Vielä ehtii mukaan tramppaamaan!

Olet täällä

SAKU ry:n perinteinen syksyn henkilöstöliikuntakampanja starttasi maanantaina. Mukaan on ilmoittautunut jo yli 70 tiimiä, jotka pistävät tossua liikkeelle kolmessa eri sarjassa. Joukkoon ehtii vielä hyvin mukaan, sillä liikuntaa saa merkitä kampanjasivuston liikuntapäiväkirjaan takautuvasti kahdeksan päivän ajalta. Kampanja on käynnissä 3.9.-28.10.2018.

Liikuntasuorituksia kerätään oman koulutuksen järjestäjän henkilöstöstä koottuina tiimeinä. Tiimin minimikoko on neljä henkilöä, eikä ylärajaa henkilömäärälle ole. Tiimien suorituksia mitataan keskiarvoina ja prosentteina, joten erikokoiset tiimit ovat vertailukelpoisia keskenään.

Rentosarjassa kaikki liikunta lasketaan

Jos tiimin tavoitteena on lisätä arkista liikuntaa ja huolehtia vähintään terveysliikunnan suosituksen mukaisen liikuntamäärän saavuttamisesta, niin tiimille oikea valinta on Rentosarja. Sarjassa tavoitteena on kerätä viikoittain vähintään 2,5 tuntia reipasta kestävyysliikuntaa sekä kaksi lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävää harjoitusta. Rentosarjassa liikkumista kerrytetään joko minuutteina tai askeleina. Sarjassa siis kaikki liikkuminen merkitsee.

Kuntosarjassa myös arkiliikunta mukana

Kuntosarja sopii liikkujille, jotka hakevat pienellä kisalla kipinää liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen. Kuntosarjassakin suorituksia voi kerätä liikuntaminuutteina tai askeleina. Tuloksissa huomioidaan niin lajiliikunta, työpäivän aikana kertyneet askeleet kuin päivän aikana aherrettu arkiliikuntakin. Kuntosarjassa tiimin edistymistä voi seurata kisassa muiden kuntosarjalaisten kesken.

Kilpasarjassa kisataan vapaa-ajan liikunnassa

Kilpasarja sopii liikkujille, joilla on tramppaus koko ajan mielessä ja jotka haluavat haastaa itsensä ja tiiminsä kokeilemaan, kuinka kisassa pärjätään! Kilpasarjassa liikutaan erilaisten kuntoliikuntalajien parissa. Työn ohessa liikkumista tai hyötyliikuntaa ei tässä sarjassa siis huomioida. Kaikki muu vapaa-ajan liikunta lisää tramppaustulosta ja kohentaa tuloksissa tiimin asemia.

Nyt tauotetaan Tramppitärpeillä

Liikuntakampanjan Tramppitärpit muistuttavat taukoliikunnan hyödyllisyydestä. Pienillä tauoilla haetaan vahvistusta työssä jaksamiseen ja vireyteen. Yhdessä tekemällä lisätään iloa!Tärppien toteuttamiseen ei vaadita erityisiä valmisteluja, tilavarauksia tai edes koko tiimin läsnäoloa. Tramppitärppeihin tiimiläisten lisäksi kannattaa kaapata mukaan myös oppilaitoksen muuta henkilöstöä ja opiskelijoita. Kampuslenkki, taukojumppa ja rappusralli sopivat kaikille vireyttäjiksi!

Tervetuloa mukaan tramppaamaan

Kampanjasivustolta löytyvät liikuntakampanjaan ja tiimien perustamiseen tarkemmat ohjeet. Facebookista löytyy myös uusi Tramppaajat-ryhmä, jossa kannustusta, kiritystä ja haasteita pääsee esittämään kampanjaan osallistuville.Kampanjan päätteeksi muistetaan aktiivisimpia tiimejä.

Viime syksyn palautteissa hyvinä keinoina oppilaitoksen omien tiimien innostamisessa nostettiin esiin esimerkiksi oppilaitoksen sisäiset palkinnot, tiimien omat WhatsApp-ryhmät ja lajiesittelyt tiimiläisten kesken. Viime vuonna tramppaamaan saatiin mukaan 91 tiimiä, joissa aktiivisia tramppaajia oli yhteensä 536.