Oppimista ja kohtaamisia Hyvinvointivirtaa-viikolla

Olet täällä

Ammattioppilaitoksissa on vietetty tällä viikolla Hyvinvointivirtaa-teemaviikkoa. Tapahtumia on järjestetty 114 ammattioppilaitoksessa, 34 koulutuksen järjestäjällä. Monessa oppilaitoksessa opiskelijoilla on ollut iso rooli tapahtumien järjestelyjen onnistumisessa.

Hyvinvointivirtaa-viikon järjestäjien tukena teemaviikolla on useita yhteistyökumppaneita, joilta on voinut tiedustella sekä vierailuja oppilaitokseen että materiaaleja toimintapisteissä hyödynnettäväksi. Suosittu oli esimerkiksi Varalan ja Vuokatin Urheiluopiston liikuntaneuvojaopiskelijoiden toteuttama toiminta- ja työkyvyn testipiste, joka viikon aikana pystytettiin kaikkiaan yhteentoista ammattioppilaitokseen. 

Vuokatin Urheiluopiston testitiimiin on kuulunut 21 opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Opettaja Mira Tuononen kertoo, että testipisteen suunnittelu, valmistelut ja toteuttaminen ovat opiskelijoilla sopineet hyvin testaamisen opintoihin. 

-Testipistettä varten opiskelijat kävivät läpi ja opettelivat ison testipatteriston. Mukaan valittiin testit, joita on helppo toteuttaa ja joihin on helppo osallistua. Tärkeää oli myös se, että testiä ei tehdä vaan testin vuoksi. Testin jälkeen osallistujille annettiin palautetta ja tarvittaessa ohjeita.

Testilajeja otettiin kolme mukaan: Kulmaistunnalla mitattiin keskivartalon hallintaa ja ylävartalon liikkuvuutta. Käsien yhteen kurottamisella selän takana arvioitiin olkavarren ja hartiaseudun liikkuvuutta. Alakyykyn suorittaminen otettiin mukaan kertomaan sekä liikkuvuudesta että alavartalon lihaskunnon tasosta. 

-Monella alalla istutaan paljon, joten testeillä oli hauska herätellä opiskelijoita. Testaajien oppimisen kasvun näki, testaajilla taito kasvoi sekä asioiden näkemiseen että opiskelijoiden kohtaamiseen.

Innostamisen taito 

Testitilanteita Mira Tuononen kuvailee hyvin vaihteleviksi. Osa tuli paikalle ryhminä opettajan kanssa, osaa opiskelijoista houkuteltiin testaamaan lennosta.

-Yhdessä paikassa aikataulu oli vaihtunut, ja olimme paikalla pari tuntia liian aikaisin. Käytimme ylimääräisen ajan luokissa ja työsaleissa kiertäen ja taukojumppia vetäen.  Sekin oli hyvää oppia. Opiskelijat näkivät, että välillä on haastavaa saada opiskelijoita taukojumppaan mukaan. 

-Viikon aikana saatiin hyvää kokemusta ja harjoitusta testaamiseen. Oli tosi mukavaa, että vastaan tuli erilaisia tilanteita ja erilaisia kohtaamisia. Esimerkiksi aikataulujen vaihtumiset ovat tällä alalla normaaleja. Asiakkaat eivät tule aina tykö ja silloin voi mennä asiakkaiden luokse. Se taas vaatii paljon, kokoaa oppeja Mira Tuononen. 

Hyvinvoinnista huolehtiminen on arvostamista 

Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipisteessä tapahtuma oli rakennettu liikuntasaliin. Tapahtumapisteillä heiteltiin koreja, pelattiin pingistä, tutustuttiin jujutsuun, saatiin käsihoitoja, riimiteltiin runoja, pelattiin kuppipeliä, osallistuttiin terveyskyselyyn ja kohdattiin rooleissa. 

-Kiva kun tulitte tänne mukaan rastin kanssa. Se innosti myös meitä perustamaan rasteja. Kaksi toimintapistettä oli meillä täysin opiskelijoiden vastuulla. Päivästä jäi tosi positiivinen, hyvä mielikuva. Tuntui, että toiminnasta tykättiin, kuvailee päivän tunnelmia kuraattori Sanna Kattelus-Mäkisalo.

-Tapahtumilla on iso merkitys opiskelijoiden osallisuuden lisääjänä. Tärkeää on, että opiskelijat tuntisivat itsensä oppilaitoksessa arvostetuiksi. Viestinä toivoisin opiskelijoille välittyvän, että teitä arvostetaan ja teihin halutaan panostaa. Tämäkin on osa opiskelijoiden hyvinvointiin panostamista, korostaa Kattelus-Mäkisalo.

Positiivisuudelle on tarvetta

Koulutuskeskus Salpauksen Ståhlberginkadun toimipisteessä toimintapisteitä oli sekä aulassa että osastoilla. Tämän vuoden tavoitteena oli saada erityisesti ammattialoja aktiivisesti mukaan. 

-Tapahtumiin innostamista tehtiin opetusalapäälliköiden kautta. Kun aiemmin lähtökohtana on ollut lähinnä opiskelijoiden osallistuminen tapahtumiin, niin nyt opiskelijoita oli tapahtumia tekemässä enemmän. Sitä kautta saadaan osallistettua opiskelijoita ja samalla hyödynnettyä tapahtumaa oppimisessa, kuvailee opiskelijatoiminnan koordinaattori Maija Eerola.

-Ensi vuonna olisi hyvä koota henkilöstöstä Hyvinvointivirtaa-työryhmä, jolla saataisiin toimintoja paremmin ideoitua sekä vietyä samalla tiedotusta eteenpäin. Tasapuolinen tiedotus on tämänkokoisessa oppilaitoksessa haaste. 

Opiskelijoiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisen tavoitteet nousevat Maija Eerolan puheessa monta kertaa esille. Eikä unohtaa sovi sitäkään, mitä pienet, positiiviset kokemukset tavalliseen kouluarkeen antavat.

-Ooh, ihanaa, täällä on hierontaa! Lausetta kuului monta kertaa sekä opiskelijoiden että henkilöstön suusta. Pisteellä näkyi aito, positiivinen ilahtuminen yllätyksestä. Tapahtumat voivat tuottaa myös uusia tapahtumia. Mahdollisuuksista muistuttaminen voi parhaimmillaan tuottaa jatkumoa ympäri vuoden. Eikä tässä ajassa ole liikaa positiivisia yllätyksiä tarjolla, muistuttaa Eerola.

Kuvat: Terhi Lehmussaari, Mira Tuononen, Sari Mantila-Savolainen ja Taija Pitkänen