SAKU on the Road - Liikettä amiksiin

Olet täällä

SAKU ry toteuttaa 3.10. - 2.12.2016 välisellä ajalla Liikettä amiksiin -kiertueen. Kiertueella järjestetään Liikettä amiksiin -teemapäivä 20 eri koulutuksen järjestäjän oppilaitoksissa ja asuntoloissa. Teemapäivien tavoitteena on lisätä liikettä oppilaitoksissa niin, että liike jatkuu ja istuminen vähenee myös teemapäivän jälkeisessä arjessa.

Teemapäivät ovat osa OKM:n rahoittamaa Liikettä amiksiin-hanketta ja ovat koulutuksen järjestäjälle maksuttomia. Opiskelijatapahtumaa koordinoivan opettajan tai ohjaajan tapahtuman valmisteluun ja toteuttamiseen käyttämä työaika (n. 2 - 5 pv) kirjataan hankkeelle omavastuuosuutena.

Liikettä amiksiin -teemapäivä koostuu kolmesta osasta:

  • Lupa liikkua -infotilaisuus koulutuksen järjestäjän johdolle ja oppilaitosten pedagogisille johtajille (1,5h). Infotilaisuudessa esitellään tutkimukseen perustuvat suositukset istumisen vähentämiseen ja liikunnan lisäämiseen toisen asteen oppilaitoksissa. Lisäksi keskustellaan konkreettisista toimenpiteistä, joita juuri kyseisessä oppilaitoksessa voidaan toteuttaa.
  • Liikkuva amis -materiaalitori. Koko henkilöstölle avoin materiaalitori pystytetään oppilaitoksessa keskeiselle paikalle. Materiaalitorilla on
    esillä opettajien ja ohjaajjien työn tueksi laadittua tukimateriaalia liikkumisen lisäämisen. Materiaalitori on avoinna 2-3 tuntia, jonka aikana henkilöstö voi käydä materiaaleihin tutustumassa ja keskustelemassa asiantuntijoiden kanssa.
  • Opiskelijoiden liikuntatapahtuma Amisrata (2-4 h). SAKU ry tarjoaa Amisradoille alkuidean, lähtö- ja maalirekvisiitan, jonka jälkeen opiskelijat ideoivat ja toteuttavat Amisradan esteet ja tehtävät. Opiskelijoita kannustetaan käyttämään mielikuvitusta ja toteuttamaan ennakkoluulottomia ideoita.

Liikettä amiksiin -teemapäivän tilaaminen

Teemapäivän tilaaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella, jolla teemapäivää hakeva koulutuksen järjestäjä nimeää johdon edustajan Lupa liikkua -infopajan ja materiaalitorin yhteyshenkilöksi sekä Amisrata-opiskelijatapahtuman yhteyshenkilön. Yhteyshenkilöiden kanssa sovitaan tapahtuman ajankohta ja toteutuksen yksityikohdat. Teemapäivän tilaus tulee tehdä perjantaihin 3.6. mennessä. Mikäli tilauksia tulee enemmän kuin teemapäiviä voidaan toteuttaa, kiertue toteutetaan maakunnallinen kattavuus huomioiden. Lisäksi tapahtumia voidaan toteutetaan yhteisenä usealle koulutuksen järjestäjälle.

Tilauslomake:
ttp://digiumenterprise.com/answer/?sid=1420037&chk=PGAPUBAS

Lisätietoja

Verkostokoordinaattori Ville Virtanen
ville.virtanen@sakury.net
p. 020 755 1016