SAKU ry:n uutiskirje 3.10.2019

Olet täällä

Hyvinvointivirtaa-viikolla teemana kohtaaminen 

Käynnissä olevalla Hyvinvointivirtaa-viikolla aktivoidaan opiskelijoita edistämään ja testaamaan omaa hyvinvointiaan sekä toiminta- ja työkykyään 150 ammattiopistossa eri puolilla Suomea. Opiskelijoiden kohtaamissa halutaan muistuttaa erityisesti toisen arvostamisen merkityksestä osana koulussa ja arjessa jaksamista.

SAKU ry koordinoi tapahtumia, joiden järjestelyistä vastaavat koulutuksen järjestäjät yhteistyössä eri järjestöjen ja hyvinvointia tukevien organisaatioiden kanssa. 


Opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät Tampereella

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät kokoavat moniammatillisesti henkilöstöä 19.-20.11. Tampereelle. Ensimmäisen päivän aiheissa ovat mukana mm. ammatillisen koulutuksen laatustrategia sekä toisen asteen oppilaitosten ruokailusuositukset. Heikki Peltola avaa kuulijoille tuhat tapaa kohota ja muuttaa arki apeasta upeaksi.

Toisena päivänä ohjelma jatkuu viidessä työpajassa, joissa aiheina ovat opiskeluhuollon ajankohtaiset asiat, amikset ja päihteet, puheeksioton malli, liikkuva amis ja työkykypassi. Päivän päättää Antti Seitamaa puheenvuorollaan yhteisöllisyydestä 2020-luvulla. Ilmoittautumiset kehittämispäiville tulee tehdä 8. marraskuuta mennessä. 


 

Liikkuva amis -sivusto on uudistettu

Liikkuva amis -sivuston uudistus helpottaa työkalujen löytämistä liikkeen lisäämiseen oppilaitoksissa. Apuna työssä voi käyttää esimerkiksi sähköistä ideakartoitusta, Liikkuva amis -työpajaa tai liikuntatutoreiden koulutuksia. 

Uutuutena sivustolle on lisätty ideapankki, jossa liikuttamisen ideat on jaettu kuuden eri aihepiirin mukaan: fyysinen aktiivisuus opetuksessa, toimintaympäristön muokkaaminen, liikuntatottumuksiin vaikuttaminen, tapahtumat ja toiminta, henkilöstön motivointi sekä teknologia apuna. 

Koulutusta tutoreille

SAKU ry:ltä voi tilata tutoreille joko harrastetutor- tai liikuntatutorkoulutuksia. Harrastetutorkoulutuksissa aiheina ovat muun muassa tutorina toimiminen oppilaitoksessa tai asuntolassa, ryhmän ohjaaminen sekä tapahtumien järjestäminen. Liikuntatutorkoulutuksissa perehdytään liikkumisen lisäämisen merkitykseen sekä saadaan valmiuksia arjen liikkeen lisäämiseen. 

Koulutuksia voidaan toteuttaa yksi- tai kaksipäiväisinä. Lisätiedustelut ja tilaukset osoitteesta sakury@sakury.net.