Tutortoiminnan uutiskirje 2/2016

Olet täällä

Tervetuloa uuteen lukuvuoteen!

Me toisen asteen oppilaitoksia tukevat järjestöt (SAKU, SAKKI, MLL ja SLL) haluamme yhdessä muistuttaa teitä tarjoamastamme tuesta sekä tutortoiminnan tärkeydestä! Vanhempien opiskelijoiden vertaistuella on iso merkitys opintojen alkuvaiheessa. Tutorit voivat vaikuttaa pienilläkin arjen teoilla siihen, että jokainen kokee olevansa tervetullut opiskelemaan ja olemaan osa yhteisöä. Ryhmän hyvällä ilmapiirillä voidaan vaikuttaa opinnoissa viihtymisen lisäksi opintojen edistymiseen ja keskeyttämisten vähenemiseen!

Tässä uutiskirjeessä löydätte vinkkejä alkavaan lukuvuoteen sekä tietoa tulevista tapahtumista ja koulutuksista!

 

 

Aineistot tutortoimintaan

Tutortoimintaan on tuotettu uutta materiaalia. Niistä voi saada intoa ja hyviä ideoita toiminnan tueksi.

Lukioihin suunnatut materiaalit. Tutoropas (sähköinen), Opas tutorkoulutukseen (painettu). Tilaa materiaalit täältä.

Tutortoiminnan opas (ammatilliset). Opas sisältää vinkkejä toiminnan käynnistämiseen ja syventämiseen. Hyviä käytäntöjä voi soveltaa ammatillisten oppilaitosten lisäksi myös lukioissa. Lataa opas.

Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana. Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset. Lataa opas.

Ryhmää rakentamassa - Opas tutortoimintaan. Opas sisältää taustatietoa ryhmien toiminnasta, ryhmäyttämisharjoituksia sekä valmiin yksipäiväisen tutoreiden koulutusmallin. Koulutusmallin voi toteuttaa kokonaisuutena tai valiten siitä osia. Lataa opas.

Digitarinat ja keskusteluaineisto ryhmäilmiöiden tarkasteluun. Digitarinat ovat opettajien, muiden ammattikasvattajien ja nuorten kanssa toimivien työväline ryhmäilmiöiden avaamiseen, pohtimiseen ja tarkasteluun. Tarinoita voi käyttää ryhmänohjaajan ja opon tunnilla tai tutortoiminnassa. Tutustu digitarinoihin täältä.

Tervetuloa uuteen lukuvuoteen!

Tutoreiden koulutukset antavat tärkeän pohjan tutorina toimimiselle. Tutoreiden peruskoulutuksia on mahdollisuus tilata:

Lukiolaisten liitosta (SLL). Virta-tutorkoulutuksissa lukiolaiset saavat tuhdit eväät hyvään tutortoimintaan. Tutortoiminta on loistava keino perehdyttää uudet lukiolaiset osaksi lukion opiskelukulttuuria, rakentaa yhteishenkeä lukioon ja tarjota opiskelijoille matalan kynnyksen vertaistukea. Virta-tutorkoulutuksen kouluusi voit tilata täältä.

Suomen ammattiin opiskelevien liitosta (SAKKI). SAKKI tarjoaa amiksille ja amisten mielisille paikallisia tutorkoulutuksia. Koulutuksen voi tilata omalle oppilaitokselle. Tutorkoulutuksemme kustomoidaan aina koulun toiveiden mukaisesti. Koulutusteemoja voivat olla esim. ryhmäyttäminen, motivointi, kohtaaminen, tutortoiminnan perusteet tai vuosikellon suunnittelu. Lisätietoa koulutuksista löydät täältä.

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitosta (SAKU ry). SAKU ry:n harrastetutorkoulutuksissa aiheina ovat mm. tutorina toimiminen oppilaitoksessa tai asuntolassa, ryhmän ohjaaminen sekä oman toiminnan suunnittelu ja tapahtumien järjestäminen. SAKU ry:n tutortoiminnassa painotetaan harrastetoimintaa, jonka avulla tavoitellaan kohtaamisia ja uusia elämyksiä opiskeluarjessa. Lisätietoja täältä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitosta (MLL). MLL:n kouluttajat kouluttavat tutoreita erityisesti ryhmäyttämiseen ja vuorovaikutustaitoihin liittyvissä asioissa. Tilaa kouluttaja.

Tukioppilas- ja tutorvastaavien peruskoulutukset

MLL:n tukioppilasohjaajien peruskoulutukset soveltuvat hyvin myös toisella asteella toimivalle henkilökunnalle. Koulutuksista on tullut tutortoiminnan vastaavilta hyvää palautetta. Koulutuksesta saa loistavia eväitä tutorvastaavana toimimiseen. 

Koulutuksesta saa:

 • Valmiuksia toiminnallisten menetelmien käyttöön
 • Suuntaviivoja toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
 • Apua arvotyöskentelyyn, tavoitteen asetteluun ja arviointiin
 • Tukea ryhmänohjaustaitoihin ja tutoreiden kouluttamiseen

Syksyn koulutukset (linkkiä klikkaamalla saat lisätietoa koulutuksesta ja pääset ilmoittautumaan);

28.9.2016 Seinäjoki
29.-30.9.2016 Tampere
12.10.2016 Turku
14.10.2016 Oulu
3.-4.11.2016 Levi

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät Helsingissä 16.-17.11.2016

Hyvinvoinnilla hyviä tuloksia

Seminaari 16.11.

 • Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen
 • Opiskelu- ja työhyvinvoinnin talousmekanismit
 • Fyysisen aktiivisuuden vaikutus oppimistuloksiin
 • Sosiaalisten taitojen vaikutus hyvinvoinnin kokemiseen
 • Opiskelijapalvelut uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Työpajat 17.11.

 • Hyvinvointijohtaminen esimiestyössä
 • Työkyvyn ylläpito, liikunta ja terveystieto
 • Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen
 • Reformin vaikutukset opiskeluhuoltoon
 • Menestyksen avaimet - toimintamalli asuntolaohjaukseen

Lisätietoa:arjenarkki.fi

Oppilaiden osallisuus kiusaamisen vastaisessa työssä - konferenssi Helsingissä 11.11.2016

Kansainvälinen konferenssi kokoaa asiantuntijoita ja kouluhyvinvoinnin edistäjiä eri Euroopan maista. Mukana on myös opettajia ja nuoria jakamassa uusinta tietoa ja parhaita käytäntöjä. Konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden:

 • Tutustua eri puolilla Eurooppaa kehitettyihin innovatiivisiin malleihin, joilla kehitetään koulun toimintakulttuuria.
 • Kuulla hyvistä käytäntöistä, joilla vahvistetaan nuorten omaa toimintaa kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi kouluissa
 • Tutustua ajankohtaiseen tutkimustietoon

Osallistuminen on maksutonta tutorvastaaville.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan

Yhteystiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
www.mll.fi/tutortoiminta
Toinen linja 17
PL 141
00531 Helsinki
p. 075 32451

SAKU ry
sakury.net
arjenarkki.fi
sakury@sakury.net
p. 020 755 1010
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere

SAKKI ry
sakkiry.fi/palvelut
asiakaspalvelu@sakkiry.net
p. 050 337 4655
PL 178
00531 Helsinki

Suomen Lukiolaisten liitto
lukio.fi/lukiolaiset/opiskelijakuntatoiminta
Töölönkatu 35 B
00260 Helsinki
p. 044 291 5965