Kannanotto: Liikkuva koulu -ohjelman laajentamiseen investoitava budjettiriihessä

Olet täällä

Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme, että hallituksen budjettiriihessä tehdään päätös rahoittaa Liikkuva koulu -ohjelman toimintamallin laajentamista koko suomalaiseen koulutusjärjestelmään.

Antti Rinteen hallituksen ohjelman tulevaisuusinvestointeihin sisältyy Liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen eri elämänvaiheisiin. Liikkuva koulu -ohjelma on menestyskonsepti, jolla on viime vuosien aikana olennaisesti pystytty muuttamaan koulujen olosuhteita ja toimintakulttuuria liikuntaa ja arjen fyysistä aktiivisuutta tukevaksi (esim. yhteistyö terveydenhuollon kanssa ja työkykypassi).

"Liian vähäinen fyysinen aktiivisuus ja runsas päivittäinen istuminen toistuvat edelleen suomalaisen koulutusjärjestelmän kaikilla asteilla. Peruskoulun ohella niin toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa kuin myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on suuri joukko nuoria, joiden päivittäinen fyysinen aktiivisuus on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittämätöntä”, toteavat kannanoton allekirjoittaneiden järjestöjen puheenjohtajat.

”Laajentamalla Liikkuva koulu -ohjelma saadaan ohjelman piiriin paitsi kaikki koulutusasteet myös koulutusjärjestelmän nivelvaiheet, jotka ovat lapsen ja nuoren elämänkulussa erittäin herkkiä kohtia terveys- ja liikuntatottumusten muutoksille. Se on kansallinen tulevaisuussijoitus, jonka tuottoina ovat hyvinvoivat ja opiskelu-, työ- ja toimintakykyiset nuoret ja nuoret aikuiset", päättävät puheenjohtajat.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)
Joonas Suikula       Ida Bolander
puheenjohtaja         pääsihteeri

Koululiikuntaliitto KLL ry
Raija Vahasalo        Kristiina Jakobsson
puheenjohtaja         toiminnanjohtaja

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Antti Lahti                Saija Sippola
puheenjohtaja         toiminnanjohtaja

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Elias Tenkanen        Hanna Huumonen
puheenjohtaja          pääsihteeri

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL)
Roosa Pajunen        Heikki Luoto
puheenjohtaja          pääsihteeri

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Iiris Hynönen            Armi Murto
puheenjohtaja          toiminnanjohtaja

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
Sanni Lehtinen         Eero Manninen
puheenjohtaja          pääsihteeri

 

Lisätietoja:
Joonas Suikula, joonas.suikula@oll.fi, 0447800211
Kristiina Jakobsson, kristiina.jakobsson@kll.fi, 040 500 2661
Saija Sippola, saija.sippola@sakury.net, 044 3434 123
Elias Tenkanen, elias.tenkanen@sakkiry.fi, 044 7530 581
Roosa Pajunen, roosa.pajunen@lukio.fi, 0400 916 466
Iiris Hynönen, iiris.hynonen@samok.fi, 050 389 1000
Sanni Lehtinen, sanni.lehtinen@syl.fi, 044 906 5007