Liikkuva koulu laajenee ammattioppilaitoksiin

Olet täällä

Liikkuva koulu -ohjelma laajenee toisen asteen oppilaitoksiin. Kokeilujen tavoitteena on saada oppilaitokset kehittämään ja toteuttamaan aktiivisia opiskeluyhteisöjä ja -päiviä. Liikkuvassa koulussa istutaan vähemmän ja oppimisessa tehdään enemmän toiminnallisia valintoja.

Opetuksen, olosuhteiden, aktiivisen opiskeluyhteisön ja laaja-alaisen yhteistyön kehittämiseen on haettavissa Aluehallintovirastoista valtionavustusta. Avustuksien haku on avoinna 10.3.2017 asti. Valtionavustuksen hakijana voi toimia kunta, kuntayhtymä tai koulutuksen järjestäjä. 

Kokeiluhankkeiden tulee olla kaksivuotisia, mutta haun voi tehdä vuodeksi kerrallaan. Mukaan otetaan enintään 50 kokeiluhanketta, joista vähintään kolmasosa on ammatillisen koulutuksen hankkeita. 

Kokeiluhankkeissa oppimisympäristöjen liikunnallisia mahdollisuuksia voidaan lisätä esimerkiksi tiloja ja välineitä kehittämällä. Tavoitteena voi olla myös harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Opetusta voidaan lähteä kehittämään entistä toiminnallisemmaksi, jolloin paikallaan oloa oppitunneilla saadaan vähennettyä. 

Tutustu hakuilmoitukseen 

Infoa ja yhteistä ideointia hakupajoissa 

SAKU ry järjestää jäsenistölleen helmi–maaliskuussa kolme maksutonta hakupajaa Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Hakupajoissa on tarjolla tietoa Ammattiopisto Tavastiassa toteutetuista Liikkuva amis -toimintamalleista, ideoita oppilaitoksen liikunnallistamiseen sekä mahdollisuus sparrata oman oppilaitoksen suunnitelmia ryhmässä.  

Hakupajojen paikkakunnat ja ajankohdat:
Tampere 16.2.2017: tapahtumakutsu ja ilmoittautuminen
Kuopio 23.2.2017: tapahtumakutsu ja ilmoittautuminen
Oulu 1.3.2017: tapahtumakutsu ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen hakupajoihin viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta. Tilaisuuksissa kuuden osallistujan minimi. 

Kaipaatko kommentteja hankevalmistelun tueksi? Ota meihin yhteyttä!

SAKU ry on ollut alusta asti mukana työryhmässä, joka on valmistellut Liikkuva koulu -toiminnan laajentamista toiselle asteelle. Lisäksi olemme toteuttaneet kaksivuotisen Liikkuva amis -hankkeen Ammattiopisto Tavastiassa ja keränneet tietoa liikunnallistamisen mahdollisuuksista ja tavoista.

SAKU ry tarjoaa jäsenistölleen tukea Liikkuva koulu -hankevalmistelussa. Voit lähettää valmistelussa olevan hankehakemuksen järjestömme asiantuntijoille kommentoitavaksi. Sparraamme ideoitanne ja tarjoamme lisätietoa hankkeenne tueksi.

Hankehakemukset tulee olla SAKU ry:ssä 20.2.2017 mennessä. Hankesparrausta tehdään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Lähetä hankehakemus osoitteeseen sakury@sakury.net ja kerro viestissä, mihin asioihin erityisesti haluaisit kommentteja.