Liikkuva koulu syntyy arjen aktiivisuudesta

Olet täällä

Liikkuva koulu lähtee oivalluksista ja asenteista. Motivointia tarvitaan, jotta mahdollisuuksiin tulee tartuttua kiinni. Liikkumisen lisäämisen tarpeellisuutta ei kukaan taida kyseenalaistaa, mutta totuttujen tapojen muuttaminen ottaa aikansa ja edellyttää yhdessä toimimista. SASKYn Hämeenkyrön ja Mänttä-Vilppulan toimipisteillä etsittiin yhdessä henkilöstön kanssa keinoja oppilaitoksien toimintakulttuurien muutokseen.

Liikkuva koulu -toiminta on laajentunut toiselle asteelle. Toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä sekä edistää fyysistä aktiivisuutta tukevien oppimisympäristöjen toteutumista ammatillisissa oppilaitoksissa. SAKU ry on työssä mukana tarjoten tukea toimintaa käynnistäneille koulutuksen järjestäjille.

Tarjottaviin tukitoimiin kuuluvat muun muassa motivointipuheenvuorot, joita voi tilata johdolle sekä henkilöstölle suunnattuina. Ensimmäiset motivointipuheenvuorot järjestettiin SASKYn Hämeenkyrön ja Mänttä-Vilppulan toimipisteissä. Oma tilaisuus tullaan järjestämään myös Vammalan ammattikoululla.

Tavoitteena liikunnallinen toimintakulttuuri

Useiden tutkimusten mukaan liikunta parantaa oppimistuloksia, sillä on myönteisiä vaikutuksia niin muistiin, keskittymiseen kuin opiskelijoiden käyttäytymiseenkin. Liikunnan avulla rakennetaan kestävää työkykyä. Samalla se kokoaa tekemään yhdessä ja lisää opiskelijoiden osallisuutta. 

-Opintoihin liikuntaa kuuluu neljätoista tuntia kolmessa vuodessa. Muu satsaus liikuntaan tulee koulun kautta aktiivisuuden lisäämisenä, muistuttaa liikunnanopettaja Katja Keso

Hämeenkyrön Liikkuva koulu -toiminnan kehittäjät olivat yksimielisiä siitä, että liikuttavia toimia pitää saada lisättyä toimintakulttuuriin. Henkilöstöllä on käytössä Ergo Pro -ohjelma, jonka hyödyntämistä tulisi lisätä. Pienhankintoina tilauksessa ovat pingispöytä ja jumppapalloja. Kuntosali kaipaisi päivitystä. Liikuntasalin ovien avaamista sovittuina aikoina pidettiin hyvänä ajatuksena. Viikolla 16 SASKYn oppilaitoksissa vietetään liikuntaviikkoa.

Kaikki hyötyvät

Onnistumisen edellytyksenä pidettiin asenteiden muutosta koko oppilaitoksessa. Hyvään alkuun pääsee pienten ja helppojen valintojen tekemisellä. Esimerkiksi istumista voi keskeyttää taukoliikunnalla, työasentojen vaihtaminen kannattaa, oppitunnin voi pitää ulkona, ryhmätöitä voi tehdä seisten tai kävelykokouksina ja fyysiset suoritukset voi ottaa opintoihin mukaan. 

-Mitä pitää olla henkilöstölle, että he innostuvat tästä asiasta? Toiminta kuitenkin lähtee henkilöstöstä. Olen kuunnellut suunnittelua innostuneella mielellä. Haluan saada myös henkilöstön innostumaan. Liikkeen lisääminen hyödyttää niin opettajia kuin opiskelijoitakin. Se on kaikille eduksi, pohdittiin SASKYn Liikkuva koulu -ryhmässä.

-Oma esimerkki on tärkeä motivoinnissa. Ensin täytyy oman asenteen muuttua ja sen jälkeen tarvitaan työkaluja. Kaivataan kulttuurin muutosta. Päätöstä, että nyt meillä tehdään näin. Pelkkä sähköposti ei ihmisten motivointiin riitä.