Löytyykö teiltä hyvä ehdokas SAKU ry:n opiskelijatoiminnan kehittämisryhmään?

Olet täällä

SAKU ry käynnistää tänä keväänä uuden opiskelijatoiminnan kehittämisryhmän toiminnan. Kehittämisryhmän tavoitteena on saada opiskelijoiden ääni entistä paremmin kuuluville SAKU ry:n järjestämässä opiskelijoiden kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointitoiminnassa.

Keväällä työnsä alkava opiskelijatoiminnan kehittämisryhmä on jatkoa vuosina 2013-2017 toimineelle Opiskelijaparlamentille. Uuden kehittämisryhmän perustamisen tavoitteena on opiskelijoiden syvempi ja pitkäjänteisempi osallistuminen SAKU ry:n opiskelijatoiminnan kehittämiseen. Ryhmään halutaan mukaan ammattiin opiskelevia, joilla on omakohtaista kokemusta SAKU ry:n toimintaan osallistumisesta.

Kehittämisryhmätyö käynnistyy keväällä

Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmään valitaan opiskelijat vuosittain tammikuun lopulla järjestettävässä SAKU ry:n kehittämisryhmien SAKU-seminaarissa. Ehdokkaat kehittämisryhmään valitaan kehittämisryhmien jäsenten esitysten sekä avoimessa haussa saatujen esitysten pohjalta. Ensimmäisessä valinnassa ryhmään otetaan kymmenen edustajaa.

Kehittämisryhmän jäseniksi voi ehdottaa omalta koulutuksen järjestäjältään joko työparia, joista toinen on toisen ja toinen ensimmäisen vuoden opiskelija, tai yksittäisiä opiskelijoita. Ehdotetuilla opiskelijoilla tulee olla kokemusta SAKU-toiminnasta (ensimmäisen vuoden opiskelijan kohdalla riittää myös osoitettu kiinnostus osallistumiseen).  SAKU ry:n Liikunnan kehittämisryhmä valitsee ehdokkaista kaksi ensimmäisen ja kaksi toisen vuoden opiskelijaa, TUKIstars kaksi ensimmäisen ja kaksi toisen vuoden opiskelijaa ja Hyvinvoiva amis -ryhmä yhden ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijan.

Toiminta käynnistyy siis kymmenellä opiskelijalla, jotka valitaan mukaan kahdeksi vuodeksi. Ryhmää täydennetään vuoden 2021 seminaarin yhteydessä vastaavalla haulla. Täydentävän haun jälkeen ryhmän koko tulee olemaan kaksikymmentä edustajaa.

Isohkolla ryhmällä, kahden vuoden periodilla ja opintojen eri vaiheissa olevilla opiskelijoilla pyritään varmistamaan ryhmän toimivuus ja sujuva vaihtuvuus opiskelijoiden työelämään siirtymisissä. Isompi ryhmä ”kestää” paremmin opiskelijoiden poissaolot esimerkiksi työssäoppimisen tai valmistumisen takia. Jatkuvuutta turvataan myös siten, että osa opiskelijoista on ryhmässä mukana ensimmäistä ja osa toista vuottaan. Edustajien valinnassa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon valtakunnallinen edustavuus.

Kehittämisryhmä valitsee opiskelijaedustajan SAKU ry:n hallitukseen

Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmä ideoi ja kehittää kulttuurin, liikunnan ja hyvinvoinnin edistämistä SAKU ry:n opiskelijatoiminnassa sekä antaa toiminnasta palautetta.  Kehittämisryhmä valitsee keskuudestaan myös opiskelijaedustajan mukaan SAKU ry:n hallitukseen. Uuden edustajan valinta tehdään loppukeväästä seuraavaksi lukuvuodeksi.

Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmä kokoontuu vuosittain vähintään kaksi kertaa sovitusti joko omissa tapaamisissaan tai opiskelijatapahtumien yhteydessä. Tarvittaessa ryhmästä voidaan muodostaa myös pienempiä työryhmiä valitun teeman ympärille. SAKU ry maksaa opiskelijoille julkisilla liikennevälineillä toteutuneista matkoista aiheutuneet matkakulut. Opiskelijoille ei makseta erillistä palkkiota, mutta tapaamisten yhteyteen suunnitellaan ryhmää sitouttavaa mukavaa yhteistä tekemistä, joiden kuluista vastaa SAKU ry.

Opiskelijoilla on mahdollisuus saada todistus osallistumisestaan kehittämisryhmän toimintaan. Oppilaitoksella on mahdollisuus liittää opiskelijatoiminnan kehittämisryhmään osallistuminen osaksi opiskelijan opintoja.

Löytyykö teiltä sopiva opiskelija kehittämisryhmäämme? Ehdotuksen opiskelijaedustajasta voi lähettää hakulomakkeella 10. tammikuuta mennessä. Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmän uusi kokoonpano julkistetaan tammikuun lopussa.

Siirry hakulomakkeelle

Kuva: Opiskelijaparlamentin kokoonpano Oulussa 2015