Lappiassa edistetään työhyvinvointia arkea tuunaten

Olet täällä

Liikunnan ja liikuttavien yhteyshenkilöiden koulutuspäivät kokosivat 20.-21. maaliskuuta Tampereelle tiiviin ryhmän keräämään ideoita, osallistumaan lajitestauksiin ja jakamaan käytäntöjä ja kokemuksia. Vinkkejä saatiin niin liikkeen lisäämisestä, SAKU-toiminnasta osana opintoja kuin työkykypassin käyttöönotostakin. 

Liikunnan ja liikuttavien yhteyshenkilöiden koulutuspäivät aloitettiin työpajalla, jossa pohdittiin SAKU-toiminnan ottamista osaksi opintoja sekä osallistumisen arviointikriteerejä. Työpajassa luotiin arviointiin alustava pohja, jota SAKU ry:n liikunnan ja kulttuurin kehittämisryhmät saivat tehtäväksi työstää edelleen. Keskusteluissa nousi vahvasti esille SAKU-etiketti, jonka nähtiin kokoavan arvioitavia asioita jo hyvin. 

SAKU ry:n liikuntakoordinaattori Miia Uskalinmäki muistutti SAKU-toimintaan osallistumisen monipuolisista mahdollisuuksista. 

-Osallistumisen lisäksi opiskelijat voivat toimia myös tapahtuman rakentajina. Ja kisajoukkueeseen voi ottaa mukaan opiskelijoita myös muihin tehtäviin kuten esimerkiksi valokuvaajiksi tai huoltajiksi.

Tapahtuman rakentaminen tarjoaa opiskelijoille parhaimmillaan monipuolisia oppimisen paikkoja. Esimerkiksi tämän kevään SAKUgames-tapahtumassa opiskelijat ovat mukana muun muassa toimitsijoina, tapahtumatorin suunnittelijoina ja rakentajina sekä kuljetus- ja ensiaputehtävissä. 

Työhyvinvointia edistetään läpi opiskelujen

Ammattiopisto Lappian opettaja Pekka Tiitinen esitteli toimintamallia, jossa opiskelijoita tuetaan ja kannustetaan pohtimaan opinnoissa- ja työssäjaksamistaan sekä löytämään sen kehittämiseen itselleen sopivat työkalut. Toimintamallissa työhyvinvointia tukeva liikunta kulkee prosessinomaisena koko opiskelijan koulutuksen läpi. 

-Samalla muutetaan opettajuutta rinnalla kulkemiseksi, jossa sekä opitaan että kompastellaan. Tehdään yhdessä opiskelijan elämän tuunausprosessia. Omasta työstä arvioidaan tavoitteita ja opiskelijan prosessia. Opettajalta työtapa vaatii vahvaa kohtaamisen taitoa, kuvaa Tiitinen. 

Lappiassa liikuntaan on rakennettu monipuolisia mahdollisuuksia ja polkuja. Opiskelijalla voi olla käytössään oma personal trainer, jonka kanssa liikkumista suunnitellaan. Käytössä on liikuntakalenteri, josta opiskelijat löytävät myös muiden oppilaitoksien, urheiluseurojen tai kunnan tarjoamia palveluita liikkumiseen. Elämänmuutosprosessiin kuuluvat myös ryhmätapaamiset, joissa kokemuksellisuuden ja kuuntelemisen kautta haetaan omaa tapaa liikkua ja voida hyvin.

Lappiassa Liikkuva opiskelu -hankkeen aikana kehitetyt liikkumista lisäävät toimintamallit on linkitetty osaksi Ammattiosaajan työkykypassin toteuttamista. Hyvänä kannustimena toimintaan toimii työpaikkojen kanssa sovittu yhteistyö työkykypassin hyödyntämisestä ja huomioimisesta rekrytoinnissa. 

Työkykypassi työelämälle tutuksi

Etelä-Savon ammattiopiston liikunnan opettaja Tuula Lindholm oli koulutuspäivien sisältöihin tyytyväinen. Koulutuspäiviltä ideoita lähti omaan oppilaitokseen mukaan niin liikunnan opetukseen, SAKU-toiminnan opinnollistamiseen kuin työkykypassin kehittämiseenkin.

-Tosi hyvä oli Lappian esimerkki oman opettajuuden uudistamisesta. Se jätti miettimään. Työkykypassin kanssa toimiessa tärkeää on YTO-aineiden ja ammattiaineiden opettajien verkostoituminen. Työkykypassin käyttöönotossa ehdoton juttu on yhteistyö työelämään. Passista täytyy informoida oman paikkakunnan työantajia ja viedä sisältöjä työelämään näkyville.

-Meitä oli täällä paikalla sopivan tiivis ryhmä, jossa sai äänensä kuuluville. Joukossa oli paljon samanlaista kokemustaustaa, jolloin on helppo puhua samaa kieltä. On tosi tärkeää, että pääsee käytännön juttujen toteuttamisista vaihtamaan mielipiteitä, muistuttaa Lindholm.