SAKU-toimijoita muistettiin ansiomerkeillä

Olet täällä

Jotta oppilaitos voisi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää SAKU ry:n toimintaa, se vaatii työpanosta monilta ihmisiltä. Vaikka SAKU-toimintaa tehdään osana omaa työnkuvaa, se harvoin kuitenkaan on ”pelkkää työtä”. SAKU-toiminnassa on edelleen vapaaehtoistoiminnan tuntu, ja SAKU-henki innostaa ihmisiä mukaan ja vie mennessään.

Näillä sanoilla varapuheenjohtaja Anne Karppinen aloitti SAKU ry:n ansiomerkkien jaon järjestön 70-vuotisjuhlassa Tampereella perjantaina 30.8.2019. Ansiomerkkejä jaettiin pitkään toiminnassa mukana olleille ja ansioituneille luottamushenkilöille, yhteyshenkilöille ja toimiston työntekijöille.

Puheenjohtaja Lahdelle Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi

Antti Lahti on toiminut SAKU ry:n puheenjohtajana vuodesta 2006 alkaen. Lahti on ollut puheenjohtajana tehtäväänsä sitoutunut. Hänen painopisteinään toiminnan kehittämisessä ovat olleet erityisesti vähän liikkuvien nuorten aktivointi liikuntaan ja ammattiin opiskelevien työ- ja toimintakyvyn kehittäminen, jonka työvälineeksi on kehitetty valtakunnallisesti käytössä oleva Ammattiosaajan työkykypassi. Lahti on edistänyt samoja asioita myös omassa virkatyössään SASKY koulutuskuntayhtymän kuntayhtymäjohtajana ja aiemmin rehtorina. Antti Lahti aktivoi myös ammatillisen koulutuksen henkilöstöä liikkumaan ja edistämään terveyttään. Lahti on itsekin aktiivinen liikkuja ja osallistuu säännöllisesti kisatapahtumiin.

Tunnustukseksi Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi tehdystä työstä opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kuntayhtymäjohtaja Antti Lahdelle Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristin.

Hopeiset ansiomerkit jäsenyhteisöjen edustajille

Hannu Heinonen, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Veijo Matala, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Pekka Merikanto, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Jukka Väärälä, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hannu Heinonen toimi SAKU ry:n hallituksen jäsenenä useamman kauden ajan. Hallituksen jäsenenä Heinonen oli vahva Koulutuskeskus Kuerkievarin toiminnan kehittäjä ja puolestapuhuja.

Veijo Matala on omassa oppilaitoksessaan korvaamaton sählyporukan valmentaja ja tsemppari sekä kisareissujen kuljetuspäällikkö. Veijo osallistui aktiivisesti myös Kuerkievarin kunnostus- ja rakennusprojekteihin.

Pekka Merikanto on urheilumies henkeen ja vereen. Pekka on ollut pitkäaikainen jäsen liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisryhmässä ja on toiminut Salpauksen SAKU-toiminnan positiivisena innostajana ja organisoijana sekä opiskelijoille että henkilöstölle.

Jukka Väärälä on ollut aktiivinen SAKU-toimija omassa oppilaitoksessaan monessa eri roolissa. Jukka on ollut mukana järjestämässä kilpailuja ja kannustamassa henkilöstöä mukaan liikuntatoimintaan. Eläkeläisenäkin Jukka pitää huolta kunnostaan osallistumalla SAKU ry:n toimintaan.

Kultaiset ansiomerkit jäsenyhteisöjen edustajille

Juhani Aaltonen, Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Anne Eteläaho, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Tarja Hiltunen, Careeria
Jyrki Holpainen, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Pekka Keskimölö, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Timo Lehto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Marita Modenius, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Jari Piispanen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Päivi Törmä, Hyria koulutus Oy
Leena Wiikari, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Juhani Aaltonen on pitkäaikainen SAKU ry:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Kulttuuritoiminnan kehittämisryhmän puheenjohtajana Aaltonen toimi kuuden vuoden ajan. TukiStarsin puheenjohtajana Aaltonen onnistui luomaan ryhmään tekemisen meiningin ja SAKUstars-hengen, joka on kantanut Aaltosen puheenjohtajapestin jälkeenkin.

