SAKU ry:n hallituksen kokoustiedote

Olet täällä

SAKU ry:n hallitus kokoontui Tampereella 13.12.2018 ja käsitteli kokouksessaan mm. seuraavia asioita:

VUOSIKERTOMUS 1.8.2017–31.7.2018
Hallitus hyväksyi toimintakaudelta 1.8.2017–31.7.2018 laaditun vuosikertomuksen. Hallitus totesi, että vuosikertomukseen on koottu hyvin sekä toiminta että myös toiminnan tuloksia tilastotietojen ja asiakaspalautteiden osalta. Käytiin keskustelu toiminnan vaikuttavuuden mittaamisesta, jota pyritään kehittämään.

Käytiin keskustelu myös toiminnan suunnittelun lukuvuosirytmistä, johon on siirrytty sääntömuutoksen myötä muutama vuosi sitten. Ammatillisessa koulutuksessa on tapahtunut kuitenkin suuria muutoksia (mm. vuosityöaikaan siirtyminen ja jatkuva haku), joiden myötä kalenterivuosittainen suunnittelurytmi voisi olla toimivampi.

LIIKKUVA OPISKELU -TOIMINNAN TUKITOIMET VUONNA 2019
SAKU ry on hakenut rahoitusta Liikettä amiksiin -hankkeen kolmannelle hankekaudelle lukuvuodeksi 2019–2020. Hankkeessa tuetaan 3–5 koulutuksen järjestäjää kehittämispolulla Liikkuviksi oppilaitoksiksi. Yhteistyöoppilaitoksille tarjotaan mm. työryhmien sparrausta ja puheenvuoroja koko henkilöstön mukaan saamiseksi.

Käsiteltiin myös ne tukimuodot, jotka SAKU ry tarjoaa kaikille jäsenilleen. Esimerkiksi ensi kevään Liikkuva opiskelu -hankehaun tueksi tarjolla on hankesparrauspalvelu. Liikkuvaamis.fi-sivuilta löytyy paljon materiaalia, toimintaideoita ja valmiit sähköiset ideakartoituskyselyt opiskelijoiden ja henkilöstön toiveiden keräämiseksi. Kuukausittain SAKU ry:n yhteyshenkilöille ja muille asiasta kiinnostuneille lähetetään liikettä lisäävä helposti toteutettava idea, liikuntaimpulssi.

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY: SIDOSRYHMÄKYSELYN TULOKSET
SAKU ry on tehnyt syksyn aikana asiakastyytyväisyyskyselyn sekä yhteyshenkilöille että sidosryhmille. Jäsenistölle suunnattu kysely on edelleen käynnissä, mutta sidosryhmäkyselyn tulokset ovat valmistuneet.

Hallitus käsitteli sidosryhmäkyselyn tulokset ja totesi, että SAKU ry:n rooli hyvinvoinnin viestinviejänä ammatilliseen koulutukseen on hyvin kumppaneiden tiedossa ja SAKU ry:n palveluja osataan hyödyntää. Sähköinen viestintä ja erilaiset tapahtumat ovat yhteistyömuotoina erityiset tärkeitä.

SAKUSTARS 2020 -KILPAILUT HELSINKIIN
Helsingin kaupunki / Stadin ammattiopisto on hakenut järjestettäväkseen SAKUstars 2020 -kilpailuja.  Päätettiin myöntää kilpailut Helsinkiin. Kiitos yhteistyöstä Stadin ammattiopisto!

UUSI JÄSEN MUKAAN TOIMINTAAN
Hyväksyttiin Careeria (EdupoliPointCollege Oy) SAKU ry:n jäseneksi 1.1.2019 alkaen. EdupoliPointCollege Oy on Itä-Uudenmaan viiden kunnan kesäkuussa 2018 perustama osakeyhtiö, joka aloittaa koulutuksen järjestämisen lupansa mukaisesti kaksikielisenä (suomi ja ruotsi) vuoden 2019 alusta alkaen.

Careeria-oppilaitokseen yhdistetään Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Oy Porvoo International College Ab:n koulutukset. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on ollut aiemmin SAKU ry:n jäsen (ja jäsenyys sen osalta päättyy 31.12.2018). Point College ei ole aiemmin ollut jäsenenä.

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT PÄIVITETTIIN
Hallituksen kokouksessa 1/2018–2019 todettiin, että järjestön ansiomerkkisäännöt on syytä uudistaa ennen 70-vuotisjuhlavuotta, jonka aikana ansiomerkkejä ja kuntomitaleja todennäköisesti haetaan normaalia enemmän.

Aiemmissa säännöissä rajat SAKU ry:n ansiomerkkien saamiseksi olivat erittäin korkealla. Todettiin, että nykyään ihmisten ei voida olettaa sitoutuvan vapaaehtoistoimintaan esimerkiksi 20 vuodeksi, vaan kiitoksen paikka tulee jo paljon aikaisemmin. Päivitettiin säännöt ja madallettiin hieman kaikkien ansiomerkkien ja kuntomitalien vuosirajoja.

Toiveissa on, että SAKU ry:n jäsenet innostuvat hakemaan juhlavuoden kunniaksi runsaasti sekä ansiomerkkejä että kuntomitaleja. Hakuaikaa on toukokuun loppuun mennessä, jos merkit halutaan jaettavaksi elokuun pääjuhlaan.

KOHTI JUHLAVUOTTA!
SAKU ry:n 70-vuotisjuhlaviikonloppua vietetään 30.8.–1.9.2019 Tampereella. Ohjelmassa on juhlaseminaari, jonka teemana on opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi, 70-vuotisjuhlat sekä henkilöstön syyskisat. Kokouksessa ideoitiin mahdollisia puhujia juhlaseminaariin. Valmistelu jatkuu!

HYVINVOIVA AMIS -KEHITTÄMISRYHMÄN TOIMINTA
Hyvinvoiva amis -kehittämisryhmä kokoontui Tampereella 25.10.2018. Kokouksessa käsiteltiin kokemuksia ja palautteita Hyvinvoinnin vuosikello -työkalusta ja Hyvinvointivirtaa-teemaviikosta. Lisäksi käynnistettiin työ SAKU-toiminnan toteutussuunnitelmien päivittämiseksi. Suunnitelmien tavoitteena on helpottaa tapoja kytkeä SAKU ry:n tarjoamaa toimintaa osaksi opiskelijoiden opintoja.

UUDET JULKAISUT
Merkittiin tiedoksi SAKU ry:n uudet julkaisut: