Vuosikokous hyväksyi uuden strategian

Olet täällä

Työkykyinen ammattilainen - siinä SAKU ry:n toiminnan uusi ja ytimekäs visio. SAKU ry:n jäsenistö kokoontui vuosikokoukseen hyväksymään järjestön uuden strategian ja ensi vuoden toimintasuunnitelman sekä tekemään henkilövalintoja. Vuosikokous pidettiin Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen seminaarin yhteydessä Hämeenlinnassa 16.11.2021. 

SAKU ry:n uudessa strategiassa tavoitteeksi asetetaan se, että hyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen ovat entistä vahvemmin osa oppijan polkua. Tähän päästään  auttamalla koulutuksen järjestäjiä vahvistamaan oppilaitoskulttuuria sellaiseksi, että se tukee henkilöstön ja oppijan työkykyä. Työtä tehdään koulutuksen järjestäjien aktiivisena kumppanina ja laajan sidosryhmäverkoston tuella. 

Strategian tärkeitä nostoja ovat mm.:

Näkökulmana opiskelija:

 • toiminnan keskiössä työkykyinen opiskelija ja tuleva ammattilainen
 • toiminnassa huomioitava aiempaa paremmin:
 • monipuoliset oppimisympäristöt
 • opiskelijoiden moninaisuus
 • opinnollistamisen avaaminen ja tukeminen
 • pysyvä aktiivinen yhteys opiskelijakuntiin

Näkökulmana oppilaitosten henkilöstö:

 • johdon motivointi ja sitoutuminen
 • henkilöstön motivointi ja perehdyttäminen
 • yhteyshenkilötoiminnan kehittäminen (teemakohtaiset roolit ja toiminnot)
 • ydinviestien kiteytys toiminnan hyötyjen ympärille
 • säännölliset altistukset

Näkökulmana verkostot ja sidosryhmät:

 • vahvat ja monipuoliset verkostot toiminnan tukena
 • yhteyden vahvistaminen nykyisiin ja uusiin sidosryhmiin: valmis verkosto ja työkalupakki
 • valmiit materiaalit hyödynnettäväksi eri kanavissa

Koko strategiaan pääsee tutustumaan tästä pdf-dokumentista ja uuden strategian mukaiseen vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan tästä pdf-dokumentista.

Kokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja. SAKU ry:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin rehtori Anna Mari Leinonen (Keuda),  toimialarehtori Markku Loiskekoski (Luksia) ja koulutusjohtaja Kirsi Pulkkinen (YSAO). Varajäseninä aloittavat liikunta- ja urheilukoordinaattori Markus Rämä (Gradia) ja erityisopettaja, opiskelijakuntatoiminnan koordinaattori Laura Nygård (Kpedu). Hallituksen varapuheenjohtajana vuonna 2022 toimii vararehtori Hellevi Lassila (Sedu).

Lämpimät onnittelut kaikille valituille!