Työkykypassi ja Kiinni strategiaan -työ vahvasti esillä hallituksen kokouksessa

Olet täällä

SAKU ry:n hallitus kokoontui etäyhteyksillä 25.3.2021. Kokouksessa käsiteltiin mm. Kiinni strategiaan -hanketta, Työkykypassin ja Liikkuva amis -toiminnan tukitoimia sekä tehtiin viimeinenkin peruutus kevään tapahtumakalenteriin.

  • Todettiin, että SAKU ry on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Kiinni strategiaan -hankkeen toisen kauden toiminnalle (1.6.2021-31.5.2022). Hankkeessa rakennetaan malli, jolla liikkumista ja työkykyisyyttä lisäävä toiminta juurtuu osaksi ammatillisten oppilaitosten rakenteita ja olemassa olevia toimintaprosesseja strategiatyön kautta. Lisäksi hankkeessa kehitetään liikkeen lisäämisen käytäntöjä ja toiminnallisia menetelmiä, jotka huomioivat eri tutkintoalojen vaatimukset ja oppimisympäristöt.
  • Hallitukselle esiteltiin Kiinni strategiaan -mallin tämänhetkinen työversio. Malli esitellään Zoomi-verkoston valtakunnallisessa seminaarissa 22.4.2021.
  • Käytiin läpi Owal Groupin selvitystä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta. Selvityksen mukaan Ammattiosaajan työkykypassin suorittaminen on mahdollista kaikille opiskelijoille 13 %:lla koulutuksen järjestäjistä, ja 24 %:lla se on mahdollista osalle opiskelijoista. Huomattavan suurella osalla koulutuksen järjestäjistä (63 %) työkykypassin suorittamismahdollisuutta ei ole tarjolla. SAKU ry:n tukitoimien piirissä on ollut 24 koulutuksen järjestäjää. Kyselyn perusteella passin käyttö on siten levinnyt jonkin verran. 
  • Selvityksen mukaan koulutuksen järjestäjistä yli puolet on mukana Liikkuva amis -toiminnassa. Osallistujaluku on siten suurempi kuin SAKU ry:n Liikkuva amis -toiminnan tukitoiminnassa, jossa tähän mennessä 17 koulutuksen järjestäjän kanssa on toteutettu tai parhaillaan toteutetaan yhteistä Liikkuva amis
    -kehittämispolkua. Lisäksi SAKU ry:n verkostossa on mukana koulutuksen järjestäjiä, jotka ovat liittyneet suoraan Liikkuva amis -verkostoon ilman kehittämispolkua, jolloin toiminta on käynnistetty esimerkiksi oman kehittämishankkeen avulla. 
  • Todettiin, että töitä työkykypassin ja Liikkuva amis -toiminnan laajentamisessa vielä riittää, mutta että suunta on hyvä.
  • Oikeus osata -ohjelman rahoittamassa SAKU ry:n Hyvinvoiva amis -hankkeessa edistetään Ammattiosaajan työkykypassin ja Liikkuva amis -toiminnan käynnistämistä, laajenemista ja juurtumista 13 koulutuksen järjestäjän verkoston kanssa. Toiveita vastaaville tukitoimille tulee jonkin verran myös hankeverkoston ulkopuolelta. Tällä hetkellä työaikaa hankkeen ulkopuolisten käyttöönottoprosessien käynnistämiseen ei ole. Käytiin keskustelu siitä, millaisia tukitoimia syksystä alkaen voitaisiin tarjota. Toimisto jatkaa asian valmistelua.
  • Päätettiin perua kevään SAKUgames-tapahtuma.
  • Todettiin kevään SAKUstars-ohjelmaa täydentävät uutuudet: henkilöstölle suunnattu SAKUstars-sarja sekä kulttuuriviikko, jonka järjestämiseen SAKUstars-kilpailujen aikana kaikkia koulutuksen järjestäjiä kannustetaan.