Hyvinvointivirtaa-viikko viettää tasavuosia

Olet täällä

Hyvinvointivirtaa-viikolla aktivoidaan opiskelijoita edistämään ja testaamaan omaa hyvinvointiaan sekä toiminta- ja työkykyään 150 ammattiopistossa eri puolilla Suomea. Teemaviikkoa ammattioppilaitoksissa on järjestetty jo kymmenen vuoden ajan. Tämän vuoden erityisteemana on kohtaaminen, jolla halutaan muistuttaa toisen arvostamisen merkityksestä osana koulussa ja arjessa viihtymistä ja jaksamista.

Hyvinvointivirtaa-viikon tavoitteena on nostaa esille nuorille tärkeitä teemoja heitä puhuttelevalla ja toiminnallisella tavalla. Toimintapisteitä rakennetaan yhteistyössä opiskelijoiden, henkilöstön ja eri järjestöjen kanssa. Opiskelijoilla toimintapisteiden suunnittelu ja toteuttaminen voivat olla osa opintoja.

Teemoihin oppilaitoksessa voidaan tarttua esimerkiksi pystyttämällä kommenttiseinä tai järjestämällä hyvinvointipaneeli, jossa opiskelijoiden nostamia asioita ja huolenaiheita käsitellään. Kehukornerissa opiskelijoiden kanssa jutellaan siitä, onko kehujen antaminen helppoa vai vaikeata. Kehuja kornerissa jatketaan toista kasvokkain kehumalla tai valmiilla kehutarroilla, joilla kehun antaminen voi olla helpompaa.

- Työ opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi on pitkäjännitteistä työtä päivästä toiseen. Teemaviikolla haluamme nostaa esille tuota työtä, kertoo SAKU ry:n toiminnanjohtaja Saija Sippola.

- Toisen ihmisen kohtaaminen on ehkä se tärkein teema, jota hyvinvointiviikolla voidaan käsitellä. Millaisia olemme toinen toisellemme, miten toimimme ryhmässä ja miten omalta osaltamme kehitämme oppilaitosyhteisöstä parempaa paikkaa meille kaikille. Tämä pohdinta on tärkeää aina, mutta erityisesti tällä viikolla.

Voimavaroja luovuudesta

Tämän syksyn erityisteemana on kohtaaminen. Teemoja nostetaan oppilaitoksissa esille hyvin monimuotoisesti. Osassa ammattiopistoja kootaan koko kampuksen ja lähitoimipisteiden opiskelijat osallistumaan messuille, jotka pitävät sisällään muun muassa ständejä, teemaluentoja ja työpajoja. Osassa taas yksittäisiä teemoja nostetaan esille useampana päivänä viikossa.

Etelä-Savon ammattiopiston Pieksämäen toimipisteellä opiskelijat kiersivät ryhminä muun muassa taidepajassa, rentoutumassa, luomassa runoja, hemmotteluhoidoissa, musiikkipajassa, joogaamassa ja tunnistamassa tuoksuja. Pajoissa pääsi myös henkilöstön oma osaaminen esille. Omista ständeistä vastasivat myös oppilaitoksen tutorit ja opiskelijakunnan edustajat.

-Lähdimme yhdessä opiskeluhuoltoryhmän kanssa miettimään kokonaisuutta, johon valittiin mukaan jokaisen omia ideoita ja intohimoja. Pajoissa halusimme nostattaa luovuutta ja hyvää mieltä tuottavia asioita esille, kuvaa teemapäivää Esedussa koordinoinut Tuula Lindholm.

-Osa opiskelijoista ehkä lähti joihinkin pisteille vähän ujostellen, mutta kyllä esimerkiksi hemmottelupajassa tehtiin myös pojille ranskalaisia lettejä ja käsihoitoja. Toiminnassa ajettiin takaa jokaisessa olevia vahvuuksia.

-Kiitos, että autoit minua. Mä arvostan sun avuliaisuutta, antaa kehunsa tuleva metsäalan ammattilainen kaverilleen.
-Miten hän auttoi, kysyy ohjaaja tarkennusta nuorelta naiselta.
-Käynnisti mun sahan, kuuluu vastaus.
-Teitkö niin?
-Saatoin niin tehäkin, vastaa ohjaajalle nuori mies naurahtaen.
                                                 Hetki pajassa

SAKU ry koordinoi teemaviikkoa, mutta toteutuksista vastaavat koulutuksen järjestäjät. Viikon sisältöjä oppilaitoksissa toteutetaan henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä. Tukena tapahtumien järjestämisessä ovat eri järjestöt ja hyvinvointia edistävät organisaatiot. Valtakunnallisesti palveluita teemaviikolle ovat suunnitelleet #kampusrauhaa-hanke ja SAKKI ry, EHYT ry, Suomen evankelisluterilainen kirkko, Suomen Punainen Risti, Nuorten Akatemia, Rikosuhripäivystys, OSKU ry ja YEESI ry.