Asuntolaohjauksen uutiskirje 1/2021

Olet täällä

Asuntolaohjauksen logo
Olet juuri saanut postiisi ensimmäisen asuntolaohjauksen uutiskirjeen. Uutiskirjeitä julkaisemme jatkossa vähintään kaksi kertaa vuodessa, alkuvuodesta ja alkusyksystä. Uutiskirjeessä on asuntolaohjauksen ajankohtaisia asioita ja tietoa tulevista tapahtumista. Uutiskirje on luettavissa myös asuntolaohjaajat.net -sivustolla. Tästä linkistä asuntolaohjauksen sivustolle.
 

Asuntolaohjaajat kohtaavat valtakunnallisessa verkkotapahtumassa


Asuntola oppimisympäristönä - Asumisen ohjauksen iltapäivä järjestetään 10.6.2021. Perinteiset, vuosittain järjestetyt asuntolaohjauksen päivät toteutetaan tänä vuonna verkossa. Aamupäivällä asuntolaohjaajilla on mahdollisuus verkostoitua keskenään. Iltapäivän ohjelmassa on asiaa asuntolapedagogiikasta, tutkittua tietoa opiskelijoiden asumisesta sekä ajankohtaisia kuulumisia. Mukaan kutsutaan myös asuntoloiden johtamisesta vastaavia, sillä yhtenä keskustelujen aiheena on asuntolan johtaminen. Asuntoloiden väki haastetaan tekemään videoklippejä asumisen ihmemaasta. Tulemme näkemään asuntoloiden, asumisen ja asujien lyhyitä esittelyjä ympäri maata. Tule päiville ja pyydä johtajasi mukaan osallistumaan. Lue lisää asuntolaohjaajien sivuilta.  
Tilaisuus on osa SAKU ry:n ja Opetushallituksen asumisen ohjauksen tapaamissarjaa, joka huipentuu Asuntolaohjaajien kohtaamisia -tapahtumaan Kiipulan ammattiopistolla kesäkuussa 2022.
 

Asuntolat mukana Terveet tilat 2028 – ohjelmassa


Ammatillisen koulutuksen asuntolat ovat mukana valtioneuvoston Terveet tilat 2028 ohjelmassa. Osana Terveet tilat -ohjelmaa tehdään asuntoloiden nykytilaselvitys, minkä osana selvitetään asuntolarakennusten kunto. Asuntoloiden nykytilaa koskeva selvitys olisi tarkoitus saada valmiiksi kesään 2022 mennessä ja se esitellään Asuntolaohjaajapäivillä kesällä 2022.
Lue lisää Terveet tilat 2028 – ohjelmasta.  
 

Laadukas asuntolatoiminta -julkaisu arvioinnin ja kehittämisen tueksi


Laadukas asuntolatoiminta-julkaisua (2020) voi käyttää hyväksi päättyvän kauden toiminnan arvioinnissa sekä seuraavan kauden toiminnan suunnittelussa. Laadukas asuntolatoiminta muodostuu jatkuvasta kehittämisestä, johon osallistuvat ohjaajien ja asukkaiden lisäksi myös oppilaitoksen muu henkilökunta ja johto. Laadukkaassa asuntolatoiminnassa mahdollistetaan asukkaille turvallinen asumis- ja oppimisympäristö, jossa asukas saa tarvittaessa tukea asumiseensa. Yhteisöllisyys, osallisuus ja turvallisuus on tärkeä osa asuntolatoimintaa. Opas on tarkoitettu kaikille asuntolatoimintaa tarjoaville tueksi toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Tästä OPH:n Laadukas asuntolatoiminta oppaaseen.
 

Asuntolaohjauksen vertaisauditointi, Yhessä eteenpäin -hanke


Asuntolaohjauksen vertaisauditointityökalu on auditoitavan oman ohjaustyön ja ohjauksen toimintarakenteen kehittämisen väline. Sillä luodataan ja suunnataan katsetta kehittämispotentiaaliin, josta nostetaan teemoja yhteiseen dialogiin ja tehdään sitä kautta näkyväksi ohjaustyötä ja kehittämisen painopistealueita. Se on yhteiseen dialogiin ja avoimeen kommunikaatioon ohjaava väline, joka saattaa asuntoloiden asukkaita, asuntolaohjaajia, asuntolatoiminnan lähiesimiehiä ja johtotasoa laadukkaan ohjaamisen ja yhteiskehittämisen äärelle.

Auditointi- työkalu on samanaikaisesti: 1. itsearviointimenetelmä 2. kehittämispotentiaalia luotaava 3. asuntolaohjaustyön näkyväksi tekemisen väline oppilaitosten koko organisaatiolle ja 4. mahdollistaa esimies- ja johtotason ymmärryksen lisäämisen asuntolaohjaustyöstä ja sen merkityksestä koko organisaatiolle. Auditointi sisältää ajatuksen kehittävästä arvioinnista. Auditointityökalu sopii itsearvioinnin lisäksi 2–3 asuntolan kesken tehtävään vertaistyöskentelyyn. Auditointityökalua on kehittämässä ja pilotoimassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk / Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia Yhessä eteenpäin- hanke sekä asuntolaohjaajia. Auditoinnin pilotit toteutetaan toukokuun aikana. Jos kiinnostuit aiheesta, ota yhteyttä antti.vaisanen@xamk.fi   Tästä linkistä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMK Yhessä eteenpäin -hankkeen sivuille.
 

Ryhmäilmiö -koulutus asuntolaohjaajille


Haluaisitko saada välineitä asuntolayhteisösi ryhmähengen luomiseen ja ylläpitämiseen? Entä virikkeitä erilaisten hyvinvointiteemojen käsittelyyn nuorten kanssa?  Ryhmäilmiö-koulutuksessa käydään läpi ryhmän vaiheita, tutustutaan ryhmätoiminnan ilmiöihin, tehdään käytännön harjoituksia ja pohditaan hyviä käytäntöjä liittyen erilaisiin ryhmätilanteisiin. Koulutuksessa saat lisäksi välineitä siihen, miten rakentaa nuorten kanssa hyvä keskusteluhetki esimerkiksi seurustelun, kiusaamisen, digipelaamisen, kannabiksen tai laajemmin arjenhallinnan teemoista.

Koulutuksia on saatavilla Osaamiskeskus Nuoskan toimintakauden (1.4.2020-31.3.2024) ajan ja koulutuksen toteuttajataho on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta. Voit tilata Ryhmäilmiö-etäkoulutuksen tai livekoulutuksen paikkakunnallesi.
Ota yhteyttä: Niina Himanka, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta
niina.himanka@ehyt.fi, puh. 050-5498714, www.nuoskainfo.fi
 

Asuntolaohjauksen verkostoa koordinoi SAKU ry yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Lisätietoa asuntolaohjaajille sivuilta asuntolaohjaajat.net tai liity asuntolaohjaajien FB-ryhmään. Asuntolaohjauksen uutiskirjeen voi tilata tai perua täältä SAKU ry:n -sivuston alalaidasta.

Ota yhteyttä                                             Uutiskirjeasioissa
Maria Käkelä,                                          Mari Korpela,
verkostokoordinaattori SAKU ry              hankekoordinaattori SAKU ry
maria.kakela@sakury.net                        mari.korpela@sakury.net