Ota vinkit talteen Hyvinvointivirtaa-viikon suunnitteluun

Olet täällä

Hyvinvointivirtaa-teemaviikon yhteyshenkilöille järjestetyssä koulutuspäivässä päästiin tutustumaan tapahtumien hyviin käytäntöihin. Onnistuneille tapahtumille tärkeimmiksi tunnusmerkeiksi nousivat suunnitelmallisuus, laaja yhteistyö ja opiskelijoiden osallistaminen.  Suunnittelupakkiin kannattaa pakata mukaan myös myönteisyyttä, luovuutta ja huumoria. Niillä pärjää jo pitkälle.

Hyvinvointivirtaa-teemaviikon koulutuspäivän tavoitteena oli tarjota tapahtuman järjestäjille ideoita ja valmiita toimintamalleja omassa oppilaitoksessa hyödynnettäväksi. Onnistuneita tapahtumia yhdistivät suunnittelu, aikatauluttaminen, yhteistyö, tiedotus ja opiskelijoiden osallistaminen. Hyvinvointivirtaa-viikko toimii monella starttina koko lukuvuoden hyvinvointityölle. 

Kpedussa järjestetään Hyvinvointivirtaa-viikolla isot messut, joiden järjestelyissä on mukana suuri joukko yhteistyökumppaneita. Messuilla myös opiskelijat pääsevät esittelemään omaa hyvinvointiosaamistaan. Aloina tapahtumassa mukana ovat esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaus, elintarvikeala, lähihoitajat, turvallisuusala sekä kennelala. Lisäksi maahanmuuttajaopiskelijat ovat esitelleet oman maansa kulttuuria. Anne Eteläahon esityksestä löytyy kattava huomioitavien asioiden muistilista niille, jotka suunnittelevat hyvinvointimessujen järjestämistä. 

EHYT ry:n Anne Mikkola on yhteistyökumppanina ollut mukana jokaisella järjestetyllä Hyvinvointivirtaa-teemaviikolla. Tulevana syksynä EHYT ry tuo Päihde- ja Ryhmäilmiökoulutuksia ammattioppilaitoksiin. Ryhmäilmiökoulutus tarjoaa välineitä hyvän opiskeluryhmän rakentamiseen, jatkuvaan ryhmäyttämiseen sekä opiskelijoiden sosiaalisten valmiuksien ja sosiaalisen luottamuksen vahvistamiseen. Päihdeilmiö on keskusteluun perustuva päihdekasvatustunti. Ammatillisille oppilaitoksille maksuton koulutuspaketti sisältää Päihdeilmiö-tunnit opiskelijoille sekä Ryhmäilmiö-koulutuksen toimipisteen henkilöstölle.

Hyvinvoinnin jatkumo

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Katariina Autio innosti osallistujat testaamaan liikuttavaa SprintGame-sovellusta. Valkeakoskella teemaviikon suunnittelu toteutetaan yhdessä opiskelijakunnan kanssa. Ohjelmassa on mukana muun muassa jokaisen ryhmän suunnittelema oma ohjelma, jolle aikaa on varattu viikolta kaksi tuntia. Ryhmänohjaajat liikkuvat pisteillä yhdessä opiskelijoidensa kanssa. 

Johanna Virtanen ja Johanna Rantalainen Sataedusta nostivat hyvinvoinnin esille osana markkinointiviestinnän suunnitelmaa. Ennen kevätjuhlaa sisäisessä tiedonkulussa lähtevät viestit työnjaosta ja vastuista, tärkeät päivämäärät ja yhteyshenkilöiden nimet. Tietoa tapahtumasta medioille lähtee talosta ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen. Lukuvuoden aikana hyvinvointiviikko kasvaa Sataedussa hyvinvointia edistävien tapahtumien jatkumoksi. 

Tapahtumia rakennetaan osana opetusta

Esitysten jälkeen osallistujat jatkoivat tapahtumien ideointia yhdessä. Ryhmissä todettiin, että vaikka teemat ovat yhteisiä, niin toteutustavat voivat olla erilaisia. Valintoihin vaikuttavat oman oppilaitoksen tarpeet sekä käytettävissä olevat resurssit. Isoilla koulutuksen järjestäjillä tapahtumien sijoittelu voi jatkua myös viikon 40 ulkopuolelle. Hyvinvointia voi tuoda esille yhtä hyvin niin yhden päivän tapahtumassa kuin viikolle sijoitelluissa pienemmissä kokonaisuuksissa. 

Monen tavoitteena oli saada opiskelijat ja henkilöstö osana opetusta mukaan entistäkin aktiivisemmin. Hyvinvoinnin edistämisessä kuvattiin vaadittavan sydäntä, heittäytymistä ja positiivisuutta!

Hyvinvointivirtaa-esite postitetaan koulutuksen järjestäjille toukokuun puolivälissä. Yhteistyökumppaneihin ja heidän tarjoamiin kokonaisuuksiin pääsee SAKU ry:n nettisivuilla tutustumaan pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Materiaalien postitusten vuoksi toivomme ilmoittautumisia Hyvinvointivirtaa-viikolle kesäkuun puoliväliin mennessä.