Taas trampataan – tuhatta ja sataa

Olet täällä

SAKU ry:n Liikkeelle-kampanja tuo jälleen lisää liikettä ammatillisen koulutuksen syksyyn. Kampanja haastaa kaikki tramppaajat liikkeelle keräämään askelia, lisäämään liikuntaminuutteja sekä vahvistamaan ja levittämään liikunnan iloa.

Kampanjassa liikuntasuorituksia kerätään tuttuun tapaan oman koulutuksen järjestäjän henkilöstöstä koottuina tiimeinä. Tavoitteena on saada omaan liikuntaan toivottuja tuloksia toinen toistansa positiivisessa hengessä eteenpäin kannustaen.

Tramppaaja tarraa jokaiseen liikuntamahdollisuuteen ja houkuttelee mukaan myös kollegansa ja muutkin saapuvilla olevat!

Millainen tramppaaja sinä olet?

Liikuntasuorituksia kerätään oman koulutuksen järjestäjän henkilöstöstä koottuina tiimeinä. Tiimin minimikoko on neljä henkilöä, eikä ylärajaa henkilömäärälle ole. Tiimien suorituksia mitataan keskiarvoina ja prosentteina, joten erikokoiset tiimit ovat vertailukelpoisia keskenään. 

Sarjavaihtoehdoissa mukana ovat tutut Rento- ja Kilpasarja sekä uutuutena Kuntosarja. Valitse Rentosarja, jos haluat seuraamalla varmistaa, että liikuttua tulee vähintään terveysliikunnan suosituksen mukaisesti. Ota valinnaksesi Kuntosarja, jos arvelet pienen kisan lisäävän liikunta-aktiivisuuttasi työ- ja vapaa-ajalla. Tosikilpailijat valitsevat Kilpasarjan, jossa liikuntasuorituksiin hyväksytään vain vapaa-ajalla kerätyt lajiminuutit. 

Rentosarjassa hyödynnetään arkiliikunta

Jos tavoitteenasi on lisätä arkista liikuntaa ja huolehtia vähintään terveysliikunnan suosituksen mukaisen liikuntamäärän saavuttamisesta, niin valintasi on Rentosarja. Sarjassa tavoitteena on kerätä viikoittain vähintään 2,5 tuntia reipasta kestävyysliikuntaa sekä kaksi lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävää harjoitusta. 

Rentosarjassa liikkumista kerrytetään joko minuutteina tai askeleina. Askeleita voi mitata koko päivän askelmittarilla. Tai jos haluaa seurata liikuntaan käytettyä aikaa, niin jokainen vähintään kymmenen minuutin liikuntatuokio on merkittävissä tulosseurantaan. Pelkkiä askeleita seuraten viikoittainen tavoite täyttyy keräämällä 8 000 askelta päivässä. Lihaskuntoharjoitukseksi huomioidaan vähintään kymmenen minuutin treeni. 

Jokainen osallistuja tavoittelee terveysliikunnan suositusta omalta osaltaan. Tiimin viikoittainen tavoite täyttyy puolestaan silloin, kun vähintään kaksi kolmasosaa tiimiläisistä saa viikon tavoitteen täyteen. Tavoitteen täyttyessä tiimiläiset saavat palkinnoksi hymynaaman. Kun hymynaamat on saavutettu vähintään seitsemänä viikkona, niin tiimillä on mahdollisuus voittaa palkintoja.

Uutuutena Kuntosarja

Kuntosarja sopii liikkujille, jotka hakevat pienellä kisalla kipinää liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen. Kuntosarjassakin suorituksia voi kerätä liikuntaminuutteina tai askeleina. Tilastoissa huomioidaan niin työpäivän aikana kertyneet askeleet kuin päivän aikana aherrettu arkiliikuntakin. Kuntosarjassa tiimin edistymistä voi seurata kisassa muiden kuntosarjalaisten kesken. 

Kuntosarjassa yksittäisen osallistujan tulos muodostuu hänen liikkumistaan minuuteista ja askeleista. Tiimin tulos muodostuu osallistujien tulosten keskiarvosta. Kuntosarjan tuloslistauksessa tiimit järjestetään tiimin keskiarvotulosten mukaiseen järjestykseen.

Kilpasarja mittaa vapaa-ajan liikunnan

Kilpasarja sopii liikkujille, joilla on tramppaus koko ajan mielessä ja jotka haluavat haastaa itsensä kokeilemaan, kuinka paljon liikkuvat! Kilpasarjassa liikutaan erilaisten kuntoliikuntalajien parissa. Työn ohessa liikkumista tai hyötyliikuntaa ei tässä sarjassa siis huomioida. Kaikki muu vapaa-ajan liikunta lisää tramppaustulosta ja kohentaa tuloksissa tiimin asemia!