Anne Eteläaho on kehittäjä, joka tekee työtään suurella sydämellä. Anne on työskennellyt opiskelijoiden hyvinvointia edistävien hankkeiden parissa vuodesta 1998 alkaen ja tehnyt paljon yhteistyötä SAKU ry:n kanssa. Vuonna 2013 Anne valittiin ensimmäiseksi Hyvinvoinnin rakentajaksi. 

Tarja Hiltunen on ollut kulttuuritoiminnan kehittämisryhmän jäsenenä alusta alkaen. Tarja on opiskelijoita innostava, räiskyvä kulttuurin moniosaaja, joka saa opiskelijat mukaan kaikkeen toimintaan. Kulttuuritoiminnan lisäksi Tarja on vahva tutortoiminnan kehittäjä.

Jyrki Holpainen on yli 25 vuoden ajan toiminut valmentajana, huoltajana ja innoittajana opiskelijoiden liikuntatoiminnassa, erityisesti palloilusarjoissa. Jyrki pyrkii saamaan nuoria liikkeelle ja SAKU ry:n toiminta on siinä tärkeä työväline. Liikunnallinen Jyrki kannustaa opiskelijoita myös omalla esimerkillään.

Pekka Keskimölö on toiminut ansiokkaasti sakulaisen liikuntakulttuurin edistämiseksi kaksi vuosikymmentä henkilöstöliikunnan aktivoijana. Pekka on ollut mukana myös opiskelijoiden kulttuurikilpailuiden järjestämisessä sekä Kuerkievarin kiinteistön huolto- ja korjaustöissä.

Timo Lehto on ollut SAKU ry:n kehittämisryhmissä niiden perustamisesta alkaen. Syksyisin Timo aktivoi oman oppilaitoksensa väen mukaan Liikkeelle-kampanjaan. Hän on ollut mukana myös kehittämässä kampanjan sääntöjä ja oppilaitosten sisäisiä kevätkampanjoita.

Marita Modenius on toiminut SAKU ry:n hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Oman oppilaitoksensa Salpauksen Marita sai innostettua vahvasti mukaan SAKU ry:n toimintaan. Kulttuurikilpailuihin Marita innosti opiskelijoita mukaan jo opettajavuosinaan.

Jari Piispanen on aktiivinen sakulainen jo 90-luvulta alkaen. Hän on toiminut opiskelijoiden huoltajana kilpailuissa ja kannustanut myös kollegoita mukaan SAKU ry:n henkilöstötoimintaan. Todellinen tiimipelaaja!

Päivi Törmä on ollut mukana SAKU-toiminnassa jo Suomi juoksee -viesteistä alkaen. Päivi on omalla esimerkillään saanutkin muutkin mukaan SAKU-kisoihin ja koonnut joukkueet kokoon sekä kilpailuihin että Liikkeelle-kampanjaan.

Leena Wiikari on osaava SAKUstars-toiminnan kehittäjä sekä omassa oppilaitoksessaan että valtakunnallisen tapahtuman osalta. Projektipäällikön roolissa Leena järjesti kisat Espoossa 2016 ja on toiminut kulttuuritoiminnan kehittämisryhmässä alusta alkaen. Positiivinen tsemppaaja auttaa opiskelijoita onnistumaan.

Ansiomerkkejä myös SAKU ry:n toimiston työntekijöille

SAKU ry:n ansiomerkkejä on ollut tapana jakaa oppilaitosten aktiivisille toimijoille, SAKU ry:n luottamushenkilöille ja tärkeille sidosryhmien edustajille. Juhlavuoden innoittamana SAKU ry:n hallitus on päättänyt kiittää hopeisilla ja kultaisilla ansiomerkeillä myös järjestön työntekijöitä. SAKU ry:llä on työhönsä ja työyhteisöönsä sitoutunut henkilöstö, mikä mahdollistaa pitkäaikaiset työsuhteet ja toiminnan pitkäjännitteisen kehittämisen. Jäsenkentän ja työntekijöiden yhteistoiminta on mutkatonta. Mukana on vahva tunne siitä, että me kaikki olemme sakulaisia.

