Asuntolaohjauksen uutiskirje 2/2023

Olet täällä

Asuntolaohjauksen uutiskirjeessä on asuntolaohjauksen ajankohtaisia asioita ja tietoa tulevista tapahtumista.
SAKU ry julkaisee uutiskirjeitä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Uutiskirjeeseen löytyy linkki myös asuntolaohjaajat.net -sivustolta. 

 

Asuntolaohjauksen valtakunnalliset Järvenpäässä

Tänä vuonna asuntolaohjaajat kohtaavat Järvenpäässä 8.-9. kesäkuuta. Asuntolaohjauksen päivät järjestää Ammattiopisto Spesia. Ohjelmassa on yhdessäolon lisäksi ajankohtaisia asuntolatoiminnan kuulumisia sekä teemapuhevuoro nuorten mielenterveyden vahvistamisesta asuntolatoiminnassa, jonka pitää yhteiskuntasuhdepäällikkö Johanna Kujala, MIELI ry:stä. Toisen päivän työpajoissa pureudutaan muun muassa alkoholin käyttöön puuttumiseen, soveltavaan liikuntaan, työntekijöiden hyvinvointiin, puheeksi ottamiseen ja asuntolaohjauksen VEKE-malliin. Asuntolaohjauksen päivät on paikka, jossa pääsee verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia, ideoita ja kuulumisia muiden asuntolaohjaajien kanssa. Tänä vuonna mukaan on kutsuttu myös lukioiden asuntolaohjaajat. Tavataan Järvenpäässä.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä

 

Uudistetut Hyvän ohjauksen kriteerit on julkaistu

Opetushallitus on julkaisut  uudistetut Hyvän ohjauksen kriteerit. Niiden tavoitteena on tukea lasten ja nuorten ohjauksen laatua, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä huomioida ohjauksen kasvava merkitys oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Uudistetut kriteerit on laadittu suositukseksi perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjaukseen. Valtakunnallisten kriteerien tavoitteena on varmistaa lasten ja nuorten ohjaus tasapuolisesti ja saavutettavasti asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta.

Uudistuneet kriteerit ovat nyt yhteiset perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Uudistuneissa kriteereissä on huomioitu myös elinikäisen ohjauksen strategian tavoitteet ja toimenpidesuositukset.

Hyvän ohjauksen kriteerit on suunnattu ensisijaisesti opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä oppilaanohjaajille ja opinto-ohjaajille arjen työkaluksi, jonka avulla voidaan varmistaa laadukas ohjaus jokaisella kouluasteella sekä yksilöllisillä opintopoluilla. Hyvän ohjauksen kriteereitä voivat hyödyntää myös esimerkiksi oppijat, koulu- ja oppilaitosyhteisön jäsenet, huoltajat, sidosryhmät ja päättäjät.

Tästä linkistä löytyy lisätietoa sekä pääsee lukemaan Hyvän ohjauksen kiriteerit.

 

Asuntolaohjauksen virtuaalikohtaaminen

Seuraava asuntolaohjauksen virtuaalikohtaaminen järjestetään torstaina 13. huhtikuuta verkossa kello 15-16. Virtuaalikohtaamiseen ovat tervetulleita kaikki asuntolaohjaajat ja asuntolatoiminnan parissa työskentelevät. Kohtaamisessa kuullaan asuntoloita ja asuntojaohjausta koskevia ajankohtaisia asioita ja vahdetaan kuulumisia. SAKU ry toteuttaa virtuaalikohtaamiset yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Merkitse kohtaaminen kalenteriin ja tule mukaan. 

Tästä linkistä pääsee mukaan verkossa järjestettävään kohtaamiseen.

 

Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin iltapäiväkahvit

Opetushallitus järjestää verkossa ensimmäisen kerran Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin iltapäiväkahvit keskiviikkona 19.4. kello 14-15. Iltapäiväkahvien teemana on ammatillisen koulutuksen asuntolatoiminnan ajankohtaiset asiat. Tervetuloa mukaan kuulemaan tuloksia keväällä 2022 toteutetusta ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvityksestä sekä asuntolaohjauksen VEKE - vertaiskehittämisen mallista.

Lisätietoa sekä osalllistumislinkki löytyy tästä linkistä.

 

Asuntolaohjauksen verkostoa koordinoi SAKU ry yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Lisätietoa asuntolaohjaajille sivuilta www.asuntolaohjaajat.net tai liity asuntolaohjaajat suljettuun FB-ryhmään.
Asuntolaohjauksen uutiskirjeen voi tilata tai perua täältä SAKU ry:n -sivuston alalaidasta

Asuntola-asioissa ota yhteyttä:
Maria Käkelä
verkostokoordinaattori, SAKU ry
maria.kakela@sakury.net 

Uutiskirjeasioissa ota yhteyttä:
Terhi Lehmussaari
järjestösihteeri, SAKU ry
terhi.lehmussaari@sakury.net