Tutortoiminnan uutiskirje 1/2017

Olet täällä

Tervetuloa uuteen lukuvuoteen!

Me toisen asteen oppilaitoksia tukevat järjestöt (SAKU ry, SAKKI, MLL ja SLL) haluamme yhdessä muistuttaa teitä tarjoamastamme tuesta sekä tutortoiminnan tärkeydestä!

Tutoroinnin kautta opiskelijat tarjoavat tukea toisille opiskelijoille. Tutorit voivat myös auttaa ylläpitämään hyvää ilmapiiriä oppilaitoksessa. Tämä voi tapahtua muun muassa yhteistä toimintaa järjestämällä. Tutortoiminnassa on tärkeä kuunnella ja ottaa käyttöön tutoreiden ja muiden nuorten omia ideoita ja ajatuksia. Tutortoiminta on hyvä sitoa osaksi opintoja.

Tästä uutiskirjeestä löydätte vinkkejä tämän lukukauden tulevista koulutuksista ja tapahtumista sekä löydätte vinkkejä ympärivuotisen tutortoiminnan tukemiseen.

 

 

Tutortoiminnan koulutukset opiskelijoille

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto (SAKU ry)

SAKU ry:n harrastetutorkoulutuksissa aiheina ovat mm. tutorina toimiminen oppilaitoksessa tai asuntolassa, ryhmän ohjaaminen sekä oman toiminnan suunnittelu ja tapahtumien järjestäminen. SAKU ry:n tutortoiminnassa painotetaan harrastetoimintaa, jonka avulla tavoitellaan kohtaamisia ja uusia elämyksiä opiskeluarjessa. Lisätietoja tutorkoulutuksista täältä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitosta (MLL)

MLL:n kouluttajat kouluttavat tutoreita erityisesti ryhmäyttämiseen ja vuorovaikutustaitoihin liittyvissä asioissa. Tilaa kouluttaja. 

Suomen Lukiolaisten Liitto ry (SLL)

Virta-tutorkoulutuksissa lukiolaiset saavat tuhdit eväät hyvään tutortoimintaan. Tutortoiminta on loistava keino perehdyttää uudet lukiolaiset osaksi lukion opiskelukulttuuria, rakentaa yhteishenkeä lukioon ja tarjota opiskelijoille matalan kynnyksen vertaistukea. Virta-tutorkoulutuksen kouluusi voit tilata täältä

Suomen ammattiin opiskelevien liitosta (SAKKI)

SAKKI tarjoaa amiksille ja amisten mielisille paikallisia tutorkoulutuksia. Koulutuksen voi tilata omalle oppilaitokselle. Tutorkoulutuksemme kustomoidaan aina koulun toiveiden mukaisesti. Koulutusteemoja voivat olla esim. ryhmäyttäminen, motivointi, kohtaaminen, tutortoiminnan perusteet tai vuosikellon suunnittelu. Lisätietoa koulutuksista löydät täältä

Tukioppilas -ja tutorvastaavien koulutukset

Koulutus toisen asteen tutorvastaaville

Helsinki 6.4.2017

Koulutus on suunnattu toisen asteen oppilaitosten tutortoiminnasta kiinnostuneille, tutorvastaaville ja muille nuorten kanssa toimiville aikuisille.  Koulutuksen järjestävät SAKU ry, MLL, SLL, SAKKI ry.

Koulutuksessa tutustutaan tutortoiminnan parissa työskenteleviin järjestöihin ja mitä he tarjoavat tutortoiminnan tukemiseen oppilaitoksille. Koulutus on myös hyvä tilaisuus vaihtaa ajatuksia ja oppia toisilta tutortoiminnan parissa työskenteleviltä.

Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa. Kouluttajina toimii MLL:n Marja Snellman-Aittola sekä SAKU ry:n Tiina Hasari. Ilmoittaudu mukaan www.arjenarkki.fi

MLL:n koulutukset tutorvastaaville

Ilmoittautuminen kevään koulutuksiin on jo käynnissä osoitteessa www.mll.fi/kouluille. Huomioithan, että täydennyskoulutukset ovat osallistujille maksuttomia! Viimeinen ilmoittautumispäivä on kaksi viikkoa ennen koulutusta.

Tukioppilasohjaajien ja tutorvastaavien peruskoulutukset (2 op)

Helsinki 25.-26.4.

MLL:n tukioppilasohjaajien peruskoulutukset soveltuvat hyvin myös toisella asteella toimiville tutorvastaaville. Koulutuksesta saa hyviä eväitä tutorvastaavana toimimiseen. Koulutuksesta saa:

  • Valmiuksia toiminnallisten menetelmien käyttöön
  • Suuntaviivoja toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
  • Apua arvotyöskentelyyn, tavoitteen asetteluun ja arviointiin
  • Tukea ryhmänohjaustaitoihin ja tutoreiden kouluttamiseen

Hinta on 70€/oppilaitos, sis. ohjelma, ruokailut ja tukioppilastoiminnan oppaat 1-2 osallistujalle (samasta koulusta voi osallistua samalla hinnalla useampi henkilö). Majoittuminen on 30 €/osallistuja.

