SAKU ry:n hallituksen kokoustiedote

Olet täällä

SAKU ry:n hallitus piti puhelinkokouksen 13.12.2016. Kokouksessa käsiteltiin mm. reformilakipakettiin liittyvää lausuntoa ja myönnettiin yksi ansiomerkki. Ohessa tiivistelmä kokouksen tärkeimmistä aiheista:

SAKU RY:N LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA
SAKU ry on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöstä lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallitus keskusteli asioista, joihin järjestön lausunnossa on hyvä ottaa kantaa.

Esille päätettiin nostaa mm. työ- ja toimintakyvyn näkökulman tärkeys, ryhmän tuen ja hyvän ohjauksen merkitys opiskelijan tukena yksilöllisillä opintopoluilla sekä asuntolatoiminnan rahoitus.

LIITE: SAKU ry:n lausunto

RAHOITUSPÄÄTÖKSIÄ
Todettiin, että kaksi hanketta, joissa SAKU ry on mukana, on saanut myönteisen rahoituspäätöksen:

  • EHYT ry:n hanke Päihdeilmiö ja ryhmäilmiö ammatillisiin koulutuksiin (SAKU ry:n roolina järjestää ”SAKU on the road” -levittämiskiertue)

  • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän koordinoima Parvessa parempi -hanke (SAKU ry:n roolina tuottaa hankkeeseen seuraavia palveluja: tutorkoulutukset, valtakunnallinen tutortapaaminen, hyvinvoivan oppimisympäristön koulutus henkilöstölle sekä asuntolaohjauksen päivien järjestämiseen osallistuminen).

ANSIOMERKKIHAKEMUS
Päätettiin myöntää Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston eläkkeelle jäävälle talous- ja hallintojohtaja Voitto Kukkoselle SAKU ry:n kultainen ansiomerkki. Lue lisää Voitosta.

HÄMEEN LIIKUNTA JA URHEILU RY:N JÄSENYYS
Päätettiin hakea Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenyyttä. HLU on maakunnallinen, lajeista riippumaton liikunnan asiantuntija. Toiminnan tavoitteena on lisätä ihmisten hyvinvointia liikunnan keinoin. Keskeiset toimintatavat ovat osaamisen lisääminen ja koulutus, vaikuttamistyö liikunnan ja urheilun aseman vahvistamiseksi sekä palvelutoiminta. SAKU ry:lle jäsenyys tarjoaisi mahdollisuuksia henkilöstön kouluttamiseen, HLU:n palvelujen käyttämiseen ja verkostoitumiseen sekä paikallisesti että myös muiden aluejärjestöjen kanssa.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
SAKU ry:n hallituksen opiskelijajäsen Eini Järvi on valittu Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2017. SAKU ry:n hallitus onnittelee Einiä!