

 

 

Tutortoiminnan koulutukset opiskelijoille

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto (SAKU ry)

SAKU ry:n harrastetutorkoulutuksissa aiheina ovat mm. tutorina toimiminen oppilaitoksessa tai asuntolassa, ryhmän ohjaaminen sekä oman tutortoiminnan suunnittelu ja tapahtumien järjestäminen. SAKU ry:n tutortoiminnassa painotetaan harrastetoimintaa, jonka avulla tavoitellaan kohtaamisia ja uusia elämyksiä opiskeluarjessa. Lisätietoja tutorkoulutuksista täältä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitosta (MLL)

MLL:n kouluttajat kouluttavat tutoreita erityisesti ryhmäyttämiseen ja vuorovaikutustaitoihin liittyvissä asioissa. Tilaa kouluttaja.

Suomen ammattiin opiskelevien liitosta (SAKKI)

SAKKI tarjoaa amiksille ja amisten mielisille paikallisia tutorkoulutuksia. Koulutuksen voi tilata omalle oppilaitokselle. Tutorkoulutukset kustomoidaan aina oppilaitoksen toiveiden mukaisesti. Koulutusteemoja voivat olla esim. ryhmäyttäminen, motivointi, opiskelijoiden kohtaaminen, tutortoiminnan perusteet tai vuosikellon suunnittelu. Lisätietoa koulutuksista saat täältä tai SAKKIn järjestöasiantuntijalta.

Suomen Lukiolaisten Liitto ry (SLL)

Tutoreiden koulutukset antavat tärkeän pohjan tutorina toimimiselle. Suomen Lukiolaisten Liiton tutorkoulutuksissa lukiolaiset saavat tuhdit eväät hyvään tutortoimintaan. Tutortoiminta on loistava keino perehdyttää uudet lukiolaiset osaksi lukion opiskelukulttuuria, rakentaa yhteishenkeä lukioon ja tarjota opiskelijoille matalan kynnyksen vertaistukea. Maksuttoman tutorkoulutuksen lukioosi voit tilata täältä.

Tutortoiminnan koulutukset henkilöstölle

Koulutus toisen asteen tutorvastaaville 21.9.2017 Helsinki

Koulutus on suunnattu toisen asteen oppilaitoksen tutorvastaaville sekä tutortoiminnasta kiinnostuneille. Koulutuksen tavoitteena on ennen kaikkea jakaa ideoita ja työkaluja tutortoiminnan toteuttamiseen. Koulutuksessa tutustutaan myös tutortoiminnan parissa työskenteleviin järjestöihin ja sekä siihen, mitä heillä on tarjota tutortoiminnan tueksi oppilaitoksille. Koulutus on hyvä tilaisuus vaihtaa ajatuksia ja oppia toisilta tutortoiminnan parissa työskenteleviltä. 

Koulutusseminaari on maksuton ja se sisältää aamukahvit. Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa. Kouluttajana toimii Tiia Posa, MLL:n nuorisotyön kouluttaja, FM. Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan: www.arjenarkki.fi

MLL:n perus- ja täydennyskoulutukset tukioppilasohjaajille- ja tutorvastaaville 

Tukioppilasohjaajien ja tutorvastaavien peruskoulutukset (2 op)

MLL:n tukioppilasohjaajien peruskoulutukset soveltuvat hyvin myös toisella asteella toimivalle henkilökunnalle. Lisätietoa ja ilmoittautuminen linkkiä napsauttamalla. 
Kajaani 19.9. Ilmoittaudu 5.9. mennessä. 
Oulu 21.-22.9. Ilmoittaudu 5.9. mennessä
Turku 2.-3.10. Ilmoittaudu 14.9. mennessä.
Vantaa 4.-5.10. Ilmoittaudu 15.9. mennessä. 

Tukioppilastoiminta yhdistää - täydennyskoulutus

Koulutuksessa osallistujat pääsevät kokeilemaan draamallisia menetelmiä rasismin tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Koulutus on kaikille koulussa ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. 
Kouvola 9.11.2017 Lisätiedot ja ilmoittautuminen. 

Yhdenvertaisuus ja kunnioittava kohtaaminen -täydennyskoulutus

Koulutuksessa keskustellaan rasismista ja sen ilmenemismuodoista, yhdenvertaisuudesta ja kunnioittavasta kohtaamisesta. Koulutus on suunnattu kaikille koulussa ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille.  
Seinäjoki 1.11.2017 Lisätiedot ja ilmoittautuminen. 

Kiusaamisen ehkäiseminen -täydennyskoulutus

Koulutuksesta saat ohjaajana ideoita siihen, miten tukea tukioppilaita tai tutorvastaavia luomaan kiusaamisen vastaisia normeja kouluyhteisössä pienin ystävällisin teoin.
2.-3.11.2017 Rovaniemi Lisätiedot ja ilmoittautuminen.
7.11.2017 Helsinki Lisätiedot ja ilmoittautuminen. 

Koulutusta ammatillisiin oppilaitoksiin

Hyvinvoinnin edistämisen ja päihdekasvatuksen koulutuksia oppilaitoksille.

SAKU ry ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry tarjoavat ammatillisille oppilaitoksille tulevana lukuvuonna maksuttomia koulutuspaketteja, joiden avulla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ehkäistään päihdehaittoja oppilaitoksissa. SAKU ry:n  Hyvinvoiva amis -työpajassa tarkastellaan oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämistä johtamisen, opetuksen järjestämisen, opetuksen sisältöjen ja opiskelun tukipalvelujen näkökökulmasta. EHYT ry:n koulutussisällöt ovat opiskelijoille suunnattuja päihdekasvatustunteja (Päihdeilmiö) sekä henkilöstölle suunnattuja toiminnallisia ryhmädynamiikan Ryhmäilmiö-koulutuksia. 

