SAKU ry:n hallituksen kokoustiedote

Olet täällä

SAKU ry:n hallitus piti puhelinkokouksen 4.11.2016. Kokouksessa käsiteltiin mm. Liikkuva koulu -toimintaa, käynnissä olevia hankehakuja sekä yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Ohessa tiivistelmä kokouksen tärkeimmistä aiheista:

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

SAKU ry:n jäsenistöstä ja toimiston henkilöstöstä koottu yhdenvertaisuustyöryhmä on laatinut esityksen SAKU ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmaksi. Hallitus käsitteli yhdenvertaisuussuunnitelman ja totesi, että se on monipuolinen ja siinä on huomioitu hyvin toiminnan eri osa-alueet. Yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin, ja se päätettiin esitellä jäsenistölle seuraavassa vuosikokouksessa.


HANKEHAKEMUKSET

Hallitus käsitteli ja hyväksyi SAKU ry:n hankehakemuksen liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille kehittämisavustuksille sekä yhteistyöhankkeen Ehyt ry:n kanssa.

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN LAAJENEMINEN TOISELLE ASTEELLE

Suunnitelmat Liikkuva koulu -toiminnan laajenemisesta toiselle asteelle ovat edenneet, ja esimerkiksi hankeavustuksista ja toisen asteen toimijoille suunnatusta seminaarista on saatu lisätietoa.

Hallitus keskusteli SAKU ry:n roolista Liikkuva koulu -ohjelman laajenemisessa. Pohdittiin mahdollisuutta, että SAKU ry tarjoaisi jäsenyhteisöilleen tukea hankehakemusten tekemiseen. SAKU ry:n roolina voisi olla sparrata hakemusten tekijöitä ja jakaa tietoa esimerkiksi aiemmista hankkeista ja olemassaolevista tukimateriaaleista ja koulutuksista.

LET’S MOVE IT -KOULUTUKSET

Helsingin yliopistossa on ollut vuodesta 2012 alkaen käynnissä vaikuttavuustutkimus, jossa on seurattu sisäisen motivaation tukemiseen perustuvan opiskelijakurssin sekä istumisen vähentämiseen tähtäävien henkilöstökoulutusten vaikutusta ammattiin opiskelevien liikuntatottumuksiin. Tutkimushanke on käynnissä vuoteen 2017 saakka.

Tänä syksynä osana SAKU ry:n Liikkuva amis -hanketta Let’s Move It -koulutuksia on testattu myös Ammattiopisto Tavastiassa ja Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa. Näissä piloteissa tavoitteena on ollut tiivistää koulutussisältöjä sellaisiksi, että niiden laajamittainen käyttö olisi realistista.

Suomen Akatemia on myöntänyt Tampereen yliopistolle kärkihankerahoitusta mallien levittämiseen valtakunnallisesti vuosille 2016–2018. SAKU ry toimii kärkihankkeen tukena ja markkinoi maksuttomia koulutuksia omalle jäsenistölleen.

Todettiin, että maksuttomia LMI-täydennyskoulutuksia olisi mahdollisuus tilata jo keväälle 2016.

JÄSENASIAT

Hyväksyttiin Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr / Tampereen Aikuiskoulutuskeskus SAKU ry:n jäseneksi. 

OLYMPIAKOMITEAN JÄSENYYS

Suomalaisen liikunnan kattojärjestö Valo ry lakkautetaan tämän vuoden lopussa, ja Valon toiminta sulautetaan osaksi Suomen Olympiakomitean toimintaa. SAKU ry on ollut Valon mutta ei Olympiakomitean jäsen. Käytiin keskustelua Olympiakomitean jäsenyyden hakemisesta. Päätettiin palata asiaan keväällä.