Kevättramppauksesta energiaa kevääseen

Olet täällä

Nyt liikkuvat kevättramppaajat ja -pörriäiset! Tänä keväänä koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus tilata oma liikuttava paikalliskampanjansa oppilaitokseen. Paikalliskampanjat pyörivät parhaillaan viidellä koulutuksen järjestäjällä.

Kevään paikalliskampanjat innostavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä liikkumaan Kpedussa, Omniassa, Optimassa, Vamiassa ja Sedussa. Yhteensä viidellä koulutuksen järjestäjällä on 76 tiimiä, joihin mukaan on ilmoittautunut 535 liikkujaa. Vilkkaimmin tiimejä on perustettu Sedussa, jossa tiimejä on yhdeksäntoista. Mukana laskuissa ovat kaikki tiimit, joissa on vähintään neljä jäsentä. 

Sedussa kärkisijaa tiimeistä pitää hallussaan Rastaan Pomot, jonka perässä tiiviissä rykelmässä tulevat tiimit Vierivä kivi, Löysät pois, Jalaksen loikkijat ja Valmatiimi. Liikkuvaista työtä tekevät valmatiimiläiset kertovat tiimistään löytyvän innokasta ja värikästä naisenergiaa. Vastuuopettaja Virpi Lammassaari kuvaa joukkoaan hyvin yhteen hiileen puhaltavaksi porukaksi.

-Valmatiimiläisiä löytyy monelta paikkakunnalta. Seinäjoella meitä on useampia ja lisäksi tiimissä on osallistujia Kauhavalta, Ähtäristä ja Lapualta. Vaikka varsinaisessa työtiimissäkin määräaikaisia on paljon ja työntekijöiden vaihtuvuus Valmatiimissä on melkoinen, niin yhteen hiileen puhallamme ja tietoa välitetään säännöllisissä VALMATIIMI-tapaamisissa ja yhteisessä ryhmätyönohjauksessa. 

-Työssä ollaan etulinjassa miettimässä ja menemässä, miten muutoksia tehdään ja miten yksilön henkilökohtainen polku opinnoissa toteutuisi. Olemme tottuneet heittäytymään uuteen, eikä jämähtämään paikoilleen. 

Aktiivisia liikkujia

Työlle vastapainoa valmatiimiläiset hakevat ahkerasti liikunnasta. Kun tieto liikuntakampanjasta ryhmän tavoitti, niin osallistumista ei jääty arpomaan. 

-Olemme niin liikuntamyönteistä porukkaa, että kysymys oli lähinnä siitä, kuka meidät kampanjaan mukaan ilmoittaa. Kampanja on tosi kiva piristys ja tärkeätä toimintaa, jos sillä saataisiin innostettua muitakin liikkuvaisuuteen. 

Valmatiimiläisillä on muutenkin tapana liikkua yhdessä. Välillä kokoustamaan suunnataan metsään. Ensi viikolla hyvinvointipäivä toteutetaan tiimeinä. Muistoihin timanttina on tallentunut yhteiset vaellukset Hetta-Pallas-tunturireitin maisemissa.

Viikoittaisissa liikuntakalentereissa tiimiläisillä on mukana esimerkiksi juoksemista, tennistä, jalkapalloa ja kuntosalilla käymistä. Futsalin peluu on mieluinen laji useammalle.

-Monella on menossa kotona ruuhkavuodet lasten kuljetuksineen, joten oma liikunta jää monella pikaratkaisuiksi. Kolme-neljä vuotta ollaan pelattu tai höntsätty futsalia vakivuorolla. Tämä vuoro on avoin niin henkilöstölle kuin opiskelijoille. 

-Vaikka meillä on Valmatiimissä muutenkin hyvä yhteishenki, niin kyllä yhdessä tekeminen aina yhteishenkeä lisää. Syntyy kivaa yhteistä arkeen. Tsemppi- ja me-henki lisääntyvät. 

Optimassa into on korkealla

Optimassa Kevättramppaus tai Vårtrampet on houkutellut liikkeelle kahdeksantoista tiimiä. Paikalliskampanjan yhteyshenkilö hallintojohtaja Tiina Sjölund iloitsee tiimien aktiivisuudesta.

-Ryhmät ovat olleet todella innoissaan. Kampanjasta puhutaan kovasti henkilöstön keskuudessa ja verrataan liikunnan määrää. Ensimmäistä kertaa ollaan SAKUn toiminnassa näin mukana. Paras olisi tietysti, jos saataisiin kaikki mukaan, mutta mielestäni tämä on ollut hyvä alku. 

Sjölund liikkuu itse tiimissä Team Banana, joka muodostuu Optiman hallintoväestä. 

-Meidän liikunta kertyy paljon kävelystä, joogasta ja juoksemisesta. Yksi meistä oli juuri juoksemassa Prahassa maratonin. Tiimin sisällä vähän harmiteltiin, että maraton taittui hänellä niin nopeasti. Kampanjaan osallistuminen innostaa ja aina täytyy vähän vahtia, että liikettä tulee.

-Kampanjan päätteeksi liikunnan ja nuoriso-ohjaaja opiskelijamme ovat innostuneet järjestämään meille kampanjan päätöstilaisuuden. Tiimit on kutsuttu paikalle, ja luvassa on leikkimielisiä kilpailuja, parhaiden palkitsemista ja arvontoja, kannustaa loppukiriin Optiman tiimejä Sjölund.

Kuvassa Valmatiimi: Elina Valtari-Hautamäki, Henna Mäkelä, Virpi Lammassaari, Ulla Tiitu, Sari Siltala, Anna Iso-Aho ja Tiina Parantainen.