Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmä aloittaa toimintansa

Olet täällä

SAKU ry:n opiskelijatoiminnan kehittämisryhmän toiminta starttaa tänä keväänä. SAKU-seminaarissa suoritetussa valinnassa ryhmään nimettiin kaksitoista opiskelijaa. Kehittämisryhmän tavoitteena on saada opiskelijoiden ääni entistä paremmin kuuluville SAKU ry:n järjestämässä opiskelijoiden kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointitoiminnassa.

Uusi opiskelijatoiminnan kehittämisryhmä on jatkoa vuosina 2013-2017 toimineelle opiskelijaparlamentille. Opiskelijaparlamentin tehtävänkuva suunniteltiin yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. SAKU ry:n hallitus hyväksyi opiskelijaparlamentin tehtäviksi opiskelijoiden kulttuuriasioiden, liikuntamahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edistämisen, tiedotuksen varmistamisen opiskelijakunnille ja yhteyshenkilöille, palautteenannon SAKU ry:n opiskelijatoiminnasta sekä yhteistyön opiskelijajärjestöjen kanssa. Opiskelijaparlamentti valitsi keskuudestaan opiskelijaedustajan SAKU ry:n hallitukseen.

Opiskelijaparlamentin tapaamisissa keskustelu kävi vilkkaasti. Tapahtumaviestien perillemenoa opiskelijoille nostettiin monessa tapaamisessa huolenaiheeksi ja kehityksen kohteeksi. Parlamentin toiminnassa ongelmana oli se, että suurin osa osallistujista ei ollut osallistunut SAKU-toimintaan aiemmin, mikä asetti sekä toiminnan kehittämiseen että palautteenantoon haasteita.

Ryhmää täydennetään vuoden kuluttua

Uuden kehittämisryhmän tavoitteena on opiskelijoiden syvempi ja pitkäjänteisempi osallistuminen SAKU ry:n opiskelijatoiminnan kehittämiseen. Koulutuksen järjestäjiä pyydettiin esittämään ryhmään ammattiin opiskelevia, joilla on omakohtaista kokemusta SAKU ry:n opiskelijatoimintaan osallistumisesta tai aikomus lähteä toimintaan mukaan.

Ensimmäiset opiskelijat valittiin kahden vuoden kaudelle SAKU ry:n kehittämisryhmien seminaarissa tammikuussa. Nyt valittua kahdentoista opiskelijan ryhmää tullaan täydentämään vuoden kuluttua kahdeksalla opiskelijalla. Täydentävän haun jälkeen ryhmän koko tulee olemaan kaksikymmentä opiskelijaa. Isohkolla ryhmällä, kahden vuoden työperiodeilla ja opintojen eri vaiheissa olevilla opiskelijoilla pyritään varmistamaan ryhmän toimivuus ja sujuva vaihtuvuus etenkin opiskelijoiden työelämään siirtymisissä.

Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmä kokoontuu vuosittain vähintään kaksi kertaa sovitusti joko omissa tapaamisissaan tai opiskelijatapahtumien yhteydessä. Tarvittaessa ryhmästä voidaan muodostaa myös pienempiä työryhmiä valitun teeman ympärille. Kehittämisryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestetään maaliskuussa.

Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmän jäsenet

Helander Olivia, Turun ammatti-instituutti TAI
Inkeroinen Jami, JEDU
Jaakola Samu, JEDU
Isolammi Iina, SASKY
Kiviniemi Max, Turun ammatti-instituutti TAI
Kokkonen Jasmi, Omnia
Kuusi Nora, Omnia
Muurikainen Sini, WinNova
Nieminen Juuso, Kiipulan ammattiopisto
Rytsy Sanni, Keuda
Saarenpää Jimi, JEDU
Savolainen Leevi, Kiipulan ammattiopisto