SAKU ry etsii verkostokoordinaattoria

Olet täällä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry:n tehtävänä on edistää työ- ja toimintakykyisyyttä, hyvinvointia, yhdessä tekemistä sekä elämäniloa ammatillisessa koulutuksessa liikunnan ja kulttuurin keinoin. SAKU ry:n jäseniä ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, ja toimintamme piiriin kuuluvat jäsenyhteisöjen 125 000 opiskelijaa ja 20 000 henkilöstön jäsentä.

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kerätä, kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, hankkeiden, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa. Palvelutoiminnalla ja laajalla hanketoiminnalla tuetaan myös SAKU ry:n perustoiminnan kehittämistä.

Etsimme uusiin haasteisiin siirtyvän hyvinvointihäärääjämme tilalle uutta VERKOSTOKOORDINAATTORIA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.4.2018 alkaen. Verkostokoordinaattori tuntee ammatillisen koulutuksen, hänellä on laaja ymmärrys hyvinvoinnista sekä verkostotoiminnan osaamista. Etsimämme henkilö on esiintymiskykyinen, osaa viestiä sujuvasti ja oivaltaa sähköisen viestinnän mahdollisuudet. Tuttua on myös koulutusten, seminaarien ja muiden tapahtumien järjestäminen.

SAKU ry:n verkostokoordinaattori vastaa järjestön hankekokonaisuudesta, ja työnkuvaan kuuluu hankkeiden valmistelu, seuranta ja raportointi. Viime vuosina olemme hanketoiminnassa mm. koordinoineet Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönottoa, kehittäneet asuntolatoimintaa, ideoineet liikkeen lisäämistä toisen asteen oppilaitoksiin (Liikkuva koulu) sekä tarjonneet tukea koulutuksen järjestäjien kehittämishankkeille.

SAKU ry:n toimisto sijaitsee Tampereella. Järjestön toiminta on valtakunnallista, joten työ edellyttää runsaasti matkustamista. Järjestössä noudatetaan urheilujärjestöjä koskevaa työehtosopimusta, ja verkostokoordinaattorin tehtävä kuuluu palkkausjärjestelmän vaativuusluokkaan C (palkkauksen rakenne: perusosa + henkilökohtaiset lisät).

Pyydämme lähettämään kirjalliset hakemukset palkkatoivomuksineen 21.2.2018 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen saija.sippola(at)sakury.net. Haastattelut järjestetään Tampereella 23.2.2018 klo 12–16.

Tiedustelut puhelimitse 16.2. klo 9-10 ja klo 15.30–17:
toiminnanjohtaja Saija Sippola, puh. 0207 55 10 14