Vuoden 2023 toimintasuunnitelma: peruspalvelut täyteen vauhtiin pandemiatauon jälkeen

Olet täällä

SAKU ry:n vuosikokous järjestettiin Helsingissä 3.11. Jäsenistö hyväksyi kokouksessa ensi vuoden toimintasuunnitelman ja hallituksen esityksen jäsenmaksujen korottamisesta sekä valitsi uudet jäsenet SAKU ry:n hallitukseen.

Toimintasuunnitelma 2023: peruspalvelujen vahvistamista

SAKU ry:n toiminta palailee normaaliin laajuuteensa pikkuhiljaa koronapandemian aiheuttamien rajoitusten jälkeen. Vuoden 2023 keskeisimpänä tavoitteena onkin saada sellaiset peruspalvelut taas täyteen vauhtiin, jotka ovat olleet viimeiset pari vuotta joko tauolla tai toteutuneet selvästi aiempaa pienemmässä mittakaavassa.

Ensi vuoden toimintasuunnitelman keskeisiä nostoja ovat:
- SAKUstars 2023 -kilpailut järjestetään Kurikassa, järjestäjänä Sedu
- kulttuuriviikko levittää SAKUstarsit myös laajemmin oppilaitoksiin
- tutortoimintaa toteutetaan kolmella eri koulutussisällöllä: kehityskohteina aikuisten opiskelijoiden huomioiminen ja hyödyntäminen tutortoiminnassa sekä opinnollistaminen
- Hyvinvointivirtaa-teemaviikko on vakiinnuttanut paikkansa: tavoitteena vähintään 130 tapahtumaa ja 40 000 osallistujaa, painotus tapahtumien laadullisessa tuessa
- Liikkuva amis -polku jatkaa hankekauden jälkeen peruspalveluna
- Liikevirtaa-liikuntakampanjassa tavoitteena 25 koulutuksen järjestäjää ja 10 000 osallistujaa, viestintäyhteistyö VASKI-hankkeen kanssa
- opiskelijoiden valtakunnallinen kilpailutoiminta heräilee pikkuhiljaa koronatauolta: SAKUgames kaksipäiväiseksi
- työkykypassissa on otettu isoja kehitysaskelia: mentorvalmennukset peruspalveluksi, Työkykypassin startti ja käyttöönottopaja järjestetään säännöllisesti
- työkykypassin kehityskohteina soveltaminen aikuisille opiskelijoille, alakohtaisuus ja viestintä työelämälle
- henkilöstön hyvinvointia edistävässä toiminnassa tarjolla on mm. henkilöstön oma SAKUstars-sarja, Liikkeelle-kampanjat, kotiratakisat ja valtakunnalliset liikuntatapahtumat
- Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto toimii koulutuksen järjestäjien hyvinvointityön tukena
- Hyvinvoiva amis -toiminnassa järjestetään koulutuksia, valmennuksia ja verkostotoimintaa mm. asuntolaohjaajille, työkykypassin parissa työskenteleville ja Liikkuva amis -toimintaa edistäville

Kymmenen vuoden tauon jälkeen korotus jäsenmaksuihin

SAKU ry:n hallitus esitti vuosikokoukselle korotuksia vuoden 2023 jäsenmaksuihin. Jäsenmaksujen korotuksen perusteina olivat toisaalta voimakas inflaatiokehitys, toisaalta järjestön peruspalveluiden laajeneminen ja monipuolistuminen viime vuosina.

SAKU ry:n jäsenistölleen tarjoamia uusia peruspalveluja ovat mm. työkykypassimentoreiden valmennukset ja verkostotoiminta sekä Liikkuva amis -kehittämispolku työkaluineen Liikkuva opiskelu -toiminnan tueksi.

Vuonna 2017 jäsenmaksuperusteeksi muutettiin opiskelijavuosien vähimmäismäärä ja sääntömuutoksen yhteydessä kokonaisjäsenmaksukertymään tuli noin 5 % korotus. Edellinen varsinainen jäsenmaksujen korotus on tehty vuonna 2012.

Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksujen korotusesityksen. Vuoden 2023 jäsenmaksut ovat:
- 1,90 euroa / järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosi
- jäsenyhteisön minimijäsenmaksu 350 euroa

Paljon kiinnostusta hallituspaikkoihin

Henkilövalintoja vuosikokoukselle oli valmistelemassa ehdollepanotoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi SAKU ry:n hallituksen jäsen Markku Loiskekoski. Loiskekoski kiitteli suurta kiinnostusta luottamushenkilötehtäviin. Ehdollepanotoimikunnan esityksessä painottui hallituksen maantieteellinen edustavuus sekä sukupuolten tasa-arvo. Henkilövalinnat tehtiin ehdollepanotoimikunnan esityksen mukaan.

Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Sasky koulutuskuntayhtymän kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rehtori ja tulosaluejohtaja Mika Tuononen ja viestintä-, markkinointi- ja myyntipäällikkö Anne Karppinen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä. Hallituksen varajäseneksi valittiin OSAO koulutuskuntayhtymän rehtori Raija Näppä. Kaudet ovat kolmivuotisia. Vuoden 2023 varapuheenjohtajaksi valittiin toimialarehtori Erja Kumpulainen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniasta.

Voit lukea lisää SAKU ry:n vuoden 2023 toiminnasta toimintasuunnitelmasta (pdf-tiedosto)