SAKU ry:n hallitus päätti kevään toiminnasta

Olet täällä

SAKU ry:n hallitus piti kokouksensa 19.2.2021 ja käsitteli mm. kevään tapahtumien tilannetta sekä muuta keväälle suunniteltua toimintaa.

- Koronatilanteen vuoksi kevään liikuntatapahtumat päätettiin peruuttaa lukuun ottamatta toukokuun SAKUgames-tapahtumaa, joka pyritään järjestämään ulkolajien osalta.
- Hallitukselle esiteltiin keväälle suunniteltuja uusia toimenpiteitä, joita ovat mm. viikoittainen liikuntaimpulssi, opiskelijoiden virtuaalikahvilat sekä henkilöstölle suunnattu hyvinvointiwebinaari.

Lue tarkempi uutinen kevään toiminnasta.

- Keväälle suunniteltu ylimääräinen vuosikokous uuden strategian hyväksymiseksi päätettiin jättää järjestämättä. Uusi strategia esitellään jäsenistölle syksyn vuosikokouksessa.
- Opetushallituksen edustajaksi SAKU ry:n hallitukseen päätettiin nimetä opetusneuvos Anna Sarpio. SAKU ry:n hallitus kiittää opetusneuvos Jouni Järvistä hyvästä yhteistyöstä!
- Hyväksyttiin Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry:n jäsenhakemus. Tervetuloa mukaan toimintaan!
- Todettiin, että opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yleisavustukset liikuntaa edistäville järjestöille. Käytössä oli ensimmäistä kertaa uudet arviointikriteerit, joissa arvioitiin mm. toiminnan laatua ja laajuutta, yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä vastuullisuutta. SAKU ry sai vuoden 2021 avustukseen 8 000 euron korotuksen aiempiin vuosiin verrattuna. Muut liikuntajärjestöt -ryhmässä (24 järjestöä) avustuskorotuksen sai SAKU ry:n lisäksi kaksi järjestöä.
- Hyväksyttiin Power BI -kehitysprojektin käynnistäminen Triuvare Oy:n kanssa. Projektin tavoitteena on kehittää SAKU ry:n tilastoinnin ja palautteiden keräämisen ja hyödyntämisen prosesseja.

SAKU ry:n hallituksen seuraava kokous on 25.3.2021.