Yhdenvertaisuus ja kunnioittava kohtaaminen – täydennyskoulutus

Turku 9.5.

Koulutuksessa keskustellaan rasismiin puuttumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä koulussa. Tarjolla ideoita ja toiminnallisia harjoituksia maahanmuuttajaoppilaiden kotouttamiseen muun muassa tukioppilas- ja tutortoiminnan avulla.Koulutukseen on lämpimästi tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet, oppilaitoksessanne työskentelevät aikuiset!

Kiusaamisen ehkäiseminen – täydennyskoulutus

Varkaus 16.3., Hämeenlinna 27.4.

Koulutuksesta saat ohjaajana ideoita siihen, miten tukea tukioppilaita tai tutorvastaavia luomaan kiusaamisen vastaisia normeja kouluyhteisössä pienin ystävällisin teoin. Koulutuksessa pohditaan, miten vertaiset voivat harjoitella turvallisia keinoja tukea ja auttaa kiusaamista kokenutta tai ryhmän ulkopuolelle jäänyttä oppilasta niin koulussa kuin netissä.

Koulutus soveltuu erinomaisesti oppilaitoksen kiusaamisen vastaisen työn kehittämisestä kiinnostuneille opettajille, KiVa –tiimien jäsenille sekä oppilashuollon työntekijöille.

Kevään tapahtumat

Nuori 2017 27.-29.3.2017 Tampere

Nuoriso- ja kasvatusalan suurin ammattilaistapahtuma NUORI2017 kutsuu kohtaamaan, verkostoitumaan ja käymään yhteiskunnallista keskustelua. Monipuolinen ja ajankohtainen ohjelma vahvistaa osallistujien tietoja ja taitoja, antaa oivalluksia sekä käsittelee ajankohtaisia aiheita niin toimialan sisältä kuin laajemminkin yhteiskunnallisesti. Ilmoittaudu mukaan tästä!

Aineistot tutortoiminnan tueksi

Tutortoiminnan tueksi on tuotettu koulutusmateriaalia. Niistä voi saada intoa ja hyviä ideoita tutortoiminnan tueksi. Tukioppilastoiminnan materiaalit soveltuvat käytettäväksi myös tutortoiminnassa.

Lukioihin suunnatut materiaalit

Tutoropas (sähköinen versio) sekä Opas tutorkoulutuksen järjestämiseen (painettu versio). Tilaa materiaalit täältä.

Ammatillisen koulutuksen puolelle suunnatut materiaalit

Tutortoiminnan opas. Opas sisältää vinkkejä toiminnan käynnistämiseen ja syventämiseen. Hyviä käytäntöjä voi soveltaa ammatillisten oppilaitosten lisäksi myös lukioissa. Lataa opas tästä.

Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana. Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset. Lataa opas tästä.

Tukioppilastoiminnan materiaalit

Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaalit soveltuvat käytettäviksi myös tutortoiminnassa. Ne tukevat tutoreiden valmiuksien syventämistä. Koulutusmateriaaleissa on neljä teemaa:

  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Ryhmän toiminta
  • Kiusaamisen ehkäiseminen
  • Mediakasvatus

Jokaiseen teemaan sisältyy opasvihkonen ja verkkosivuilla olevat tehtäväkortit, joissa on toiminnallinen harjoitus sekä sitä taustoittava teoriaosuus. Tutustu materiaaleihin osoitteessa www.mll.fi/tukioppilastoiminta.  

Ryhmää rakentamassa

Ryhmää rakentamassa - Opas tutortoimintaan. Opas sisältää taustatietoa ryhmien toiminnasta, ryhmäyttämisharjoituksia sekä valmiin yksipäiväisen tutoreiden koulutusmallin. Koulutusmallin voi toteuttaa kokonaisuutena tai valiten siitä osia. Lataa opas tästä.

Digitarinat

Digitarinat ja keskusteluaineisto ryhmäilmiöiden tarkasteluun. Digitarinat ovat opettajien, muiden ammattikasvattajien ja nuorten kanssa toimivien työväline ryhmäilmiöiden avaamiseen, pohtimiseen ja tarkasteluun. Tarinoita voi käyttää ryhmänohjaajan ja opon tunnilla tai tutortoiminnassa. Tutustu digitarinoihin täältä.

Yhteystiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
www.mll.fi/tutortoiminta
Toinen linja 17
PL 141
00531 Helsinki
p. 075 32451

SAKU ry
sakury.net
arjenarkki.fi
sakury@sakury.net
p. 020 755 1010
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere

SAKKI ry
sakkiry.fi/palvelut
asiakaspalvelu@sakkiry.net
p. 050 337 4655
PL 178
00531 Helsinki

Suomen Lukiolaisten liitto
lukio.fi/lukiolaiset/opiskelijakuntatoiminta
Töölönkatu 35 B
00260 Helsinki
p. 044 291 5965