Työkykypassi sparraa opiskelijoita kohti työelämää

Olet täällä

Työelämä kaipaa ammattitaitoisia osaajia. Onnistuminen työssä edellyttää riittäviä tietoja ja taitoja, joihin kuuluu myös omasta työkyvystä huolehtiminen. Valtakunnallisen Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on lisätä toisen asteen opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen.

Ammattiin opiskelevien terveyskäyttäytyminen ja työssäjaksaminen herättävät huolta. Kouluterveyskyselyistä on käynyt ilmi, että ammattiin opiskelevien terveystottumuksissa on petrattavaa. Uhkakuvina tutkimuksissa nousevat esille muun muassa liian vähäinen liikunta, heikot ravintotottumukset, ylipainoisuus ja riittämätön levon määrä.

– Omaan jaksamiseen liittyvissä työkaluissa riittää jumppaamista. Esimerkiksi itselleni tutussa Ammattiopisto Lappiassa 70–80 % opiskelijoista kaipasi tavalla tai toisella preppaamista jaksamisensa tarkasteluun. Monista yrityksistä on tullut viestiä, että työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen on pakko panna paukkuja, kertoo johtava asiantuntija Pekka Tiitinen Opetushallituksesta.

Opinnoissa kasvetaan ammatillisuuteen

Opinnoissa ja työelämässä oppiessaan opiskelijat harjaantuvat omalla alalla vaadittaviin taitoihin. Työkykypassin sisällöillä tuetaan ammatillista kasvua, vastataan oman alan työkykyhaasteisiin, motivoidaan hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä tuetaan opiskelijoiden osallisuutta.

– Työelämävalmiudet ovat monilla nuorilla heikentyneet ja perusasioiden sisäistämiseen tarvitaan tukea. Perusasioissa lähdetään liikkeelle esimerkiksi siitä, milloin tullaan töihin tai miten jatkuva puhelimella olo tai viestittely työaikana ei kuulu työnkuvaan, kuvailee Savon ammattiopiston hoitotyön opettaja Maarit Kiviholma.

Ammattitaitoon kuuluu työkyvystä huolehtiminen

Ammattiosaajan työkykypassi on pedagoginen väline, joka tarjoaa tasa-arvoiset ja valtakunnalliset työkalut ja mahdollisuudet hyvinvointi- ja työkykytaitojen oppimiseen osana opintoja. Osa-alueina työkykypassissa käsitellään ammatin työkykyvalmiudet, toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta, terveysosaaminen sekä harrastuneisuus ja yhteistyötaidot.

– Jotta työkyky- ja hyvinvointitaitoja voidaan oppia laadukkaasti, on tärkeää, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työkykypassi. Näin opiskelijat ovat tasa-arvoisessa asemassa. Kun työkykypassin osa-alueiden oppiminen on määritelty osaksi tutkinnon osien suorittamista, taataan opiskelijoille laadukas tapa oppia hyvinvoivaksi ja työkykyiseksi ammattilaiseksi, toteaa SAKU ry:n kehittämispäällikkö Maria Käkelä.

 

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry on mukana Liikkuva opiskelu -ohjelman Liikkumalla työkykyä nyt -kampanjassa, joka järjestetään 18.–22.9.2023.

Kuva: Savon ammattiopiston kuvapankki