SAKU ry:n uutiskirje/Teemana LIIKKUVA KOULU

Olet täällä

Ota käyttöön alkukartoituskyselyt

SAKU ry on toteuttanut yhteistyössä Ammattiopisto Lappian, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston sekä UKK-instituutin Smart Moves -hankkeen kanssa Liikkuva opiskelu -toiminnan käynnistämisvaiheessa hyvin tarpeelliset alkukartoituskyselyt sekä henkilöstölle että opiskelijoille. Kyselyiden tavoitteena on kartoittaa opiskelijoiden ja henkilöstön ideoita ja toiveita Liikkuva opiskelu -toiminnan suhteen. Sähköiset alkukartoituskyselyt ja niiden koulutuksen järjestäjä -kohtaiset tulosraportit ovat maksuttomia SAKU ry:n jäsenyhteisöille. 


Kehittämistyön tukena Liikkuva amis -työkalupakki

Liikkuva opiskelu -toiminnan käynnistämisessä ideoita ja tietoa työn tueksi tarjoaa Liikkuva amis -työkalupakki. Oppilaitoksen kehittämistyön näkökulmaksi voi valita opetuksen sisältöjen, toimintaympäristöjen muokkaamisen, liikuntatottumuksiin vaikuttamisen, tapahtumien järjestämisen tai henkilöstöön vaikuttamisen. 


 

 

 

Liikkuva amis -työpaja ja muut toimintaesimerkit nettisivuilla

SAKU ry:n Liikkuva amis -verkkosivustolle on koottu toimenpiteitä ja ideoita, joilla voi edistää arjessa fyysistä aktiivisuutta: kuvia, videoita ja ohjeita liikkumisen mahdollisuuksien lisäämiseen. Sivuston tarkoitus on innostaa tarttumaan toimeen ja osoittaa, miten pienillä asioilla liikettä ja hyvinvointia voidaan lisätä. Sivusto ja sen materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä. 

Liikkuva amis -sivustolta löytyy myös Liikkuva amis -työpajan malli, jonka tarkoituksena on lisätä oppilaitokseen liikunnan mahdollisuuksia, osallistaa opiskelijoita oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä edistää opiskelijoiden liikkumista ja hyvinvointia. Työpajaan on tulossa lisää sisältöä syksyn 2017 aikana!

Henkilöstölle suunnatut miniseminaarit ja puheenvuorot

SAKU ry tarjoaa liikkeen lisäämisen edistämiseksi henkilöstölle suunnattuja miniseminaareja ja motivointipuheenvuoroja. Niiden tavoitteena on perustella henkilöstölle liikkumisen edistämisen merkitystä sekä motivoida heitä hyödyntämään opiskelijoiden työkykyä parantavia toimintoja osana opetustaan. Miniseminaarien ja motivointipuheenvuorojen sisällöt voivat käsitellä esimerkiksi liikunnan merkitystä oppimiseen, istumisen vähentämistä tai opiskelijoiden osallisuuden lisäämistä. Suunnitellaan yhdessä teille sopivin kokonaisuus! Palvelusta peritään toteutuskulut. 

Liikkuva koulu -toiminta on lähtenyt laajentumaan myös toiselle asteelle. Tässä muutostyössä on vahvasti mukana myös SAKU ry, joka tarjoaa koulutuksen järjestäjille tukea ja materiaalia liikkuvan opiskelun toteuttamiseen.