Satulinnasta luotiin yhdessä tekemistä vahvistava Sakulinna

Olet täällä

SAKU ry:n kehittämisryhmät kokoontuivat 14.-15.3. Hirvensalmelle Satulinnaan. Ryhmien yhteinen tapaaminen yhdistää koko SAKU-toiminnan kehittäjät verkostoitumaan ja ideoimaan oppilaitosten mahdollisuuksia hyödyntää tarjontaa parhaalla mahdollisella tavalla. Seminaarissa jaettiin yhdessä tekemisen toimintamalleja ja keinoja niiden aktivoittamiseen. Tapaamisessa Vain elämää -ohjelman Satulinnasta kuoriutuikin SAKU-elämää vahvistava Sakulinna.

SAKU ry:n toimintaa suunnitellaan ja kehitetään opiskelijoiden kulttuuritoiminnan, liikunnan kilpailutoiminnan, viestinnän ja hyvinvoiva amis -kehittämisryhmissä. Kehittämisryhmiin kuuluu koulutuksen järjestäjien valitsemia edustajia, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kehittämisryhmät kokoontuvat omien aihealueidensa äärelle 2–5 kertaa vuodessa. Omien kokousten lisäksi kaikki kehittämisryhmät kutsutaan koolle kerran vuodessa.

Yhteinen SAKU-seminaari järjestettiin 14.–15. maaliskuuta Hirvensalmen Satulinnassa. Seminaarin keskeisenä tavoitteena oli ideoida keinoja, joilla SAKU-toiminnalla voidaan vaikuttaa oppilaitosten yhteisöllisyyteen.

Aihe herätti työpajoissa runsasta keskustelua. Yhteisöllisyyden keinojen ideoinnin sijasta haluttiin tuoda teemaa lähemmäksi konkretiaa puhumalla yhdessä tekemisestä. Tehoa tekemiseen haluttiin lisätä kysymällä suoraan: mitä me teemme seuraavaksi yhdessä? Henkilöstön tärkeänä tehtävänä pidettiin yhdessä tekemisen mahdollisuuksien luomista. Muistutettiin, että on tärkeää olla itse innostava minä, joka näkee taitoja opiskelijoissa ja auttaa tuomaan niitä esille. Oppilaitosten arjessa haluttiin syntyvän innostuksen kehiä, joissa innostunut opettaja innostaa opiskelijoita ja innostuneet opiskelijat innostavat vuorostaan henkilöstöä.

Mukaan arkeen – positiivisuutta ja innostamista

Työpajoissa keskusteltiin myös SAKU ry:n yhteyshenkilöiden roolista. Oppilaitoksista löytyy innostuneita toimijoita, jotka hyödyntävät SAKU-toiminnan malleja ja kannustavat niiden käyttöönottoon, mutta tekijöitä kaivataan toki lisää. Keskusteluissa pohdittiin muun muassa viestien perillemenoa, tiedon konkretisoitumista mukaan lähtemiseksi, uusien sakulaisten löytämistä sekä tieto-taidon siirtämistä.

Yksi pitkään SAKU-toimintaan osallistuneista on Kpedun Leila Keski-Oja, jolla ensimmäinen SAKU-kosketus on vuodelta 1982. Vuosien aikana Leila on kilpaillut itse monessa lajissa Syyskisoissa, Talvikisoissa ja lentopallossa, toiminut opiskelijoiden osallistumisen mahdollistajana ja huoltajana sekä osallistunut kehittämisryhmätyöhön. Satulinnassa nostimme juhlamaljat Leilan pitkälle kehittämisryhmätyölle.

-SAKU-toiminta on mun rakkaus, joka on auttanut jaksamaan arjessa, töissä ja kotona. Liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisryhmässä olen ollut mukana, kun olen kilpaillut lajissa kuin lajissa. Kisaamisesta on tarttunut lajeista paljon tietoa mukaan. Yhteinen tekeminen on kasvattanut itsetuntoa. Tapaamisten jälkeen on ollut kiva mennä töihin viemään positiivisuutta mukanaan ja helpompi lähteä aktivoimaan ihmisiä osallistumaan toimintaan.

-Ja vaikka kehittämisryhmiin tulee aina mukaan uusia ihmisiä, niin täällä kaikki ovat heti tuttuja ja samanhenkisiä. Tavallaan sakulaiset on kuin yksi perhe. Kiitoksen haluan välittää myös työnantajalle, joka on mahdollistanut toiminnassa mukana olemiseni.

Tietoa viedään eteenpäin oppilaitoksiin

Seminaarissa päästiin myös testaamaan kehittämisryhmien omaa Amistamoa, joka on ryhmäyttämiseen keskittyvä liikunnallinen tapahtuma. Amistamossa opiskelijat suunnittelevat opiskelijoille uusia ideoita oppilaitoksen tutor- ja opiskelijakuntatoimintaan ja toimintamalleja opiskelijoiden ryhmäyttämis- ja liikuntapäiviin sekä harrastetoimintaan. Tapahtumassa pääsee ottamaan toimintamallit itse haltuun. Seminaarissa järjestettiin myös jokaisen kehittämisryhmän omat kokoukset.

-Seminaarissa on ollut yhdessä tekemisen meininki. Täällä vallitsee samanlainen tahtotila opiskelijoiden ja henkilöstön vahvistamiseksi. Vaikka meistä kukin tarkastelee asioita omasta näkökulmastaan, niin pöytään tuodaan yhteistä hyvää rakentavaa sisältöä. Täällä on lupa olla oma itsensä ja antaa luovuudelle ja heittäytymiselle tilaa, kuvailee Katriina Turunen Stadin AO:sta.

-Olen kirjoittanut paljon ideoita ja ajatuksia muistiin opiskelijatoiminnan tiimiin keskusteltavaksi. Stadin AO:ssa on tarkoitus ottaa työkykypassia vahvasti käyttöön. Otin täältä mukaan työkykypassi-muistikirjoja, joihin kirjasin myös ajatuksia. Ne lähetän johdolle tiedoksi eteenpäin. On velvollisuus ja vastuu viedä täältä tietoa eteenpäin.

Kuvat