Uudet jäsenet kehittämisryhmiin valittu

Olet täällä

SAKU ry:n toiminnan kehittämisessä jäsenkentän ääntä käyttävät kehittämisryhmät, joissa on mukana noin 60 jäsenyhteisöjen edustajaa. Kehittämisryhmät antavat palautetta toiminnasta, ideoivat uutta ja tuovat toiminnan kehittämiseen tietoa oppilaitosten arjesta. SAKU ry:n kehittämistyötä tehdään viidessä ryhmässä: opiskelijoiden kulttuuritoiminta, opiskelijoiden hyvinvointipalvelut, liikunnan kilpailutoiminta, henkilöstön hyvinvointipalvelut sekä viestintä. Lisäksi SAKU ry:n Tuki-Säätiön toiminnan apuna toimii Kuerkievarin kehittämisryhmä.

- Kehittämisryhmätoiminta on vakiintunut tärkeäksi osaksi järjestön toimintaa. Ryhmät ovat saaneet aikaan konkreettisia tuloksia, kuten kulttuuriryhmän laatima SAKUstars-toimintakäsikirja sekä opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen kehittämisryhmän julkaisemat Osaksi opintoja -toteutussuunnitelmat opetussuunnitelmatyön tueksi, SAKU ry:n puheenjohtaja Antti Lahti kuvailee.

Kehittämisryhmiin valitaan uusia jäseniä kahden vuoden välein nelivuotisiksi kausiksi. Tällä kerralla haku oli auki toukokuussa, ja hakemuksia saatiin 16 jäsenyhteisöstä. SAKU ry:n hallitus valitsi jäsenet kehittämisryhmiin kokouksessaan 10.6.2015.

- Oli ilahduttava huomata, että kiinnostusta ryhmiin oli näin runsaasti. Kehittämisryhmien vahva panos toiminnan eteenpäin viemisessä jatkuu varmasti myös siis tulevina vuosina, Lahti kiittelee.

Kehittämisryhmiin valitut