SAKU ry:n entiset työntekijät:

Jani Järvelin toimi SAKU ry:ssä liikuntasihteerinä ja projektipäällikkönä. Janin vetämissä hankkeissa kehitettiin Aktiivisesti ammattiin -malli, josta käynnistyivät mm. SAKU ry:n tutorkoulutukset ja Ammattiosaajan työkykypassin kehittäminen.

Tellervo Tarkon toiminnanjohtajavuodet olivat vahvaa toiminnan laajentamisen aikaa. Erityisesti hanketoiminnan ja verkostomaisen toiminnan käynnistäminen sekä laaja sidosryhmätyö veivät järjestöä eteenpäin. Myös Kuerkievarin toiminnan kehittäminen oli Tellelle sydämen asia.

Ville Virtanen jatkoi verkostotyötä omassa toimessaan verkostokoordinaattorina. Ville kokosi Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoon suuren joukon järjestökumppaneita ja asiantuntijaorganisaatioita. Arjen arkki -toiminta laajensi SAKU ry:n toimintakenttää laaja-alaisen hyvinvoinnin edistämisen suuntaan. Ja Villestä tuli tuttu näky seilaamassa arkkinsa kanssa eri puolilla Suomea.

SAKU ry:n nykyiset työntekijät:

Tiina Hasari on koulutuskoordinaattorin tehtävässään monipuolistanut ja laajentanut SAKU ry:n tutorkoulutustoimintaa. Tiina vastasi myös SAKU ry:n ensimmäisestä Liikkuva koulu -henkisestä hankkeesta, josta on vuosien varrella syntynyt kattava Liikkuva amis -kokonaisuus.

Terhi Lehmussaari on järjestösihteerinä toimiston sydän, jonka vastuulla ovat mm. taloushallinto ja asiakaspalvelu. SAKUstars-toiminnassa Terhillä on tärkeä rooli tukea kisajärjestäjiä ja tehdä jatkuvaa kehitystyötä yhdessä TukiStarsin kanssa. Koulutuskeskus Kuerkievarin toiminnan pyörittäminen ja SAKU ry:n Tuki-Säätiön asiamiehen tehtävät olivat myös Terhin hoidettavana.

Sari Mantila-Savolainen vastaa tiedottajana SAKU ry:n viestinnästä ja markkinoinnista. Sari tuottaa vuosittain monipuolista viestintämateriaalia, jonka kanavina ovat Action!-lehti, sosiaalinen media, nettisivut ja erilaiset kampanjamateriaalit. Sari on kehittänyt Hyvinvointivirtaa-viikosta 10 vuodessa 50 000 osallistujan teemaviikon ja Liikkeelle-kampanjasta jokasyksyisen perinteen.

Saija Sippola aloitti työnsä SAKU ry:ssä tiedottajana. Järjestön toiminnanjohtajana Saija on toiminut nyt kymmenen vuoden ajan ja hoitanut tehtävää avoimesti, sitoutuneesti sekä aktiivisesti verkostoituen.

Miia Uskalinmäki toimii liikuntakoordinaattorina sekä opiskelijoiden että henkilöstön liikuntatapahtumien organisoijana ja tapahtumien järjestäjänä. Miia on laajentanut SAKU ry:n opiskelijaliikuntatapahtumien kohderyhmää lisäämällä harrastesarjoja eri lajeihin. Henkilöstön monilajitapahtumia ja opiskelijoiden SAKUgames-tapahtumaa Miia on kehittänyt elämykselliseen ja matalan kynnyksen toiminnan suuntaan.

Susanna Ågren on kehittänyt työssään Arjen arkki -toimintaa ja erityisesti sen hyvien käytäntöjen menetelmäpankkia. Menetelmäkehittäjä Susanna on ollut laajasti mukana SAKU ry:n kehittämishankkeissa, joissa on mm. luotu työkykypassille uusia työkaluja, laajennettu Liikkuva amis -toimintaa ja rakennettu Hyvinvoinnin vuosikello jäsenyhteisöjen hyvinvointityön tueksi.

SAKU ry kiittää ja onnittelee lämpimästi kaikkia palkittuja!