Kaikki koulutukset ovat 2-3 tunnin mittaisia. Koulutukset rahoitetaan STM:n hankerahoituksella. 
Hyvinvoiva amis -työpajat: SAKU ry, Ville Virtanen p. 020 755 1016
Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö -koulutukset: EHYT ry koulutukset@ehyt.fi, Anu Rautama p. 050 325 9273, Sarianna Palmroos p. 050 524 9909

Lisätietoa koulutuksista TÄSTÄ.

Syksyn tapahtumat niin henkilöstölle kuin opiskelijoille

SAKU ry:n  opiskelijatapahtuma Amistamo -yhdessä ryhmäksi 15.11.2017 Vierumäen Urheiluopisto

Marraskuussa saa tulikasteensa ryhmäyttämiseen keskittyvä liikunnallinen SAKU ry:n järjestämä Amistamo-tapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena on tuottaa uusia ideoita oppilaitosten tutor- ja opiskelijakuntatoimintaan sekä tarjota valmiita toimintamalleja opiskelijoiden ryhmäyttämispäiviin, liikuntapäiviin ja harrastetoimintaan.Yksipäiväinen Amistamo-tapahtuma kokoaa tutorit, tutoriksi aikovat ja opiskelijakuntien jäsenet. Päivän ydinajatuksena on valmiiden toimintamallien ideoiminen, jakaminen ja testauttaminen omassa oppilaitoksessa edelleen toteutettavaksi.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot tapahtumasta.

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät 22.-23.11.2017 Tampere

Kehittämispäivien teema tänä vuonna on Motivaatio ja miten siihen vaikutetaan.

Ensimmäinen seminaaripäivä vietetään yhteisten aiheiden parissa:

  • Hyvinvoinnin polut ammatillisessa koulutuksessa -ajankohtaiskatsaus
  • Motivaatio ja siihen vaikuttaminen
  • Hyvinvointitori - 3. sektorin toimijat oppilaitosten yhteistyökumppaneina
  • SAKUstars-gaalailta; illallinen kuorrutettuna opiskelijoiden kulttuurinäytöksillä

Toinen seminaaripäivä koostuu erilaista työpajoista:

  • Opiskeluhuolto reformin jälkeen, SOTE-uudistuksen kynnyksellä
  • Työkyvyn ylläpito, liikunta ja terveystieto reformin asetuksissa
  • Opiskelijakuntien ja tutorien rooli uudistuvassa koulutuksessa
  • SAKU ry:n tapahtumat osaamisen näyttöympäristöinä
  • Päihdeilmiö – oikeaa tietoa päihteistä ja puheeksi ottamisen käytäntöjä

Ilmoittautuminen ja lisätiedot tapahtumasta.

Aineistot tutortoiminnan tueksi

Tutortoiminnan tueksi on tuotettu koulutusmateriaalia. Niistä voi saada intoa ja hyviä ideoita tutortoiminnan tueksi. Tukioppilastoiminnan materiaalit soveltuvat käytettäväksi myös tutortoiminnassa.

LUKIOIHIN SUUNNATUT MATERIAALIT

Tutustu Suomen Lukiolaisten Liiton uudistuneiseen tutoroppaisiin. Tutoropas ja Opas tutorkoulutukseen löytyvät TÄÄLTÄ.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PUOLELLE SUUNNATUT MATERIAALIT

Tutortoiminnan opas
Opas sisältää vinkkejä toiminnan käynnistämiseen ja syventämiseen. Hyviä käytäntöjä voi soveltaa ammatillisten oppilaitosten lisäksi myös lukioissa. Lataa opas tästä. 

Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana 
Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset. Lataa opas tästä. 

SAKU-toiminta osaksi opintoja
SAKU-toiminnan toteutussuunnitelmat tarjoavat koulutuksen järjestäjille työkalun opetussuunnitelmatyöhön sekä opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen. Toteutussuunnitelmat ovat väline henkilökohtaisen polun sekä yhteisöllisyyden toteuttamiseen. Suunnitelmiin on purettu SAKU ry:n kehittämää ja edistämää toimintaa SAKU-tapahtumien ja -toimintojen vetämisen ja niihin osallistumisen sekä harrastetutortoiminnan näkökulmista. Lue lisää ja lataa opas tästä.

Tutornauha opiskelijoille ja tutorvastaaville

Kaipaatko oppilaitoksenne tutoreille ja tutorvastaaville enemmän näkyvyyttä? Nyt on mahdollisuus tilata oppilaitokseenne tutornauha, jolla tutorvastaavat ja tutorit voivat erottua. Tutornauhat voi tilata TÄSTÄ.

Yhteystiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
www.mll.fi/tutortoiminta
Toinen linja 17
PL 141
00531 Helsinki

SAKU ry
sakury.net
arjenarkki.fi
sakury@sakury.net

Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere

SAKKI ry
sakkiry.fi/palvelut
asiakaspalvelu@sakkiry.net

PL 178
00531 Helsinki

Suomen Lukiolaisten liitto
lukio.fi/lukiolaiset/opiskelijakuntatoiminta
Töölönkatu 35 B
00260 Helsinki