Henkilöstön liikuntasyksy on startannut liikuntakampanjalla

Olet täällä

Virkeyttä, hyvää mieltä, parempaa oloa ja iloa työkavereiden kanssa yhdessä tekemisestä. Näihin voisi tiivistää liikuntakampanjan tärkeimmät tavoitteet.
Liikkeelle.net-kampanja käynnistää henkilöstön liikuntasyksyn. Tiimeinä toteutettavassa kampanjassa tähdätään tavoitteisiin Rento-, Kunto- ja Kilpasarjassa 29.8.-25.9.2022 välisenä aikana.

Liikkeelle.net-kampanjassa 4-10 osallistujan tiimit voivat valita itselleen innostavan tavan lisätä liikettä ja omaa hyvää oloa. Tiimit kootaan oman koulutuksen järjestäjän henkilöstöstä. Tiimin voi tavoitteiden mukaisesti ilmoittaa mukaan joko Rento-, Kunto- tai Kilpasarjaan. Sarjaa valitessa kannattaa puntaroida tiimin tavoitteiden lisäksi omaa lähtökuntoaan sekä elämäntilannettaan. Tarkoituksena on valita parhaiten omaa tiimiä liikkumaan motivoiva sarja.

Rentosarjassa tiimin osallistujat tavoittelevat joka viikko UKK-instituutin aikuisten liikkumisen suosituksen mukaista kestävyysliikuntamäärää sekä kahta hyvän olon tekoa. Kuntosarja sopii liikkujille, jotka haluavat kisalla tiimien kesken vauhdittaa oman tiimin liikkumista. Sekä Rento- että Kuntosarjassa huomioidaan myös arjen askeleet ja hyötyliikunta ja suorituksia voi merkitä joko liikuntaminuutteina tai askeleina. Kilpasarjassa liikuntasuorituksia ja minuutteja kerätään vain vapaa-ajalla ja minimissään voi merkitä kymmenen minuutin suorituksen.

Liikkumisen lisäksi kampanjassa seurannassa ovat hyvän olon teot, joilla kannustetaan pitämään huolta omasta hyvinvoinnista kampanjan kaikissa sarjoissa. Liikunnan ohella jaksamisessa avainasemassa ovat aina myös riittävä lepo, terveellinen ravinto ja mielen hyvinvointia tukeva toiminta.

Miksi hyvän olon teot ovat mukana kampanjassa?

Syksyn kampanjassa kaikki liikuntaminuutit kerrytetään yhteen pottiin, eikä lajeja eritellä kestävyysliikuntaan ja lihaskuntoa ja liikehallintaa ylläpitävään liikuntaan. Liikuntapäiväkirjassa tiimejä kannustetaan tavoitteita kohti liikuntamerkinnöistä täyttyvällä hymynaamalla. Viikkotavoitetta ei saavuteta pelkällä liikkumisella, vaan jokainen tiimiläinen, sarjavalinnasta riippumatta, haastetaan myös huoltamaan itseään vähintään kahdella hyvän olon teolla viikoittain.

Hyvän olon teot on nostettu kampanjaan mukaan kiinnittämään huomiota hyvinvoinnin kokonaisuuteen. Hyvän olon teot ovat valintoja, joilla lisätään voimavaroja omassa arjessa. Tavoitteena olevat kaksi hyvän olon tekoa voi kerätä esimerkiksi riittävästä yöunesta, tauottavasta liikunnasta, terveellisestä ruokailusta, palauttavasta lihashuollosta tai mielen hyvinvointia lisänneestä tekemisestä yhdessä ystävän kanssa.

Kampanjassa merkityt liikuntaminuutit ja askeleet perustuvat liikunnasta kerättyyn dataan. Hyvän olon teoilla kiinnitetään huomiota hyvää oloa tuottaviin valintoihin. Merkinnöissä luotetaan jokaisen omaan arvioon ja tahtoon tehdä itselle hyvän olon tekoja. Kampanjan aikana nostamme neljää teemaa rennosti esille hyvän olon teoissa. Ensimmäisenä kampanjaviikkona aiheena on uni, toisena viikkona yhteisöllisyys, kolmantena viikkona taukoliikunta ja neljäntenä viikkona lihashuolto ja palautuminen.

Hymynaaman, eli symbolin viikoittaisen tavoitteen saavuttamisesta saa, kun liikuntaa kertyy vähintään 2,5 tuntia viikossa ja hyvää oloa on talletettu vähintään kaksi tekoa viikossa esimerkiksi syömällä terveellisesti, nukkumalla riittävästi, tauottamalla työpäivää tai palauttavalla lihashuollolla tai rentoutuksella.

Yhdessä tekeminen kannustaa liikkeelle

Reippaat askeleet päivittäin lajeissa tai kävelylenkeillä ovat hyväksi. Tauottaminen ja työkoneen äärestä nouseminen ja staattisen tekemisen katkaisu auttavat jaksamaan paremmin. Hyvän olon teoilla voi vaikuttaa hyvinvointiin vielä kokonaisvaltaisemmin. Liikkeelle.net-kampanjassa tehdyt suoritukset ja valinnat ovat satsauksia omaan hyvinvointiin.

Kampanjaan osallistutaan tiimeinä, mikä tarjoaa oivan mahdollisuuden myös yhdessä tekemiseen. Tiimin voi koota yhtä hyvin niin lähimmistä työkavereista kuin esimerkiksi saman työtehtävän tekijöistä koulutuksen järjestäjän eri toimipisteistä. Yhteiset liikunnan kalenterimerkinnät voivatkin sekä lisätä liikettä että tarjota mahdollisuuksia tutustua paremmin sekä uusiin että vanhoihin työkavereihin. Kuukauden aikana voi jo myös huomata merkkejä siitä, miten säännöllinen liikkuminen vaikuttaa jaksamiseen. Kaikki hyvät fiilikset ja tuntemukset kannattaa säilöä lisäämään aktiivisuuden kierrettä kampanjan aikana ja sen päättymisen jälkeen.

Rentoa haastetta voi heittää myös koulutuksen järjestäjän eri tiimien välille. Liikkeelle.net-kampanjan alusta toimii hyvin myös koulutuksen järjestäjän omien tiimien väliseen kisaan. Voisiko kampanjan päättymistä juhlistaa yhteisellä liikuntahaasteella, pienillä palkinnoilla tai kahvitteluhetkellä, jossa huomioitaisiin kaikki kampanjan aikana omaan hyvinvointiinsa satsanneet?

31.8.2022