Liikkuva amis -liikuntaimpulssi 1/2020

Olet täällä

 

Hei sinä liikuttaja!

Amiksiin tarvitaan lisää liikettä. Perusteita fyysisen aktiivisuuden lisäämiselle oppilaitoksissa löytyy runsaasti: virkeyden lisääntyminen, rauhallisemmat opetustilanteet, paremmat oppimistulokset, turhan häiriköinnin ja paikkojen rikkomisen väheneminen sekä yhteishengen paraneminen. Tavoitteena on muuttaa pienin askelin oppilaitoskulttuuria niin, että ympäristössä on lupa liikkua ja aktiivisuudelle on tarjolla tiloja, joissa liikkuu ehkä jopa huomaamattaan. Pienillä ideoilla saa jo paljon aikaan, eikä kaikki ole aina kiinni rahasta.

Tulet saamaan myös tämän lukuvuoden ajan joka kuukausi sähköpostiisi valmiin liikuntaimpulssin. Kuukauden liikuntaimpulssi on virike, joka on lyhytkestoinen ja helppo tapa lisätä aktiivisuutta oman opetusryhmäsi kanssa.

 

 

Ota minuutti itsellesi

Maksuton OneMinuteSport-liikuntasovellus mahdollistaa hauskojen, liikunnallisten taukojen toteuttamisen helposti opiskelupäivien aikana oppiaineesta riippumatta.
Klikkaa OneMinuteSport ja lähde liikkeelle.

Tulosta tammikuun impulssi oppilaitoksen seinälle osoitteesta: liikkuvaamis.fi

Lisää liikettä amiksiin – miksi?

Liikkuva opiskelu -kyselyn perusteella 95 % kyselyyn vastanneesta henkilöstöstä kokee liikkumisen opiskelupäivän aikana edistävän viihtyvyyttä oppilaitoksessa ja 91 % kokee liikkumisen edistävän opiskelijoiden oppimista.

(Kämppi, Inkinen, Kujala, Tammelin & Laine 2018. Lisää viihtyvyyttä ja oppimista. Henkilöstön kokemuksia liikkumisen edistämisestä toisen asteen oppilaitoksissa. LIKES-tutkimuskeskus)

Selaa tästä linkistä aiempia Liikkuva amis -liikuntaimpulsseja.