Ympäristösuunnitelma arvioitu ja päivitetty

Olet täällä

SAKU ry on päivittänyt ympäristösuunnitelmansa. Päivitystyön ensimmäinen vaihe oli aiemman, vuonna 2021 laaditun ympäristösuunnitelman tavoitteiden arviointi. Keskeisimpiä huomioita olivat mm.:

- Tapahtumia on pyritty järjestämään paikoissa, joihin on hyvät julkiset kulkuyhteydet.
- Tapahtumakutsuissa on kerrottu säännöllisesti mahdollisuuksista hyödyntää julkisia kulkuvälineitä.
- Joihinkin tapahtumiin on järjestetty liityntäkuljetus esim. lähimmältä rautatieasemalta.
- Oppilaitosten autoilla tai omilla autoilla liikkuville sekä ilman kuljetusta oleville on tarjottu mahdollisuus sopia kimppakyytejä suljetussa SAKU ry:n kisat -Facebook-ryhmässä.
- Etämahdollisuus on tarjottu kaikkiin kokouksiin, koulutuksiin ja verkostotapahtumiin, joihin se hyvin soveltuu.
- Tapahtumaruokailujen hiilijalanjälki on laskettu. SAKU ry:n tapahtumissa on tarjottu eniten kanaruokia. Jatkossa kala-aterioiden ja kasvisaterioiden määrää tulisi selvästi lisätä ja naudanlihan tarjoamista vähentää.
- SAKU ry:n henkilöstön kokoukset ja palaverit on pyritty hoitamaan ensisijaisesti etäyhteyksillä. Työmatkalle on lähdetty vain silloin, kun paikan päälle matkustaminen on tuottanut jotain selkeää lisäarvoa.
- Matkustamisen määrä väheni vertailuvuoteen selvästi yli kolmanneksella. Vähennys tuli junalla liikkumisesta, henkilöautolla ajetut kilometrit pysyivät aika lailla ennallaan.
- Tavarapalkintoja on korvattu elämyspalkinnoilla. Näin on saatu vähennettyä sekä tavaroiden hankinnasta että postittamisesta aiheutuvaa ympäristökuormaa.
- Painotuotteiden menekkiä on seurattu ja pyritty mitoittamaan painokset sellaisiksi, että hävikkiä jäisi mahdollisimman vähän.
- Toimiston kierrätysmahdollisuuksia on lisätty ja selkeytetty.

Arvioinnin jälkeen ympäristösuunnitelman päivityksessa laadittiin uudet tavoitteet vuosille 2024-2025. Toimintamme keskeisimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat:
- osallistujien matkustamisesta tapahtumiin
- tapahtumissa järjestettävistä ruokailuista
- SAKU ry:n oman henkilöstön matkustamisesta ja
- hankinnoista. 

Keskitymme siis erityisesti näiden kokonaisuuksien kehittämiseen. Tutustu uuteen ympäristösuunnitelmaan (pdf-tiedosto).