Kilpasarjassa yksittäisen osallistujan tulos muodostuu hänen liikkumistaan minuuteista ja tunneista. Tiimin tulos muodostuu osallistujien tulosten keskiarvosta. Kilpasarjan tuloslistauksessa tiimit järjestetään keskiarvotulosten mukaiseen järjestykseen. 

Liikuntaminuutteja seurataan

Tulokset kiinnostavat aina! Paras ja suositeltavin tapa onkin käydä merkkaamassa kerätyt liikuntaminuutit päivittäin. Liikuntapäiväkirjaan on kuitenkin mahdollista merkitä suoritukset enintään kahdeksalta edelliseltä päivältä. Huomaathan, että viimeiset merkinnät tulee kuitenkin tehdä 22. lokakuuta kello 23.59 mennessä. Palautteiden perusteella voi sanoa, että tiimiläiset kaikissa sarjoissa toivovat kisatiimeiltä mahdollisimman reaaliaikaisia merkintöjä!

Missä on Suomen liikuttavin amis?

Taas trampataan tuhatta ja sataa  -kampanjan viikkohaasteissa liikutaan Suomi 100 -juhlavuoden hengessä sadan toiston haasteilla. Mukaan viikkohaasteisiin haastetaan niin tramppaajat, opiskelijat kuin koko toimipisteen henkilöstö. 

Viikkohaasteissa liikutaan vähintään 100 rappusta, kootaan saappaanheitosta tai vauhdittomasta pituudesta 100 metriä, pussitetaan 100 koria ja tehdään 100 ammattialasiirtoa. Jokainen 100 toiston suoritus tarkoittaa tiimin edustamalle oppilaitokselle/toimipisteelle yhtä pistettä. Eniten pisteitä kerännyt oppilaitos/toimipiste palkitaan Suomen liikuttavin amis -kunniataululla, liikuntavälineitä sisältävällä laukulla sekä satahenkisellä kahvituksella.

Suomen liikuttavin amis -tittelin haltuunotto edellyttää ahkerasti toistoja. Pisteitä on sitä helpompi kerryttää, mitä enemmän osallistujia saadaan koko oppilaitoksesta pisteitä kokoamaan. Pistäkää porukat kasaan testaamaan rentoa liikkumista, tekemään yhdessä ja nappaamaan titteli ammattioppilaitokselle! 

Tramppaajille ei turhaa liikettä ole! Parhaana palkintona tarjolla on iloa yhdessä tekemisestä sekä omaa hyvää oloa!

Osallistu näin!

 • Kampanja-aika on 28.8.–22.10.2017
 • Osallistujat luovat käyttäjätunnuksen www.liikkeelle.net-sivustolle ja liittyvät syksyn kampanjaan.
 • Osallistujat joko luovat uuden tiimin tai liittyvät haluamaansa tiimiin.
 • Tiimien koko on varsin vapaa. Porukkaan pitää kerätä vähintään neljä osallistujaa, mutta tiimin enimmäiskokoa ei ole määrätty. Kutsu siis mukaan esim. kaikki oman alan opettajat, koko hallinnon väki, ravintolapalvelujen henkilöstö tai lähimmät työkaverit, valinta tehdään tiimeissä.Ilmoittautumisen yhteydessä tulee myös päättää, osallistuuko tiimi Rento-, Kunto- vai Kilpasarjaan.
 • Tiimin jäsenet merkitsevät liikuntasuorituksensa kampanjasivuston liikuntapäiväkirjaan.
 • Kampanjan aikana etsitään Suomen liikuttavinta amista viikkohaasteiden perusteella.

Rentosarjassa

 • Tavoitellaan terveysliikunnan suositusta
 • 2,5 tuntia kestävyysliikuntaa ja kaksi lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävää harjoitusta viikossa.
 • Kun viikkotavoite on saavutettu, osallistuja saa palkinnoksi iloisen hymyn.Tiimin viikkotavoite saavutetaan, kun vähintään kaksi kolmasosaa tiimin jäsenistä saavuttaa henkilökohtaisen viikkotavoitteensa.
 • Liikuntaa voi kerryttää minuutteina tai askeleina, myös hyötyliikunta lasketaan

Kuntosarjassa

 • Suorituksia voi kerätä liikuntaminuutteina tai askeleina.
 • Tilastoihin lasketaan mukaan koko päivän aikainen liikunta ja myös hyötyliikunta huomioidaan.
 • Tiimin tulos muodostuu tiimin osallistujien tulosten keskiarvosta.
 • Tiimin edistymistä voi seurata kisassa muiden kuntosarjalaisten kesken.

Kilpasarjassa

 • Kerätään liikuntaminuutteja vapaa-ajalta
 • Tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon liikuntaa vapaa-ajan liikuntaharrastusten parissa.
 • Työajalla liikkumista tai hyötyliikuntaa ei tässä sarjassa huomioida.
 • Tiimien paremmuus ratkaistaan tiimin osallistujien keräämien liikuntaminuuttien keskiarvon perusteella.