Hyvinvointivirtaa-viikko järjestetään kymmenettä kertaa

Olet täällä

Hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kaikille! Teemaa on viety eteenpäin Hyvinvointivirtaa-viikon toiminnallisilla pisteillä jo kymmenen vuoden ajan. Viikolla 40 järjestettävälle teemaviikolle mukaan on jo ilmoittautunut 27 koulutuksen järjestäjää ja yli 120 toimipistettä.

Hyvinvointivirtaa-viikolla järjestetään hyvinvointia edistäviä tapahtumia viikolla 40. Tarvittaessa oppilaitokset voivat hajauttaa tapahtumiaan myös teemaviikkoa edeltäville tai seuraaville viikoille. Toiminta tukee arjessa jaksamista sekä nostaa hyvinvointia pinnalle oppilaitoksissa puheen ja tekojen tasolla. Avainsanana on toiminnallisuus, jonka kautta voidaan helpommin nostaa esille nuorille tärkeitä asioita.

-Valtakunnallinen teemaviikko on ammatillisen koulutuksen kentän yhteinen ponnistus hyvinvointiasioiden esille nostamiseksi. On ollut hienoa seurata, miten teemaviikko on vakiintunut oppilaitosten vuosikelloon ja miten tapahtumat ovat kehittyneet vuosi vuodelta sekä sisällöltään että osallistujamäärältään, kiittelee järjestäjiä toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry:stä.

-Teemaviikko on samalla tilaisuus nostaa esille opiskelijoiden ja oppilaitoksen monipuolista osaamista, rakentaa yhteistyöverkostoa sidosryhmien kanssa sekä nostaa keskusteluun arkisia hyvinvointiasioita, jotka ovat tärkeitä meille kaikille.

Ideat käyttöön

Oppilaitokset rakentavat teemaviikon sisältöjä opiskelijoidensa ja oppilaitoksensa tarpeiden mukaisesti. Toiminnan pääteemoja ovat terveys, turvallisuus ja viihtyvyys. Teemapäivä oppilaitoksessa voi tarkoittaa esimerkiksi hyvinvointimessuja, lajitestauksia tai savuttomuuden edistämistä.

Teemaviikolle ilmoittautumisen yhteydessä on voinut tiedustella SAKU ry:ltä kahta toiminnallista kokonaisuutta: SAKU ry:n kokonaisuuteen kuuluvat henkilöstön ja johdon vuorovaikutteinen yhteisöllisyyden kehittämisen työpaja, jossa esillä ovat SAKU-toiminnot #kampusrauhaa teemalla sekä #kampusrauhassa testatut tavat rakentaa nuorten keskinäisiä kohtaamisia. Varalan ja Vuokatin tulevat liikuntaneuvojat puolestaan toteuttavat oppilaitoksissa toiminta- ja työkyvyn mittauspisteitä. Vierailutoiveiden esittäneille on laitettu viestiä vierailujen toteutumisesta.

Ilmoittautuneille postitamme lisätietoa ja markkinointimateriaalia teemaviikkoon, toimintamalleihin ja teemaviikon kisaan liittyen. Tiedotusmateriaalit sekä postitse että sähköisesti lähetetään viikolla 38.

Ehdota Hyvinvoinnin rakentajaa

Ammatillisen koulutuksen Hyvinvoinnin rakentaja -nimityksellä on mahdollista huomioida oman oppilaitoksen hyvinvoinnin edistäjää ja puolestapuhujaa.
Oppilaitoksen hyvinvoinnin rakentaja on innokas hyvinvoinnin puolestapuhuja, hyvinvointia lisänneen hankkeen toteuttaja tai muut huomioiva ja toiminnallaan mukaansa tempaava henkilö. Hyvinvoinnin rakentaja voi löytyä yhtä hyvin niin henkilöstöstä kuin opiskelijoista.

Vaikuttaako oppilaitoksessanne etsimämme henkilö? Esityksen Hyvinvoinnin rakentajasta voi tehdä 18.9. mennessä. Hyvinvoinnin rakentaja julistetaan viikolla 40 ja palkitaan sovitussa tilaisuudessa kunniakirjalla sekä lahjakortilla.

Ilmoittautuneet oppilaitokset